HISTORIE Ortofotomapa TOPGIS

TopGis a více než 14 tisíc historických leteckých snímků

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754Bdetail

Brněnská firma TopGis informovala o realizaci zakázky pro norskou Státní mapovací agenturu Kartverket.

Odborníci TopGisu z archivních snímků norských provincií Buskerund a Ostfold v blízkosti hlavního města Osla vytvořili ortofotomapu z historických snímků. Zpracovávali snímky z různých kamer pořízené na filmový materiál, nejstarší snímky byly pořízeny již v roce 1947.

Během dvou měsíců přitom bylo zpracováno 14 074 leteckých měřických snímků. Největší výzvou během zpracování bylo stanovit přesnou polohu snímků. Současný software, který se pro zpracování leteckých snímků běžně používá, totiž nepočítá se starými typy leteckých kamer, které tehdy nepoužívaly kalibrační protokol.

Specialisté TopGisu proto použili velmi starý, dnes již volně dostupný software, na kterém se kdysi automatická aerotriangulace zpracovávala a využili jej pro umístění původních snímků do prostoru, tedy přiřadili jim správné souřadnice, aby historická ortofotomapa mohla být využívána například pro porovnání se snímky ze současnosti.

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754Bdetail
Detail ortofotomapy (archiv firmy TopGis)

 

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754B_seam
Ukázka seamline, což jsou čáry, kde jsou na sebe navázány jednotlivé letecké měřické snímky. (archiv firmy TopGis)

 

 

 

/* ]]> */