Projekt eSDI-NET+ je síť, která si klade za cíl propagovat přeshraniční dialog a výměnu zkušeností v rámci evropských prostorových infrastruktur (spatial data infrastructures).

Letos byla podruhé vyhlášena soutěž s názvem EUROGI/eSDI-Net Awards (předchozí ročník byl 2009), která oceňuje nejlepší evropské projekty. Dle informací z České asociace pro geinformace se přihlásily do soutěže také české SDI projekty.

Vítězové ročníku 2011

kategorie Kvantita/kvalita: The national address gazetteer hub (Velká Británie)

kategorie Trajektorie: GéoBretagne (Francie)

kategorie Technologie: – the geoportal of the Swiss Confederation (Švýcarsko) a System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszynskiego (Polsko)

kategorie Networking: Infraestrutura Regional de Informação Geográfica – IRIG-Madeira (Portugalsko)

kategorie Užití/Uživatelé: IDEZar (Infraestructura de Datos Espaciales de Zaragoza) (Španělsko)

kategorie Trvale udržitelný rozvoj: Vastgoed Rijksoverheid (Nizozemí)

Konference

Konference, na které budou vítězům předány ceny, se bude konat v Bruselu 12. října 2011.

EUROGI je zastřešující organizace, sdružující v rámci Evropy národní asociace se vztahem k geoinformatice.

[zdroj: CAGI, EUROGI]

logo-eurogi-feat

Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s jinými geoinformačními systémy? Vyplňte sebehodnotící formulář a třeba se prosadíte mezi ohodnocené příklady dobré praxe.

Sdružení EUROGI převzalo po skončení projektu ESDI-NET databázi geoinformačních infrastruktur regionální a lokální úrovně (známé jako GII nebo anglicky SDI).

Databáze je určena pro vlastní hodnocení, zviditelnění a poučení odborné veřejnosti.

Do databáze se může zapojit jakýkoliv evropský subjekt, činný na teritoriu menším než národní stát, a který provozuje svoji geoinformační infrastrukturu alespoň rok a je k dispozici na webu.

Kritéria hodnocení SDI

  • kvalita datových sad a služeb,
  • růstu a zkvalitňování dat a služeb,
  • spolupráce a partnerství,
  • udržitelnost,
  • uživatelé,
  • technologie.

Cenu sdružení EUROGI obdrží podobně jako na závěr projektu ESDI-NET v roce 2009 elita nejlepších, bez pořadí.

Odbornou hodnotící komisi, která provede finální výběr, sestavila EUROGI tak, aby byly zastoupeny různé regiony, zájmy a profesní orientace napříč Evropou.

Harmonogram EUROGI Awards 2011

  • 21. 6. 2011: vyhlášení, otevření portálu SDI-SAF, zvací kampaň;
  • 16. 8. 2011: uzávěrka přihlášek, do tohoto data lze přihlásit a popsat svoji subnárodní SDI;
  • 21. 9. 2011: verdikt hodnotící komise;
  • 12. 10. 2011: veřejná přehlídka oceněných příkladů dobré praxe na konferenci v Bruselu.

Přihlásit se můžete na adrese www-eurogi.org/sdi-saf.

Další podrobnosti k soutěži na www.eurogi.org/esdinet/awards/2011

[Zdroj: Česká asociace pro geoinformace]