HISTORIE

Série přednášek o mimořádných dokumentech z historických fondů Národní knihovny

astronomicum-caesarieum-feat

Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny zahájilo v říjnu 2019 pravidelný úterní cyklus přednášek, na nichž chce veřejnosti přiblížit zajímavá témata z oboru historických fondů a seznámit návštěvníky s některými mimořádnými dokumenty ze svých sbírek.

Na každé přednášce si budete moci prohlédnout jeden originál vzácného historického rukopisu či tisku, kterým bude listovat přednášející či jeho odborný asistent.

Témata přednášek:

1. 10. 2019 – Knihovna benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Renata Modráková)

5. 11. 2019 – Jak jsme neukradli Codex Gigas (Veronika Procházková)

3. 12. 2019 – Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Ortelia – první moderní atlas (Jan Vojtíšek)

7. 1. 2020 – Vědecká ilustrace ve starých tiscích ve světle díla Marie Sibylly Merianové (Tereza Paličková)

4. 2. 2020 – Matematika, fyzika a astronomie 16. – 18. století ve fondu Národní knihovny (Jana Vackářová)

V přednášce se můžete dozvědět více o význačných mužích oborů matematiky, fyziky a astronomie, kteří žili a pracovali ve zdech Klementina, seznámit se s jejich dílem dochovaným ve fondu Národní knihovny, s jejich meteorologickými a geodetickými měřeními, nebo s budováním matematické knihovny a astronomické věže.

Z klementinských pokladů bude možné shlédnout ukázky knih, jež si do Prahy přistěhoval Tycho Brahe, a podívat se na 480 let starou knihu Petra Apiana „Astronomicum caesareum“, která je mnohými považována za nejkrásnější astronomickou publikaci, která kdy vyšla. Unikátní kniha bude od 5. února vystavena čtyři týdny v předsálí Všeobecné studovny.

3. 3. 2020 – Staré tisky z knihovny chebských františkánů (Alena Císařová Smítková)

7. 4. 2020 – Střípky osudů pobělohorských exulantů v jejich rukopisných knihách (Milada Svobodová)

5. 5. 2020 – Pruské intermezzo v kartografii Čech (Jan Sobotka)

Přednášky se konají každé první úterý v měsíci od 17.00 v Zasedacím sále Národní knihovny v 1. patře (vchod A).
Vstup na přednášky je zdarma.

/* ]]> */