Bio-Nexus TOPGIS

TopGis kupuje obecní a městské zákazníky Bio-Nexusu (Cleerio)

akvizice-zakazniku-bio-nexus-cleerio-topgis-gisonline-f / GeoBusiness

Společnost TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování a webové mapové služby, se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus (firma se původně jmenovala Cleerio).

TopGis získává touto akvizicí rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí a měst a zároveň se firmě díky této dohodě otvírá cesta k více než šesti tisícům potenciálních zákazníků a obratům v řádu stovek milionů korun. Cenu transakce ani detaily akvizice se společnosti dohodly, že nebudou zveřejňovat.

TopGis poskytuje různé plošné služby krajům a městům. Obcím dodává prostřednictvím služby GisOnline.cz aplikaci, která umožňuje správu, evidenci a aktualizaci majetku nad katastrální mapou, ortofotomapou a územním plánem ve 3D.

„Poskytování mapových služeb prostřednictvím portálu Gisonline.cz pro města a obce je stěžejní součástí našeho byznysu. Akvizice klientů zavedené oblíbené aplikace je pro rozvoj naší společnosti významným krokem, protože získáme významné množství nových aktivních klientů,“ uvedl Pavel Strašák, jednatel společnosti TopGis.

Stávajících klientů aplikace Cleerio se přitom celá transakce výrazněji nedotkne. Naopak jim přibude možnost využívat další služby, které svým zákazníkům TopGis prostřednictvím GisOnline.cz poskytuje. „Jedná se například o využití našich pravidelně aktualizovaných map ČR v nejvyšším rozlišení, mobilního mapování pro správu majetku, analytických nástrojů, přesného měření přímo v aplikaci a pasportizace,“ dodal Pavel Strašák.

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily. Její tým tvoří pět desítek odborníků v GIS a softwarovém oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a výhradním dodavatelem mapových podkladů pro firmu Seznam.cz. Prostřednictvím portálu Gisonline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

Společnost Bio-Nexus vznikla v roce 2009 pod názvem Geosense, později Cleerio. Díky akcelerátoru Rocket Space od CzechInvestu se zúčastnila stáže v Silicon Valley. Mezi hlavní produkty společnosti patří mapová aplikace Cleerio. Aplikaci využívají klienti z veřejné správy, těžebního průmyslu, správy pozemků a majetku, zemědělství nebo facility managementu. Do společnosti kapitálově vstoupil fond Springtide Ventures skupiny KKCG a v roce 2018 došlo ke spojení s izraelskou firmou Bio-Nexus, díky čemuž se nabídka společnosti rozšířila o nástroje pro efektivní správu pracovních činností.

/* ]]> */