Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.
GeoBusiness INSPIRACE

Výzva EUROGI Awards 2011: Do 16. srpna můžete přihlásit svoji geoinformační infrastrukturu

logo-eurogi-feat


Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s jinými geoinformačními systémy? Vyplňte sebehodnotící formulář a třeba se prosadíte mezi ohodnocené příklady dobré praxe.

Sdružení EUROGI převzalo po skončení projektu ESDI-NET databázi geoinformačních infrastruktur regionální a lokální úrovně (známé jako GII nebo anglicky SDI).

Databáze je určena pro vlastní hodnocení, zviditelnění a poučení odborné veřejnosti.

Do databáze se může zapojit jakýkoliv evropský subjekt, činný na teritoriu menším než národní stát, a který provozuje svoji geoinformační infrastrukturu alespoň rok a je k dispozici na webu.

Kritéria hodnocení SDI

  • kvalita datových sad a služeb,
  • růstu a zkvalitňování dat a služeb,
  • spolupráce a partnerství,
  • udržitelnost,
  • uživatelé,
  • technologie.

Cenu sdružení EUROGI obdrží podobně jako na závěr projektu ESDI-NET v roce 2009 elita nejlepších, bez pořadí.

Odbornou hodnotící komisi, která provede finální výběr, sestavila EUROGI tak, aby byly zastoupeny různé regiony, zájmy a profesní orientace napříč Evropou.

Harmonogram EUROGI Awards 2011

  • 21. 6. 2011: vyhlášení, otevření portálu SDI-SAF, zvací kampaň;
  • 16. 8. 2011: uzávěrka přihlášek, do tohoto data lze přihlásit a popsat svoji subnárodní SDI;
  • 21. 9. 2011: verdikt hodnotící komise;
  • 12. 10. 2011: veřejná přehlídka oceněných příkladů dobré praxe na konferenci v Bruselu.

Přihlásit se můžete na adrese www-eurogi.org/sdi-saf.

Další podrobnosti k soutěži na www.eurogi.org/esdinet/awards/2011

[Zdroj: Česká asociace pro geoinformace]