Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.
Kalendář událostí

Mezinárodní konference o dokumentaci kulturního dědictví (pozvánka)

cipa-icomos-symposium-feat


Ve dnech 12. – 16. září 2011 se v Praze bude konat mezinárodní sympozium CIPA, věnované dokumentaci, popisu, výzkumu a popularizaci památkových objektů.

XXIIIth International CIPA Symposium pořádá České vysoké učení technické (ČVUT, Fakulta stavební) ve spolupráci s CIPA/ICOMOS, a na každoroční akci očekávají kolem 300 odborníků z celého světa.

CIPA společně s ICOMOS jsou mezinárodní nevýdělečné organizace, které se zabývají dokumentací, popisem, výzkumem a popularizací památkových objektů. CIPA je zaměřena na technické aspekty dokumentace a presentace památek, ICOMOS se zabývá historií, stavebním průzkumem a dalšími aktivitami, důležitými pro popis a záchranu kulturního dědictví.

Podrobnosti k programu, registraci účastníků a další důležité informace naleznete na www.cipa2011.cz

U příležitosti sympozia se tradičně uskuteční doprovodná technická výstava firem. Pro vystavovatele budou připraveny exkluzivní výstavní prostory v místě konání akce, foyer Fakulty stavební faktulty ČVUT. Vystavovatelé tak budou mít skvělou příležitost setkat se s potenciálními zákazníky a informovat je o produktech svých firem.

Více informací o možnostech účasti získáte u Conference Partners Prague Ltd.
Martin Zein, Sokolská 26, 120 00 Praha 2, E-mail: zein@conferencepartners.cz

Místní organizační výbor vede prof. Karel Pavelka, kterého můžete kontaktovat v souvislosti s účastí v programu.