Kalendář událostí UDÁLOSTI

GIS Ostrava 2014 – prodloužen termín pro podání referátůKaždoroční sympozium GIS Ostrava posunulo termín, do kterého můžete přihlásit svůj referát. Podruhé se nejspíš posouvat nebude, takže doporučujeme zaslání abstraktu neodkládat.

Vzhledem k množícím se žádostem organizátoři prodloužili lhůtu pro podání příspěvků na konferenci GIS Ostrava 2014 – Geoinformatika v pohybu.

Nový termín pro zaslání abstraktů je 4. října 2013.

Sympozium GIS Ostrava 2014, které je rozděleno do dvou paralelních konferencí – Geoinformatika v pohybu a Geinformatics for Intelligent Transportation, se uskuteční 27. – 29. 1. 2014 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava.

Více informací naleznete na webu: http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php nebo v cirkuláři: http://gis.vsb.cz/gisostrava/down/Prvni_cirkular_GIS_Ostrava_2014.pdf.

Příspěvek můžete zaregistrovat zde: http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/authors.php. Na téže stránce jsou k dispozici pokyny pro psaní příspěvků, šablona pro formátování příspěvků a autorské prohlášení.