GEODÉZIE HISTORIE

Německé a české plány města Brna budou jedním z témat 39. sympozia

39-sympozium-dejiny-geodezie-kartografie-f / GeoBusiness

39. sympozium z dějin geodézie a kartografie se uskuteční 28. listopadu 2018 od 9 hodin v prostorách Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7). Účastnický poplatek je 100 Kč, studenti a senioři mají vstup za 60 Kč.

Program sympozia z dějin geodézie a kartografie

Blok 1

Předsedá Mgr. Dušan Adam, Ph.D. (VÚKOZ, v.v.i., Brno)

Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích odvozeninách – Eva Novotná, Alena Vydláková
Co skrývají latinské nápisy na Waldseemüllerově mapě z roku 1507 – Václav Slaboch
Mapy českých zemí v atlasech kolínské kartografické školy přelomu 16. a 17. století – Helena Kovářová
Německé a české plány města Brna, jejich tvůrci a vydavatelé – Petr Cikrle, Vilém Walter

Blok 2

Předsedá PhDr. Mgr. Eva Novotná (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

Dva archivní itineráře císařské silnice Jihlava – Brno – Dušan Adam
Mapy Československa Dr. Klementa Salače – Tomáš Grim
Mapy měřítka 1 : 25 000 ze župy Sudety 1939–1940 – Peter Mackovčin
Zeměpisné názvosloví a jeho standardizace v Československu a České republice – Irena Švehlová

Blok 3

Předsedá doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. (Stavební fakulta VUT, Brno)

Projekt Zeměměřické a astronomické přístroje na území ČR od 16. do konce 20. století – Pavel Hánek jr., Pavel Hánek, Patrik Pařízek, Antonín Švejda, Klára Vacková, Michal Volkmann
Polní náčrty – poklady na katastrálních úřadech – Josef Ziegler
Ukázky z korespondence (1913–1914) Dr. Bohumila Kladiva s prof. Augustinem Semerádem – Josef Weigel
100 let vojenské zeměpisné služby – Karel Vykoukal, Egon Schubert
Publikační a pedagogická činnost topografa Aloise Hlídka – Jan Ratiborský

Blok 4

Předsedá Ing. Pavel Hánek, Ph.D. (VÚGTK, v.v.i., Zdiby)

Kartograf Milan Václav Drápela (1938–2018) – Tomáš Grim
Astronom, matematik a zeměměřič František Kodeš (1761–1831) – Alexandr Drbal
Výuka kartografie na Střední průmyslové škole zeměměřické – Hana Lebedová
Československá hranice na Podkarpatské Rusi a její hraniční kameny – Pavel Taraba

/* ]]> */