HISTORIE KARTOGRAFIE

Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech

výřez Klaudyánova mapa Čech 1518 / GeoBusiness

Přijeďte si na konferenci prohlédnout jediný originál Klaudyánovy mapy Čech, od jejíhož vydání uplyne v roce 2018 pět století.

Klaudyánova mapa (též psaná jako Klaudiánova mapa) je nejstarší tištěná mapa Čech, vydaná roku 1518 mladoboleslavským lékařem a nakladatelem Mikulášem Klaudyánem. Mapa byla koncipována jako pomůcka pro poutníky cestující do Říma, proto je z praktických důvodů orientovaná v souladu s tehdejšími zvyklostmi na jih.

Mapa má pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobu. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích ‒ česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Výročí Klaudyánovy mapy shodou okolností konvenuje s rokem 1918, významným datem české/československé historie.

V současnosti je znám jediný originál, nalepený na plátno, který se zachoval v litoměřické biskupské knihovně a nyní je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

Konference se uskuteční 16. května 2018 na hradě v Litoměřicích (Tyršovo nám. 68/5).

Akci společně pořádají Filozofická fakulta UJEP, Historický ústav AV ČR, Výzkumné centrum historické geografie a Zeměměřický úřad.

 

 

Program konference

Referáty

  • Eva Semotanová – Klaudyánova mapa nejen v dobových souvislostech
  • Pavel Sosnovec – Život lékaře, tiskaře a intelektuála Mikuláše Klaudyána
  • Jan Royt – Vůz tažený na dvě strany. K ikonografii Klaudyánovy mapy Čech
  • Eva Novotná – Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii (s příklady z Mapové sbírky PřF UK)
  • Tomáš Grim – Kopie Klaudyánovy mapy Čech z 19. století
  • Michaela Hrubá, Vilém Zábranský – Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských Čech

V litoměřickém Státním oblastním archivu budou mít účastníci konference komentovanou prohlídku Kladyánovy mapy Čech v podání Daniely Brokešové.

Registrace na konferenci

Vstup na konferenci je zdarma, po předchozí registraci.

 

 
/* ]]> */