GIS Ostrava 2012

Ve dnech 23.-25. ledna 2012 se v Ostravě bude konat další ročník sympozia GIS Ostrava 2012. Podívejte se do podrobného programu a zúčastněte se. Registrovat se můžete zde.

Program

Pořadatelé si vyhrazují právo možných změn v programu.

Neděle 22. 1. 2012

14:00 – 17:00: Seminář Geography Markup Language, místnost J423

Pondělí 23. 1. 2012

9:00 – 12:00: Seminář Publikovanie dát s pomocou softvéru GeoServer, místnost J339

9:00 – 12:00: Seminář Introduction into Oracle Locator, místnost J423,

9:00 – 12:00: Seminář Water erosion modelling, místnost J424,

13:00 – 13:15: Slavnostní zahájení, místnost NA1

13:15 – 14:45: Klíčové příspěvky, místnost NA1,

  • Prof. Monika Sester, University of Hannover, DE (Profile) – „Building extraction from Lidar Data“
  • Dr. Xiaoye Liu, University of Southern Queensland, AUS (Profile) – „Accuracy of LiDAR-derived digital elevation model“
  • Assoc. prof. Jaroslav Hofierka, University of Presov, SK (Profile) – „Analysis of topographic change using airborne, terrestrial, and laboratory lidar“

14:45 – 15:00: Přestávka

15:00 – 16:30: Implementace INSPIRE, místnost NA1

16:30 – 16:45: Přestávka

16:45 – 18:45: Geoinformatika ve veřejné správě, místnost NA1

19:00 – 22:00: společenský večer

Úterý 24. 1. 2012

9:00 – 10:30: Databázová řešení v GIS, Vývoj GIS aplikací, místnost NA3

10:30 – 10:45: Přestávka

10:45 – 12:00: Vývoj GIS aplikací, místnost NA3

12:00 – 13:00: Oběd, foyer

13:00 – 13:30: Posterová sekce, foyer

13:30 – 14:45: Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku, místnost NA1

14:45 – 15:00: Přestávka

15:00 – 16:30: Environmentální aplikace GIT, místnost NA3

16:30 – 16:45: Přestávka

16:45 – 18:30: Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení, Vzdělávání v oblasti GI science, místnost NA3

18:30 – 20:30: Vyhlášení výsledků posterové sekce, foyer

Středa 25. 1. 2012

9:00 – 12:00: Seminář Úvod do Oracle Locator, místnost J423

8:00 – 11:00: Seminář Surface models in City GML, místnost J339,

10:00 – 11:30: Seminář Nové možnosti pro ukládání a sdílení dat dálkového průzkumu Země, místnost NA3

10:00 – 12:00: Seminář Jak zkrotit rastry – seminář společnosti ARCDATA PRAHA, místnost NA2

9:00 – 12:00: Exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, doprava autobusem

11:00 – 13:00: Exkurze Virtual universe: Live, doprava autobusem,

8:30 – 13:30: Exkurze Terrain Morphology and influence of mining, doprava autobusem,

12:00 – 12:15: Zakončení sympozia

14:00 – 17:00: Seminář Lidar Technology