GIS Ostrava 2019 / GeoBusiness

Organizátoři sympozia GIS Ostrava 2019 uveřejnili témata letošní akce.

 • Geoinformační infrastruktury, DTM
 • Zdroje geodat
 • Dálkový průzkum Země (vč. UAV)
 • Smart city
 • Smart region
 • Smart společnost
 • Chytré technologie v jiných GIT aplikacích
 • Prostorové modelování a simulace
 • 3D GIS
 • Nové trendy v geoinformatice
 • Komunitní data a komunitní projekty (crowdsourcing)
 • Otevřená data, otevřený software
 • Společnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice
 • BIM

Vize

Organizátoři také publikovali vizi akce.

Chytré technologie mění svět kolem nás a téma chytřejších měst a chytřejších regionů je již několik let široce diskutováno a postupně implementováno v řadě projektů a iniciativ.

Není pochyb o tom, že se s nimi budeme v praktickém životě čím dále více setkávat. Současně je zřejmé, že geoinformační technologie mají velký význam pro rozvoj vybraných aspektů chytřejších měst a regionů zejména v oblasti správy měst a regionů, dopravy či životního prostředí.

Můžeme mluvit o inteligentním řízení dopravy, řešení parkování, řešení a řízení technické infrastruktury, výstavbě chytrých budov a komplexů, budování senzorových sítí pro nejrůznější účely od sledování stavu životního prostředí až po domácnosti a zdravotní aplikace, od tvorby a využívání digitálních modelů měst a regionů například pro simulace připravovaných urbanistických a rozvojových řešení, až po nové projekty v krizovém managementu.

Propojení však není jednosměrné, lepší využívání informačních a komunikačních technologií ve městech přináší nová data, nové služby či zásadní zvýšení jejich úrovně a nové podněty pro rozvoj GIT včetně poskytování velkých dat, dostupného rychlého internetu či nových ekonomických modelů služeb.

Nedílnou součástí rozvoje chytrých měst je i BIM (informační modelování staveb). Cílem sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech, a diskutovat o problémech a příležitostech geodat a geoinformačních technologií v novém směru vývoje.

Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Důležitá data

 • 9. 1. 2019 zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně abstraktu, návrhy seminářů
 • 14. 1. 2019 vyrozumění o přijetí referátů a seminářů
 • 14. 1. 2019 uzávěrka recenzovaných referátů (pouze pro zájemce o recenzování příspěvku)
 • 1. 2. 2019 konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
 • 8. 2. 2019 vyrozumění o přijetí recenzovaného referátu (pouze pro zájemce o recenzování příspěvku)
 • 22. 2. 2019 konečná uzávěrka referátů (může být i rozšířený abstrakt)
 • 20. – 22. 3. 2019 sympozium
39-sympozium-dejiny-geodezie-kartografie-f / GeoBusiness

39. sympozium z dějin geodézie a kartografie se uskuteční 28. listopadu 2018 od 9 hodin v prostorách Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7). Účastnický poplatek je 100 Kč, studenti a senioři mají vstup za 60 Kč.

Program sympozia z dějin geodézie a kartografie

Blok 1

Předsedá Mgr. Dušan Adam, Ph.D. (VÚKOZ, v.v.i., Brno)

Sídla na mapě Mikuláše Klaudyána a jejích odvozeninách – Eva Novotná, Alena Vydláková
Co skrývají latinské nápisy na Waldseemüllerově mapě z roku 1507 – Václav Slaboch
Mapy českých zemí v atlasech kolínské kartografické školy přelomu 16. a 17. století – Helena Kovářová
Německé a české plány města Brna, jejich tvůrci a vydavatelé – Petr Cikrle, Vilém Walter

Blok 2

Předsedá PhDr. Mgr. Eva Novotná (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

Dva archivní itineráře císařské silnice Jihlava – Brno – Dušan Adam
Mapy Československa Dr. Klementa Salače – Tomáš Grim
Mapy měřítka 1 : 25 000 ze župy Sudety 1939–1940 – Peter Mackovčin
Zeměpisné názvosloví a jeho standardizace v Československu a České republice – Irena Švehlová

Blok 3

Předsedá doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. (Stavební fakulta VUT, Brno)

Projekt Zeměměřické a astronomické přístroje na území ČR od 16. do konce 20. století – Pavel Hánek jr., Pavel Hánek, Patrik Pařízek, Antonín Švejda, Klára Vacková, Michal Volkmann
Polní náčrty – poklady na katastrálních úřadech – Josef Ziegler
Ukázky z korespondence (1913–1914) Dr. Bohumila Kladiva s prof. Augustinem Semerádem – Josef Weigel
100 let vojenské zeměpisné služby – Karel Vykoukal, Egon Schubert
Publikační a pedagogická činnost topografa Aloise Hlídka – Jan Ratiborský

Blok 4

Předsedá Ing. Pavel Hánek, Ph.D. (VÚGTK, v.v.i., Zdiby)

Kartograf Milan Václav Drápela (1938–2018) – Tomáš Grim
Astronom, matematik a zeměměřič František Kodeš (1761–1831) – Alexandr Drbal
Výuka kartografie na Střední průmyslové škole zeměměřické – Hana Lebedová
Československá hranice na Podkarpatské Rusi a její hraniční kameny – Pavel Taraba

Registrace příspěvků na sympozium GIS Ostrava 2015 je k dispozici.

Toto setkání odborníků využívajících geoinformační technologie se v Ostravě bude konat již po jednadvacáté.

Na webu sympozia http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/authors.php#registrace je registrační formulář.

Termín pro zaslání abstraktů se blíží – uzávěrka je 19. září 2014.

V letošním roce zastřešuje sympozium dvě hlavní konference:

„GIS Ostrava 2015 – Současné výzvy geoinformatiky“ (http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php)

„GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences“ (http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php)

geobusiness-magazine-0-korun-feat
gis-ostrava-feat

Jedenáctý ročník sympozia GIS Ostrava 2014 se bude konat 27. až 29. ledna 2014. Akce bude rozdělena do dvou souběžných konferencí – Geoinformatika v pohybu a Geinformatics for Intelligent Transportation. Ale již nyní se musíte pro aktivní účast zaregistrovat.

Continue reading „Chcete mít referát na GIS Ostrava 2014? Máte nejvyšší čas se přihlásit!!!“

GIS Ostrava 2012
cipa-icomos-symposium-feat

Ve dnech 12. – 16. září 2011 se v Praze bude konat mezinárodní sympozium CIPA, věnované dokumentaci, popisu, výzkumu a popularizaci památkových objektů.

XXIIIth International CIPA Symposium pořádá České vysoké učení technické (ČVUT, Fakulta stavební) ve spolupráci s CIPA/ICOMOS, a na každoroční akci očekávají kolem 300 odborníků z celého světa.

CIPA společně s ICOMOS jsou mezinárodní nevýdělečné organizace, které se zabývají dokumentací, popisem, výzkumem a popularizací památkových objektů. CIPA je zaměřena na technické aspekty dokumentace a presentace památek, ICOMOS se zabývá historií, stavebním průzkumem a dalšími aktivitami, důležitými pro popis a záchranu kulturního dědictví.

Podrobnosti k programu, registraci účastníků a další důležité informace naleznete na www.cipa2011.cz

U příležitosti sympozia se tradičně uskuteční doprovodná technická výstava firem. Pro vystavovatele budou připraveny exkluzivní výstavní prostory v místě konání akce, foyer Fakulty stavební faktulty ČVUT. Vystavovatelé tak budou mít skvělou příležitost setkat se s potenciálními zákazníky a informovat je o produktech svých firem.

Více informací o možnostech účasti získáte u Conference Partners Prague Ltd.
Martin Zein, Sokolská 26, 120 00 Praha 2, E-mail: zein@conferencepartners.cz

Místní organizační výbor vede prof. Karel Pavelka, kterého můžete kontaktovat v souvislosti s účastí v programu.