konference Smart Cities

Smart city tématem sympozia GIS Ostrava 2019

GIS Ostrava 2019 / GeoBusiness

Organizátoři sympozia GIS Ostrava 2019 uveřejnili témata letošní akce.

 • Geoinformační infrastruktury, DTM
 • Zdroje geodat
 • Dálkový průzkum Země (vč. UAV)
 • Smart city
 • Smart region
 • Smart společnost
 • Chytré technologie v jiných GIT aplikacích
 • Prostorové modelování a simulace
 • 3D GIS
 • Nové trendy v geoinformatice
 • Komunitní data a komunitní projekty (crowdsourcing)
 • Otevřená data, otevřený software
 • Společnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice
 • BIM

Vize

Organizátoři také publikovali vizi akce.

Chytré technologie mění svět kolem nás a téma chytřejších měst a chytřejších regionů je již několik let široce diskutováno a postupně implementováno v řadě projektů a iniciativ.

Není pochyb o tom, že se s nimi budeme v praktickém životě čím dále více setkávat. Současně je zřejmé, že geoinformační technologie mají velký význam pro rozvoj vybraných aspektů chytřejších měst a regionů zejména v oblasti správy měst a regionů, dopravy či životního prostředí.

Můžeme mluvit o inteligentním řízení dopravy, řešení parkování, řešení a řízení technické infrastruktury, výstavbě chytrých budov a komplexů, budování senzorových sítí pro nejrůznější účely od sledování stavu životního prostředí až po domácnosti a zdravotní aplikace, od tvorby a využívání digitálních modelů měst a regionů například pro simulace připravovaných urbanistických a rozvojových řešení, až po nové projekty v krizovém managementu.

Propojení však není jednosměrné, lepší využívání informačních a komunikačních technologií ve městech přináší nová data, nové služby či zásadní zvýšení jejich úrovně a nové podněty pro rozvoj GIT včetně poskytování velkých dat, dostupného rychlého internetu či nových ekonomických modelů služeb.

Nedílnou součástí rozvoje chytrých měst je i BIM (informační modelování staveb). Cílem sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech, a diskutovat o problémech a příležitostech geodat a geoinformačních technologií v novém směru vývoje.

Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Důležitá data

 • 9. 1. 2019 zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně abstraktu, návrhy seminářů
 • 14. 1. 2019 vyrozumění o přijetí referátů a seminářů
 • 14. 1. 2019 uzávěrka recenzovaných referátů (pouze pro zájemce o recenzování příspěvku)
 • 1. 2. 2019 konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
 • 8. 2. 2019 vyrozumění o přijetí recenzovaného referátu (pouze pro zájemce o recenzování příspěvku)
 • 22. 2. 2019 konečná uzávěrka referátů (může být i rozšířený abstrakt)
 • 20. – 22. 3. 2019 sympozium
/* ]]> */