konference Mapy jsou pro každého 2017, koláž Eliška Bradová


Nadace Partnerství připravuje třetí ročník konference Mapy jsou pro každého. Svůj referát můžete přihlásit i vy. Akce se bude tentokrát konat 6. a 7. června 2017.

Z připravovaného programu

Vladimír Plšek, manažer firmy TopGis, vystoupí s příspěvkem „Pořizujeme data chytře – máme chytré uživatele“

Lubomír Jůzl z Kraje Vysočina společně s Romanem Bukáčkem představí „Portál územního plánování obcí Kraje Vysočina – služba pro obce i veřejnost“.

Jarmila Plachá ze Škoda Auto DigiLab představí trendy v chytré mobilitě, jak na ně reagují automobilky a jaké budou mít dopady na infrastrukturu a informační systémy měst a obcí.

Michal Cádra z České spořitelny bude přednášet o datech jako platidlu.

Kudy se lidé dopravují do práce? Jaké nástroje pro uživatelské generování dat o dopravním chování se dají používat? O tom promluví Michal Šindelář z Nadace Partnerství.

O využívání bezpilotních leteckých prostředků v Pardubickém kraji bude mluvit Oldřich Mašín.

Jak se aktualizuje poloha podpěrných bodů vysokého napětí v GISu společnosti E.ON? Libor Straka vám vysvětlí jejich pracovní postupy.

Z firmy E.ON přijede také Irena Karásková, která představí, jak ve firmě spravují dokumentaci od zadání stavby až po zapracování do GIS.

Z firmy Tehos bude o evidenci a provozu centrálního zásobování teplem mluvit Tomáš Morys.

Dalšími tématy konference budou aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí,Smart City, geoportálová řešení, dálkový průzkum Země, 3D vizualizace v praxi, integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů.

V případě, že byste na konferenci chtěli vystoupit se svým referátem, zašlete jeho název a krátkou anotaci na e-mail dominika.bauchelova@nap.cz.

Registrace na konferenci Mapy jsou pro každého

Registrační formulář naleznete na webu konference.