letecke-snimkovani-topgis-pohled-do-kabiny-piloti-Martin-Nedojedly-Jaroslav-Lupac-foto-archiv-topgis-IMG_5039-f

Firma TopGis, který se specializuje na letecké snímkování, v květnu 2019 zahájí třetí detailní mapování území České republiky. Z pořízených dat vzniknou nové ortofotomapy Prahy a Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.

Podle odhadů společnosti se bude snímkovat do září. „V minulých letech – od roku 2014 a podruhé od roku 2016 – jsme Českou republiku kompletně snímkovali dvakrát. Třetí řada snímků odstartuje na západě země, další část republiky plánujeme snímkovat v roce 2020,“ uvedla Drahomíra Zedníčková, ředitelka společnosti TopGis.

Pro snímkování TopGis používá vlastní leteckou techniku. Letos se má létat s letadly Cessna 404 Titan anebo Partenavia (Vulcanair) P.68. Oba stroje jsou vybavené velkoformátovou kamerou, přičemž výstupem budou snímky s rozlišením 12,5 cm na pixel.

„S daty budou pracovat například energetické firmy, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), poskytovatelé infrastruktury, města a obce či některé univerzity. Zároveň se po zpracování objeví v naší webové aplikaci GisOnline.cz a také na webu ChytreMapy.cz,“ popsala Drahomíra Zedníčková.

Plánování letů se chystá již nyní. „Na začátku je pečlivá příprava, kdy je třeba si stanovit, v jaké výšce a jakou rychlostí letadlo poletí či jak daleko od sebe budou letové řady, a je nutné si monitorované území nalétat v konkrétních blocích a se značným překrytem,“ vysvětlila Drahomíra Zedníčková. Díky těmto přípravám výsledná ortofotomapa působí spojitým dojmem, nejsou v ní vidět mraky ani výrazné rozdíly v ročních obdobích.

Čekání na vhodnou dobu snímkování může trvat i několik týdnů, protože nejlépe se snímkuje při bezoblačném počasí. Díky dobrým světelným podmínkám a úhlu svitu slunce je období od jara do podzimu nejlepším termínem, protože na snímcích nejsou extrémně dlouhé stíny.

Velkou roli hraje postprodukce, tedy zpracování snímků po leteckém snímkování. „Pracujeme s řadou parametrů, které mají vliv na kvalitu konečného díla, zejména polohovou přesnost. Máme vlastní bodové pole vlícovacích bodů v terénu, které díky aerotriangulaci zajišťují polohovou přesnost ortofotomapy. Rovněž překreslujeme snímky na průběžně aktualizovaný digitální model terénu. Při mozaikování snímků se zakreslují místa, kde dochází ke spojení snímků tak, aby jednotlivé jevy v ortofotomapě byly ve správné poloze a měly korektní geometrii,“ řekla Drahomíra Zedníčková. Celý proces kompletace je velmi časově náročný a zabere stovky hodin mnoha pracovníků. Velkou spoustu práce obnáší i úprava jednotlivých spojů snímků. V závislosti na době pořízení jednotlivých snímků je například třeba upravit barevné přechody tak, aby spolu všechny části perfektně ladily. Nestane se tak, že na výsledné ortofotomapě bude část pole již pooraná a na druhé bude stále vidět rostoucí obilí.

 

akvizice-zakazniku-bio-nexus-cleerio-topgis-gisonline-f / GeoBusiness

Společnost TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování a webové mapové služby, se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus (firma se původně jmenovala Cleerio).

TopGis získává touto akvizicí rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí a měst a zároveň se firmě díky této dohodě otvírá cesta k více než šesti tisícům potenciálních zákazníků a obratům v řádu stovek milionů korun. Cenu transakce ani detaily akvizice se společnosti dohodly, že nebudou zveřejňovat.

TopGis poskytuje různé plošné služby krajům a městům. Obcím dodává prostřednictvím služby GisOnline.cz aplikaci, která umožňuje správu, evidenci a aktualizaci majetku nad katastrální mapou, ortofotomapou a územním plánem ve 3D.

„Poskytování mapových služeb prostřednictvím portálu Gisonline.cz pro města a obce je stěžejní součástí našeho byznysu. Akvizice klientů zavedené oblíbené aplikace je pro rozvoj naší společnosti významným krokem, protože získáme významné množství nových aktivních klientů,“ uvedl Pavel Strašák, jednatel společnosti TopGis.

Stávajících klientů aplikace Cleerio se přitom celá transakce výrazněji nedotkne. Naopak jim přibude možnost využívat další služby, které svým zákazníkům TopGis prostřednictvím GisOnline.cz poskytuje. „Jedná se například o využití našich pravidelně aktualizovaných map ČR v nejvyšším rozlišení, mobilního mapování pro správu majetku, analytických nástrojů, přesného měření přímo v aplikaci a pasportizace,“ dodal Pavel Strašák.

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily. Její tým tvoří pět desítek odborníků v GIS a softwarovém oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a výhradním dodavatelem mapových podkladů pro firmu Seznam.cz. Prostřednictvím portálu Gisonline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

Společnost Bio-Nexus vznikla v roce 2009 pod názvem Geosense, později Cleerio. Díky akcelerátoru Rocket Space od CzechInvestu se zúčastnila stáže v Silicon Valley. Mezi hlavní produkty společnosti patří mapová aplikace Cleerio. Aplikaci využívají klienti z veřejné správy, těžebního průmyslu, správy pozemků a majetku, zemědělství nebo facility managementu. Do společnosti kapitálově vstoupil fond Springtide Ventures skupiny KKCG a v roce 2018 došlo ke spojení s izraelskou firmou Bio-Nexus, díky čemuž se nabídka společnosti rozšířila o nástroje pro efektivní správu pracovních činností.

letecké snímkování v infračerveném spektru, TopGis / GeoBusiness

Sucho, které v posledních letech sužuje Českou republiku, viditelně dopadá na lesní porosty. Stromy kvůli suchu ztrácejí vitalitu a mohou snadněji podlehnout napadení kůrovcem. Jen na Vysočině podle odhadů společnosti Lesy ČR bude potřeba v roce 2019 vytěžit pět milionů kubických metrů dřeva.

Letošní nezvykle vysoké teploty a sucho se výrazně podepsaly na stavu tuzemské flory. „Suchem trpí příroda v celé republice, stromy schnou v lesích, parcích, zahradách, kdekoli. V lesích trpí zejména smrky, které mělce koření, takže oblasti, kde převažují smrkové porosty, jsou suchem postižené nejvíce. Sucho ale neprospívá ani jiným dřevinám, borovicím, jedlím, dubům… Listnáče odolávají suchu lépe, koření hlouběji,“ popsala Eva Jouklová, mluvčí Lesů České republiky.

V minulosti podle ní trpěla suchem severovýchodní Morava, v roce 2018 je to například Vysočina, jih Moravy či oblast Rožnovska. Problémy jsou také  též v severních nebo jižních Čechách i na dalších místech.

Zástupci Národního parku Šumava letošní rok ve srovnání s tím uplynulým hodnotí jako mírnější. „Podle našich půdních měření nebylo letošní sucho na území NP Šumava tak extrémní jako loni. Ovšem měření stresů stromů, způsobených suchem, plošně neprovádíme,“ přiblížil místní situaci Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava.

Velkoformátová letecká kamera

Chřadnoucí stromy se dají rozeznat poměrně snadno. Mění barvu jehličí či listů a podle Evy Jouklové je častým jevem i defoliace, tedy jejich odlistění. U větších lesních ploch lze pro mapování postupu sucha využít i leteckého snímkování, které poměrně přesně určí počty uschlých stromů nebo jejich celkovou plochu. Jednotlivé kraje, města či správci lesů nebo parků pak mohou dendrologa či rovnou dřevorubce poslat přímo do vytipované lokality.

Snímkování se provádí za pomoci speciální velkoformátové letecké kamery. „Ze snímků nejprve vzniká barevná ortofotomapa, díky infračervenému senzoru v kameře pak vznikne také mapa v infračerveném spektru. Snímkování funguje na principu měření intenzity chlorofilu. Výsledné rozlišení snímku je 12,5 centimetru na pixel, takže se dají spolehlivě snímkovat nejen plochy s uschlými stromy, ale i jednotlivé stromy,“ popisuje možnosti Drahomíra Zedníčková ze společnosti TopGis, která se na letecké snímkování specializuje.

Analýza suchých porostů se dá provádět z dat, jež TopGis pořizuje pro účely vzniku vlastní ortofotomapy České republiky. Na vyžádání se tedy dají zpracovat mapy pro libovolné území.

Na leteckém snímku se dají díky vysokému rozlišení určit také jednotlivé stromy. Díky tomu je hodnocení škod mnohem přesnější. / foto archiv společnosti TopGis

Kdy je nejlepší snímkovat

„Nejlepší období pro monitorování sucha je jaro nebo začátek léta, tedy v době, kdy jsou stromy v plné vegetaci. Později se již infračervené snímkování nedá využít, protože stromy začínají přirozeně prosychat z důvodu přicházejícího podzimu,“ vysvětluje principy Drahomíra Zedníčková.

Kůrovec se dá také sledovat

Letecké snímkování se vedle monitoringu sucha používá také například při sledování lesů zasažených kůrovcem. Jan Dvořák z Lesy ČR říká, že letecké snímkování každoročně využívají pro monitoring vývoje kůrovce v šumavských lesích, včetně bezzásahových oblastí. Lesníci pak na zásahových plochách provádějí asanaci kůrovcem napadených stromů nebo polomů. Bezzásahové oblasti jsou bez jakéhokoli zásahu, zde se pouze sleduje jejich vývoj.

 

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754Bdetail

Brněnská firma TopGis informovala o realizaci zakázky pro norskou Státní mapovací agenturu Kartverket.

Odborníci TopGisu z archivních snímků norských provincií Buskerund a Ostfold v blízkosti hlavního města Osla vytvořili ortofotomapu z historických snímků. Zpracovávali snímky z různých kamer pořízené na filmový materiál, nejstarší snímky byly pořízeny již v roce 1947.

Během dvou měsíců přitom bylo zpracováno 14 074 leteckých měřických snímků. Největší výzvou během zpracování bylo stanovit přesnou polohu snímků. Současný software, který se pro zpracování leteckých snímků běžně používá, totiž nepočítá se starými typy leteckých kamer, které tehdy nepoužívaly kalibrační protokol.

Specialisté TopGisu proto použili velmi starý, dnes již volně dostupný software, na kterém se kdysi automatická aerotriangulace zpracovávala a využili jej pro umístění původních snímků do prostoru, tedy přiřadili jim správné souřadnice, aby historická ortofotomapa mohla být využívána například pro porovnání se snímky ze současnosti.

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754Bdetail
Detail ortofotomapy (archiv firmy TopGis)

 

topgis-norsko-ortofotomapa-NF-1754B_seam
Ukázka seamline, což jsou čáry, kde jsou na sebe navázány jednotlivé letecké měřické snímky. (archiv firmy TopGis)

 

 

 

konference Mapy jsou pro každého 2017, koláž Eliška Bradová
geobusiness-magazine-pavel-zima-seznam-cz-2014-03-20-w600

Nadace Partnerství pořádá konferenci s názvem „Mapy jsou pro každého – geoinformace / rozhodování / bezpečnost“.

Datum konání je 2. – 3. června 2015 v Netvořicích (hotel VZ Měřín).

Akci organizuje nadace Partnerství, firemními partnery jsou firmy Seznam.cz a TopGis.

Témata konference

• Nové technologie v optimalizaci dopravy
• Energetika a bezpečnost
• Majetek obcí a jeho správa
• Geoportálová řešení
• 3D vizualizace v praxi
• Aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí
• Prostorové analýzy v každodenním životě
• Integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
• Nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
• Open source trendy
• Vzdělávání v geoinformatice
• Dotační možnosti pro oblast ICT

Seznam přednášek (předběžný, finální bude 19. 5.)

Na konferenci bude přítomen také Pavel Zima, předseda představenstva firmy Seznam.cz.

Název jeho referátu sice v době psaní tohoto textu nebyl znám, určitě je však na co se těšit, vzhledem k tomu, že Seznam má v geoinformatice co ukázat. Na Mapy.cz přibývají funkce jako houby po dešti.

 • GIS v ochraně přírody KÚ Jihočeského kraje / Ing. Milan Vlášek / Jihočeský kraj
 • Plánovaní krajiny v 3D / Ing. Jozef Sedláček / Mendelova univerzita
 • Územně analytické podklady hl. M. Prahy – soubor aktivit a výstupů, jejich zařazení v systému podpory územního rozvoje / Mgr. Eliška Bradová /  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
 • Říční informační služby v České Republice / ​Ing. Miroslav Rychtařík / Státní plavební správa
 • Mapy naživo – pro váš GIS palivo / Bc. Michal Sýkora / TopGis, s.r.o.
 • Územní plánování s 3D nástroji / Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. / Městský úřad Český Krumlov
 • Metoda hodnocení environmentální zátěže, neboli bez map to nejde / Hilbert, R. H., Hilbert, H. H., Šmída, J. / Staturání město Liberec
 • GIT jako nástroj vzdělávání / Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. / B.I.B.S, a.s.
 • Zkušenosti v oblasti územního plánování a GIS na městském úřadě / Mgr. Dagmar Montagová / Město Kuřim
 • Jáchym Čepický / Geosense s.r.o.
 • Pavel Zima / Seznam.cz

Registrace

Program ještě zcela není naplněn, proto se můžete při registraci rovněž přihlásit se svým referátem.

Přihlášeno je zatím 68 účastníků, proto máte příležitost poslechnout si praktiky (kapacita sálů může být omezena, proto se raději přihlaste ihned, dokud je čas).

 

kamera Vexcel Ultracam Eagle / GeoBusiness