HISTORIE KARTOGRAFIE

Webový portál Český historický atlas

cesky-historicky-atlas-2021

Na oceňovaný tištěný Akademický atlas českých dějin, který vyšel v roce 2014, a také na tištěný Český historický atlas, vydaný v roce 2019, nově navazuje webový portál Český historický atlas.

Předchozí atlasové dílo s názvem „Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století“, na které webový portál navazuje, vzniklo jako výsledek grantové spolupráce Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Historické atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České republice vysoce žádané. Zatím však byla k dispozici pouze zahraniční tvorba, ve které však české a československé dějiny nedostávají takový prostor, který by potřebovaly.

Proto vznikla podstatně rozšířená elektronická verze. Interaktivní webový portál Český historický atlas je věnován českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech, s výběrem map od středověku až do počátku 21. století.
V osmi kapitolách si v atlasu můžete listovat 162 mapami, 42 mapovými aplikacemi a případně si prohlédnout dalších 279 obrazových příloh.
Český stát a Evropa ve 20. století

Historické mezníky, etapy a činy

/* ]]> */