seminář HSI / GeoBusiness

Pokud hledáte softwarové nástroje pro práci dle BIM nebo si ještě nejste jisti, co BIM obnáší a potřebujete vědět více, tak můžete přijít na seminář firmy HSI.

Na jednodenním semináři v Praze v polovině května se dozvíte o přínosech BIM pro zadavatele, projektanty, zhotovitele, geodety i správce majetku. Organizátoři chtějí pomoci zorientovat se v problematice BIM a v možných návazných softwarových řešeních pro jednotlivé etapy životního cyklu stavby.

Datum konání: 16. 5. 2019 od 9:30 do 14:00 hod.
Místo: Kongresové centrum IKEM – 5. Patro, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Proč by se jednotlivé profese měly zúčastnit

Geodeti – buďte připraveni na aktuální i budoucí požadavky zákazníků. Objevte nový způsob, jak vydělat peníze.

Projektanti – buďte připraveni na jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování návrhů. Odevzdávejte stavební projekt v co nejvyšší kvalitě. Ať už to po Vás chtějí investoři dnes nebo až zítra.

Správci majetku – usnadněte si práci při správě a údržbě budov. Mějte správná a aktuální data vždy rychle přístupná a neztrácejte čas hledáním dokumentace. Data v informačním modelu stavby jsou díky metodice BIM živá a neustále aktualizovaná.

Investoři – mějte kontrolu nad svými nemovitostmi a procesy v nich. Udržujte pořádek v dokumentech a informacích nezávisle na lidském faktoru. Držte data na jednom místě s možností přístupu odkudkoli. Doložte a monitorujte kvalitu dodávaného díla. Komunikujte transparentně s dodavateli.

Podle BIM naprojektujete, odřídíte, zaměříte a budete spravovat majetek.

Na semináři byste se měli dozvědět, jak může v každodenních činnostech pomoci software pro pořízení dat, pro kresbu, pro řízení projektu nebo pro správu majetku dle BIM.

Organizátoři v pozvánce píší, že poradí a doporučí, jaké jsou pro jednotlivé fáze životního cyklu vhodné konkrétní nástroje. Ať už se jedná o softwarovou podporu geodetům, vedoucím projekce, zhotovitelům, investorům nebo správcům majetku.

Firma HSI je producentem celé škály software, postaveným nad platformou Bentley Systems.

Program semináře BIM

 • Co je BIM
 • Pořízení dat dle BIM
 • Kresba v BIM
 • Řízení projektu v BIM
 • Správa majetku dle BIM
 • Co je to SNIM

Jak se na seminář BIM přihlásit

Vzhledem k limitovaným kapacitám konferenčních prostor organizátoři doporučují včasnou registraci, nejpozději do 10. května 2019.

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 605 Kč za účastníka. Účastníkům budou zaslány podklady pro platbu a následně bude vystaven daňový doklad o zaplacení.

Seminář je pořádán pod záštitou Odborné rady pro BIM – czBIM.

bentley-yii-awards-f / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems ohlásila příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2019. Přihlášené projekty hodnotí nezávislí porotci z řad průmyslových expertů. Poslední den, kdy svůj projekt můžete do letošního ročníku soutěže přihlásit, je 30. dubna 2019.

Ocenění Year in Infrastructure jsou nedílnou součástí výroční konference Year in Infrastructure společnosti Bentley.

Tématem letošní konference je pokrok v BIM prostřednictvím digitálních dvojčat. Konference se bude konat od 21. do 24. října v Singapuru.

Firma Bentley Systems zve uživatele softwaru společnosti Bentley, aby do soutěže přihlásili své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí, zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby nebo v provozu. Tři finalisté vybraní pro každou z kategorií vyhrají výlet do Singapuru, kde se zúčastní konference Year in Infrastructure 2019 jakožto hosté společnosti Bentley Systems. Finalisté během konference představí své projekty před porotou, předními kapacitami z oboru, a více než 100 zástupců médií.

Každému projektu nominovanému na ocenění se dostane pozornosti napříč globální komunitou v oblasti infrastruktury. Ocenění Year in Infrastructure nabízí účastníkům následující možnosti:

 • Získání globální pozornosti, a sice tím, že jejich projekty infrastruktury budou představeny v ročence Infrastructure Yearbook společnosti Bentley, která je celosvětově distribuována, jak v tiskové, tak digitální formě, médiím, vládním organizacím, a vlivným osobnostem v oboru. Veškeré projekty vítězů a finalistů jsou představeny na webových stránkách bentley.com.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou projektům přinášejí prostřednictvím digitálních inovací.
 • Získání prostoru v médiích od globálních mediálních subjektů a podporu od týmu společnosti Bentley v oblasti marketingu a propagace svých projektů v médiích.

Osmnáct kategorií

Osmnáct kategorií ocenění Year in Infrastructure 2019 reflektuje pokroky v digitalizaci v následujících kategoriích:

 • 4D modelování staveb
 • Mosty
 • Budovy a areály
 • Telekomunikace a inženýrské sítě
 • Digitální města
 • Geotechnické inženýrství
 • Výroba
 • Důlní a námořní stavební inženýrství
 • Výroba elektrické energie
 • Realizace projektů
 • Železnice a přeprava
 • Modelování reality
 • Silnice a dálnice
 • Výkonnost silničních a železničních aktiv
 • Stavební inženýrství
 • Výkonnost aktiv v inženýrských sítích a průmyslu
 • Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • Sítě pro vodu, odpadní a dešťovou vodu

Navíc projekty, které reprezentují poslání modernizace infrastruktury společnosti Bentley, avšak přesahují užší zaměření individuálních kategorií ocenění, mohou být vybrané na posouzení ke zvláštnímu ocenění včetně

 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při realizaci projektu (Projektová digitální dvojčata), které umožní používat při projektu digitální dvojčata k získání užitečných náhledů práce, od porozumění dopadu změn a alternativních návrhů nebo zdůraznění potíží díky kvalitě dat projektu, až po možnost efektivní spolupráce s rozsáhlým projektovým týmem nebo modelování výkonnosti projektu a jeho výstavby.
 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při výkonnosti aktiv (Výkonnost digitálních dvojčat) u projektů vyžadujících provozní aktiva infrastruktury, která využívají digitální dvojčata k získání užitečného náhledu práce potřebného ke zlepšení výkonnosti provozních aktiv, jako propustnosti, bezpečnosti, standardů, údržby, aby bylo možné vyhodnotit relativní dopad různých provozních strategií, a podpořit tak školení provozních zaměstnanců nebo podpořit vzdálené provozování aktiv.
 • Pokroků v oblasti udržitelnosti a odolnosti u navrženého projektu nebo provozovaného aktiva infrastruktury za účelem dosáhnutí lepší udržitelnost (nižší uhlíková stopa, lepší využití obnovitelných zdrojů, snížení dopadu na životní prostředí) nebo vyšší odolnosti (schopnost odolávat a zotavit se z přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, přizpůsobivost měnícím se podmínkám).

Svůj projekt můžete přihlásit na webu ocenění Year in Infrastructure.

 

microsoft-hololens-a-bentley-systems / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems představila svoji aplikaci SYNCHRO XR pro imerzivní vizualizaci 4D digitálních dvojčat staveb spolu s novou technologií Microsoft HoloLens 2, kterou představila společnost Microsoft během tiskové konference na letošním Světovém mobilním kongresu (Mobile World Congress) v Barceloně.

Společnost Bentley jako vybraný partner pro smíšenou realitu zastupující odvětví architektury, inženýrství a stavebního (AEC) průmyslu předvedla, jak mohou uživatelé pomocí SYNCHRO XR pro technologii HoloLens 2 interaktivně spolupracovat s digitálními modely staveb a využívat intuitivní gesta k plánování, vizualizaci a představě o stavebních sekvencích.

Projektová data digitálního dvojčete jsou vizualizována pomocí technologie HoloLens 2 prostřednictvím propojeného datového prostředí (CDE) společnosti Bentley založeného na technologii Microsoft Azure. Stavební manažeři, plánovači projektů, vlastníci/provozovatelé a získají náhled na plánované práce, stavební postup, potenciální rizika na staveništi a bezpečnostní požadavky. Navíc mohou uživatelé interaktivně pracovat se stejným 4D modelem, ve srovnání s tradiční interakcí na 2D obrazovce pracující s třírozměrným modelem.

Noah Eckhouse, první viceprezident pro realizaci projektu společnosti Bentley Systems, řekl: „Naše aplikace SYNCHRO XR pro technologii HoloLens 2 poskytuje zcela nový způsob interakce s digitálními dvojčaty infrastrukturních projektů. Uživatelé mohou těžit především z nové perspektivy pohledu na návrh , hlubšího a rychlejšícho porozumění práce a plánu projektu. Namísto použití 2D obrazovky s myší a klávesnicí, může uživatel procházet kolem modelu a uchopit digitální objekty, které se jeví jako součást fyzické reality. Jedná se o výkonný způsob kontroly dokončené práce a přípravy na nadcházející práci na staveništi.“

Menno de Jonge, ředitel digitální výstavby společnosti Royal BAM Group, řekl: „V současnosti používáme řešení pro smíšenou realitu SYNCHRO s technologií HoloLens 2 na staveništi velkého muzejního projektu v Rotterdamu. Opravdová potřeba digitální transformace v našem oboru spočívá v možnosti vyhnout se nutnosti předělávek na stavbě. Díky používání této technologie můžeme snadno vizualizovat plán výstavby. Můžeme tak vidět, jestli jsme pozadu oproti plánu, označit potenciální problémy nebo potíže, prozkoumat je a pokračovat podle plánu.“

Partnerský program pro vývoj smíšené reality společnosti Microsoft se zaměřuje na poskytnutí a podporu dodavatelů řešení, kteří chtějí vyvíjet řešení pro smíšenou realitu. Po přijetí do programu poskytuje společnost Microsoft školení, technickou spolupráci, podporu prodeje, marketingovou podporu a obchodní plánování.

[zdroj tisková zpráva]
ACE enterprise Slovakia

Firma Bentley Systems oznámila akvizici bra­ti­slav­ské společnosti ACE enterprise Slovakia.

ACE enterprise Slovakia poskytuje řešení pro rychlý vývoj aplikací a integraci informačních systémů pro plánování pod­ni­ko­vých zdrojů (ERP), řízení podnikových aktiv (EAM) a geografických informačních systémů (GIS).

Společnost ACE enterprise Slovakia byla technologickým partnerem společnosti Bentley Systems. Bratislavská firma měla v roce 2017 tržby přes 650 tisíc eur, jejím spoluzakladatelem a ředitelem je Alexander Cimbaľák.

 

 

Bentley Systems Year in Infrastructure 2018 / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems oznámila finalisty každoroční soutěže o nejlepší infrastrukturní projekt.

Konference Rok v infrastruktuře, pořádaná společností Bentley Systems, a slavnostní předávání ocenění se bude konat v Londýně ve dnech 15. až 18. října 2018.

Konferenci, kterou pořádá Bentley Institute, je celosvětovým setkání manažerů předních průmyslových subjektů. Tématem letošní konference je Digitalizace: Modernizace v infrastruktuře.

První den konference bude Bentley Institute hostit Digital Advancement ,nabízející prezentace a interaktivní diskuse s odborníky na předmětné téma, kteří poskytnou základní přehled a informace o nejlepších osvědčených postupech v jejich oblastech odbornosti, např. modelování reality, strategie BIM a projekční a stavební činnosti.

Konference zahrnuje rovněž výběr a vyhlášení vítězů ocenění Year in Infrastructure 2018 Awards společnosti Bentley (dříve známé jako ocenění Be Inspired Awards), které oceňuje mimořádné projekty infrastruktury, vytvořené uživateli softwaru Bentley z celého světa.

Během šesti diskuzních fór zaměřených na jednotlivá odvětví, která se budou během konference konat — Budovy a areály, Digitální města, Průmyslová infrastruktura, Železnice a přeprava, Silnice a mosty a Inženýrské sítě a vodní stavby — bude více než 55 finalistů nominovaných k ocenění prezentovat své projekty před nezávislými komisemi porotců, více než stovkou zástupců tisku a návštěvníky konference.

Finalisté Year in Infrastructure 2018

Bridges

 • GS E&C Corporation – Jungkun~Jinjeong Bypass Road (Sueo-chon Bridge) –Gwangyang, Jeolla-Namdo, South Korea
 • Indian Railways – Reality modeling facilitates efficient planning, construction and monitoring of Chenab Bridge – Reasi District, Jammu & Kashmir, India
 • PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk – Design and Build of Road Bridge at Teluk Lamong Port Project – Gresik-Surabaya, East Java, Indonesia

Buildings and Campuses

 • Anil Verma Associates, Inc. – Regional Connector Transit Corridor (RCTC) – Los Angeles, California, United States
 • Shalom Baranes Associates – Cannon House Office Building Renewal – Washington, District of Columbia, United States
 • Voyants Solutions Private Limited – Station Development plan for Gwalior Railway Station – Gwalior, Madhya Pradesh, India

Communications Networks

 • iForte Solusi Infotek – iForte Fiber Management System – Jakarta, Indonesia
 • PT. Linknet – Linknet Operation Center – Jakarta, Indonesia
 • SiteSee – Advancing Telecommunications – Brisbane, Queensland, Australia

Construction

 • AAEngineering Group, LLP – Phase II of Pustynnoe Gold Plant: modernization and capacity increase – Balkhash, Karaganda region, Kazakhstan
 • Lendlease Engineering – New bridge over the Richmond River at Broadwater – Ballina, New South Wales, Australia
 • Tianjin Tianhe-Cloud Building Engineering Technology Co., Ltd. and China State Construction Bridge Co., Ltd. – Main Channel Road Project of Ningbo-Zhoushan Port (Zhoudai Bridge) – Zhoushan, Zhejiang, China

Digital Cities

 • Avineon India Pvt. Ltd. – Digital 3D Building Model of Rotterdam – Rotterdam, Netherlands
 • CCCC Water Transportation Consultants Co., Ltd. – BIM Technology Application in the Municipal Infrastructure Phase I Project of Zhong-Guan-Cun Science and Technology Town – Baodi District, Tianjin City, China
 • Yunnan Yunling Engineering Cost Consultation Co., Ltd. – New Municipal Road Construction PPP Project of the Municipal Public Facility Construction Project of Guandu Culture New City – Kunming, Yunnan, China

Environmental Engineering

 • China Water Resources Pearl River Planning Surveying & Designing Co., Ltd. – Jiangxi Xinjiang Bazizui Navigation-Power Junction Project – Shangrao, Jiangxi, China
 • PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk – Landslide Disaster Protection Project on the National Road Network – Cianjur, West Java, Indonesia
 • Setec-Terrasol – Extension L11 – Adaptation of the Mairie des Lilas Station – Paris, France

Manufacturing

 • Brownfield Engineering Sdn. Bhd. –  Propose 48MW Large Scale Solar (LSS) Project –  Kudat, Sabah, Malaysia
 • Digital Engineering (BIM) Center of Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Alumina Refinery Project Cooperated between CHALCO and Indonesia – Bukit Batu, West Kalimantan, Indonesia
 • Toshiba Transmission and Distribution Systems Asia Sdn. Bhd. – Integration of SCADA System with Electrical Panels for Brunei National Control Center – Brunei Darussalam

Mining and Offshore Engineering

 • CADDS Group Pty Ltd – Rio Tinto Iron Ore Sentry Guarding Project – Dampier, Western Australia, Australia
 • Northern Engineering & Technology Incorporation, MCC – SINO Iron Ore Mine – Perth, Western Australia, Australia
 • POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited – Jiangsu Offshore Wind Farm – Jiangsu Province, China

Power Generation

 • JSC ATOMPROEKT – Hanhikivi 1 Nuclear Power Plant – Northern Ostrobothnia Region, Finland
 • Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – Huaneng Ningxia Dam Power Plant Stage Ⅳ project – Qingtongxia, Ningxia Hui autonomous region, China
 • Sacyr Somague – Hydroelectric use of the Foz Tua Dam – Foz Tua, Alijó- Vila Real, Portugal

Project Delivery

 • AECOM – Gaining New Perspective through ProjectWise Insights – United Kingdom
 • Arup – Arup Australasia Project Systems Team – Brisbane, Queensland, Australia
 • Dragados SA & Transport for London – Bank Station Capacity Upgrade – London, United Kingdom

Rail and Transit

 • China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd. – BIM Project for the Beijing-Zhangjiakou High-speed Railway – Beijing, China
 • Italferr S.p.A. – Naples-Bari Route, Apice-Orsara Double Railway Line, Hirpinia-Orsara Operational Lot – Provinces of Avellino and Foggia, Italy
 • Skanska Costain Strabag Joint Venture (SCS) – Hs2 Main Works Lots S1 and S2 – London, United Kingdom

Reality Modeling

 • Hong Kong Science & Technology Parks Corporation & Chain Technology Development Co. Limited – Smart Campus of the Hong Kong Science Park – Hong Kong, China
 • Skand Pty Ltd – Building Envelope Inspection Powered by Machine Learning and Reality Modeling for RMIT University Brunswick Campus – Victoria, Australia
 • Transport for London – Major Projects Directorate – Deep Tube Upgrade Programme – Piccadilly Line Upgrade – London, United Kingdom

Road and Rail Asset Performance

 • CSX Transportation – Annual Patch Rail Capital Planning – Jacksonville, Florida, United States
 • Illinois Department of Transportation – Oversize-Overweight Truck Permitting System – Springfield, Illinois, United States
 • Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. – Nagpur Metro Asset Information Management System – Nagpur, Maharashtra, India

Roads and Highways

 • Alabama Department of Transportation – Birmingham, AL I-59/I-20 Corridor Project – Birmingham, Alabama, United States
 • Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd. – BIM-based Further Design and Digital Construction of the Yaoshan-Luanchuan Section Project in the Zhengzhou-Xixia Expressway – Luoyang, Henan, China
 • Lebuhraya Borneo Utara – Pan Borneo Highway Sarawak – Sarawak, Malaysia

Structural Engineering

 • Arab Engineering Bureau – Burj Alfardan – Lusail, Qatar
 • Shilp Consulting Engineers – Alambagh Bus Terminal – Lucknow, Uttar Pradesh, India
 • VYOM Consultants – K10 Grand Commercial High Rise – Vadodara, Gujarat, India

Utilities and Industrial Asset Performance

 • Oman Gas Company S.A.O.C – Asset Performance Solution for Reliability Management – Al-Khuwair, Muscat, Oman
 • Vedanta Limited – Cairn Oil and Gas – Well Integrity and Flow Assurance Management – States of Rajasthan, Andhra Pradesh, and Gujarat, India
 • Volgogradnefteproekt LLC – Object Modeling and Life Cycle Management: Project Implementation and Commissioning – Volgograd region, Russia

Utilities Transmission and Distribution

 • Northeast Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – New project of a 750 kV substation in the Bortala Mongol Autonomous Prefecture – Bortala Mongol, Xinjiang Uyghur, China
 • Pestech International Berhad – Substation Design & Automation for Olak Lempit Substation Project – Banting, Selangor, Malaysia
 • POWERCHINA Hubei Electric Engineering Corporation Limited – Cha’anling-Xiaojiazhou 220 kV Electric Transmission Line Project – Xianning, Hubei, China

Water and Wastewater Treatment Plants

 • MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – 400,000 ton/day Water Supply Project of Wenjiang District, Chengdu City – Chengdu, Sichuan, China
 • Shanghai Civil Engineering Co., Ltd of CREC – Civil engineering of the Beihu sewage treatment plant and auxiliary project – Wuhan, Hubei, China
 • Suez Water Technologies & Solutions – Ultra Pure Water Project 1 GW Manufacturing Solar Silicon PV Cells & Modules – Kutch, Gujarat, India

Water, Wastewater, and Stormwater Networks

 • Beijing Institute of Water – Beijing South-to-North Water Diversion Auxiliary Project: Hexi Branch Project – Beijing, China
 • DTK Hydronet Solutions – Conceptioneering and Master Planning of Bankura Multi Village Bulk Water Supply Scheme – Bankura, West Bengal, India
 • NJS Engineers India P Limited – JICA Assisted Agra Water Supply Project – Agra, Uttar Pradesh, India
sleva 50 procent / GeoBusiness

Firma HSI představila mimořádnou cenovou nabídku na software Bentley Systems a na své nadstavbové produkty ProGEO, EnPRO a POZEM.

Při objednávce software Bentley Map nebo Bentley Map PowerView a softwaru ProGEO, EnPRO nebo POZEM získají zákazníci slevu až 50 procent.

S programy ProGEO a EnPRO můžete zpracovat výsledky geodetického měření, vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby či projektovou dokumentaci dle požadavků správců sítí jako jsou společnosti ČEZ Distribuce nebo E.ON. Software POZEM je určen pro projektování komplexních pozemkových úprav.

Firma HSI uvádí, že jejich software i software firmy Bentley Systems lze na základě dohody před zakoupením nejdříve vyzkoušet. Pro konzultaci před nákupem kontaktujte Pavla Borka (pavel.borek@unicorn.com, +420 602 201 539).

Year in Infrastructure 2018 Awards / GeoBusiness
vars brno transoft solutions autoturn

Společnost Bentley Systems, producent programů MicroStation, ProjectWise a dalších, pořádá další ročník celosvětové soutěže Be Inspired 2015. Soutěže se účastní inženýrské projekty, a v minulých letech se již několikrát povedlo získat cenu také firmám z Česka a Slovenska.

Uzávěrka letošního ročníku je 31. května 2015. Svůj projekt můžete zařadit do jedné z 18 kategorií (jinými slovy – prakticky vždy si vyberete).

Každá kategorie má tři finalisty, kteří se zúčastní jako pozvaní hosté společné konference v listopadu 2015 v Londýně. Na ní budou vyhlášeny výsledky a projekty se poté díky ročence dostanou ke 150 tisícům lidí po celém světě.

Pro ty, co v software MicroStation nebo ProjectWise ještě nepracují, máme odkaz na přehled vítězů z roku 2014, ukazující inženýrské „best practices“.

Ti z vás, kteří na nějakém inženýrském projektu pracujete, se můžete přihlásit až do konce května na této soutěžní adrese.

Je pravda, že v poslední době se čeští a slovenští zákazníci firmy Bentley Systems soutěže příliš neúčastní? Nebo je to tím, že inženýrské projekty v Číně, Indii nebo Africe díky velikosti získávají navrch?

Pokud navrhujete infrastrukturu, projektujete, provozujete silnice, budovy, továrny nebo inženýrské sítě, tak se přihlaste a ukažte se. Kde jinde totiž získáte bezplatnou reklamu na svůj um a znalosti?

Při letmém pohledu do zveřejněného seznamu finalistů letošního ročníku soutěže Be Inspired, kterou pořádá firma Bentley Systems, to vypadá, že v Evropě se příliš neinovuje. Ale zdání klame. Podívejte se.

Finalisté ročníku 2013 v soutěži Be Inspired jsou následující:

Innovation in Asset Lifecycle Information Management

 • Crossrail Ltd – Information Mobility for the Crossrail Smart Railway – (London and South East England, United Kingdom)
 • JSC Neolant – Information Support System for Decommissioning Kursk Nuclear Power Plant – (Kurchatov, Kursk Region, Russia)
 • Suncor Energy Inc. (Edmonton Refinery) – Information Plant – (Edmonton, Alberta, Canada)

Innovation in Asset Performance Management

 • ArcelorMittal – ArcelorMittal U.S.A. World Class Equipment Reliability Project – (United States)
 • Bellwood Systems Ltd. – RCM2 at Siberian Power Generation Company – (Abakan, Khakassia and Barnaul, Altai Krai, Russia)
 • ScottishPower – ScottishPower Strategy for Asset Management and Process Safety – (United Kingdom)

Innovation in Bridges

 • Bloom Companies, LLC – Rawson Avenue Interchange Reconstruction – (Milwaukee, Wisconsin, United States)
 • GS Engineering & Construction – Mokpo Cable-stayed Bridge – (Mokpo, South Korea)
 • LCW Consult, SA – The Corgo River Valley Viaduct – (Vila Real, Portugal)

Innovation in Building

 • China Shipbuilding NDRI Engineering Co., Ltd – China Communications Construction Company Limited Southern Headquarters – (Guangzhou, Guangdong, China)
 • Morphosis Architects – Perot Museum of Nature and Science – (Dallas, Texas, United States)
 • Rogers Stirk Harbour + Partners – Cancer Treatment Center for Guy’s and St Thomas’ Hospitals – (London, United Kingdom)

 Innovation in Collaboration Using i-models

 • CB&I Power – AP1000 Nuclear Power Plant i-models – (Jenkinsville, South Carolina and Waynesboro, Georgia, United States)
 • Imarati Engineers & Consultants – IEC BIM-based Program Management – (Abu Dhabi, United Arab Emirates)

Innovation in Construction

 • Consolidated Contractors Company on Behalf of TCAJV – Midfield Terminal Building – Abu Dhabi International Airport – (Abu Dhabi, United Arab Emirates)
 • Intelliwave Technologies Inc. – Alberta Oil Sands – (Alberta, Canada)
 • Kellogg Joint Venture Gorgon – Gorgon Project – (Barrow Island, Australia)

Innovation in Generative Design

 • Ian Simpson Architects – One Blackfriars Road – (London, United Kingdom)
 • Jawor Design Studio and LabDigiFab – Parametric Pavilion – (Wroclaw, Poland)
 • LAB Architecture Studio with SIADR – Wujin Council Offices – (Changzhou, Jiangsu, China)

 Innovation in Geospatial Networks

 • AEM Gestioni Srl – District Heating GIS System – (Cremona, Italy)
 • EPCOR Water Services Inc. – WALRUS – Water and Land Related Utility System – (Edmonton, Alberta, Canada)
 • Precision Valley Communications – Impossible Obstacles Achieved with Innovative and Accelerated Design – (Washington, D.C., United States)

Innovation in Government

 • Crossrail Ltd – Crossrail Ltd – (London, United Kingdom)
 • Innovación Sistemas y Proyectos – Cancún Federated Geospatial Information System – (Cancún, Mexico)
 • Sydney Trains – The Virtual Planroom – (Sydney, New South Wales, Australia)

Innovation in Land Development, Engineering, and Management

 • Foth Infrastructure & Environment, LLC – Lower Fox River, Operable Unit 1 – (Neenah, Wisconsin, United States)
 • HNTB Corporation – M-1 RAIL Streetcar Project – Advanced Utility Investigation – (Detroit, Michigan, United States)
 • Mortenson Construction – Senate Wind Farm – (Graham, Texas, United States)

Innovation in Metals and Mining

 • China ENFI Engineering Technology Co., Ltd. – Qian Bayin Molybdenum Ore Selection in Mongolia – (Erdenetsagaan, Sükhbaatar, Mongolia)
 • China Nerin Engineering Co., Ltd. – Upgrading Projects of Smelting Technology of Tongling Nonferrous Copper – (Tongling, Anhui, China)
 • Hatch Associates Pty Ltd – Qinghai Magnesium Smelter – Dehydration Facility – (Golmud, Qinghai, China)

Innovation in Offshore Engineering

 • CNGS Engineering – Central Process Platform – V. Filanovsky Oil Field – (Caspian Sea, Russia)
 • L&T-Valdel Engineering Ltd. – OSX-3 FPSO Project – (Santos Basin, São Paulo, Brazil)
 • TECON S.r.l. – Costa Concordia Wreck Removal Project – (Isola del Giglio, Grosseto, Italy)

Innovation in Point-cloud Processing and Management

 • Avineon India Pvt Ltd – Creation of 3D City Model for City of Brussels Using LiDAR Point-cloud Data – (Brussels, Belgium)
 • J.L. Patterson & Associates, Inc. – Cascade Tunnel Study – (Stevens Pass, Washington, United States)
 • Steuernagel Ingenieure GmbH – Restoration of St Leonhard’s Church in Frankfurt, Germany – (Frankfurt, Hessen, Germany)

Innovation in Power Generation

 • Beifang Investigation Design & Research Co. Ltd – Parametric Design Application of Hydropower Engineering – (South Region, Cameroon)
 • Eskom Holdings (Pty) Ltd – Kusile Power Station – Virtual 3D Plant Simulator for O&M – (Witbank, Mpumalanga, South Africa)
 • Southern Company – Plant Yates Units 6 and 7 – (Newnan, Georgia, United States)

Innovation in Process Manufacturing

 • CPC Corporation – Residue Fluid Catalytic Cracking Project – (Kaohsiung, Taiwan)
 • Pall India Pvt. Ltd. – Jet-pulse Blowback Filtration System (Gas Solid Separation System-GSS) – (Panipat, Haryana, India)
 • Profarb Grupa Chemiczna Sp. z o.o. – Installation for the Alkyd Resin Production – (Smolensk, Russia)

Innovation in Rail and Transit

 • Hatch Mott MacDonald and NORR Architects – Northwest PATH Pedestrian Tunnel – (Toronto, Ontario, Canada)
 • Ineco – HS2 Birmingham Delta Junction – (Birmingham, United Kingdom)
 • L&T Construction Equipment Ltd. – Hyderabad Metro Rail Project – (Hyderabad, Andra Pradesh, India)

Innovation in Roads

 • Bergmann Associates – NYS Route 17 at Exit 122 – (Wallkill, New York, United States)
 • Hanson Professional Services Inc. – Jane Addams Memorial Tollway (I-90) Widening and Reconstruction – (Boone, McHenry, and Kane Counties, Illinois, United States)
 • URS Corporation – Stockholm Bypass, FSK06 Akalla – Häggvik Design Contract – (Stockholm, Sweden)

Innovation in Structural Engineering

 • L&T Construction Equipment Ltd. – Tata Consultancy Services Customer Care Center – (Chennai, Tamil Nadu, India)
 • Shibanee and Kamal Architects – Bhau Institute of Innovation, Entrepreneurship and Leadership – (Pune, Maharashtra, India)
 • Taikisha Engineering India Limited – Car Manufacturing Plant – (Gurgaon, Haryana, India)

Innovation in Transportation Asset Management

 • Graphic Engineering Solutions and Services (Pty) Ltd and African Consulting Surveyors – PRASA Depot Modernization – (South Africa)
 • Territory and Municipal Services ACT Government – Integrated Asset Management System – (Australian Capital Territory, Australia)
 • Utah Transit Authority – Transit Asset Management – (Salt Lake City, Utah, United States)

Innovation in Utility Transmission and Distribution Infrastructure

 • China Power Construction Corporation Jiangxi Electric Power Design Institute – Duxiling 220 Kilovolt Substation – (Pingxiang, Jiangxi, China)
 • Gujarat International Finance Tec-City Co. Ltd. – Integration of Urban Infrastructure through Utility Tunnel – (Ahmedabad, Gujarat, India)
 • iSAT Networks Engineers Pvt. Ltd. – 132 Kilovolt Substation – (Dehradun, Uttarakhand, India)

Innovation in Water or Wastewater Treatment Plants

 • Black & Veatch – Legacy Document Management System Migration – (Kansas City, Missouri, United States)
 • CH2M HILL – City of Las Vegas Wastewater Pollution Control Facility (WPCF) Infrastructure Replacement – (Las Vegas, Nevada, United States)
 • MWH Americas Inc. (Taiwan Branch Office) – Taoyuan County Sewage System BOT Project of Taiwan – (Taoyuan, Taiwan)

Innovation in Water, Wastewater, and Stormwater Network Modeling and Analysis

 • Barwon Region Water Corporation – Optimizing System Yield and Operational Cost with Hydrology and Hydraulics Modeling – (Colac Shire, Victoria, Australia)
 • Maynilad Water Services, Inc. – Remote Leak Detection through Hydraulic Modeling – (Malabon City, Philippines)
 • Power and Water Corporation – Optimization of Pumping Schedules in Remote Communities – (Northern Territory, Australia)

O každém finalistovi si můžete přečíst detaily přímo na stránkách Bentley Systems. .

Společnosti Trimble a Bentley Systems podepsaly smlouvu o strategickém partnerství, které by mělo zajistit užší propojení mapovacích přístrojů firmy Trimble a software Bentley ProjectWise, který se používá pro správu geoinformačních projektů v infrastruktuře a dalších inženýrských oblastech.

Continue reading „Trimble a Bentley Systems vytvořily strategické spojenectví“

intelligent-trench-screen-with-survey-report-w600

Společnosti za iniciativou Intelligent Trench (inovativní služba pro podpovrchové mapování) se spojily s PelicanCorp (poskytovatel služby „beforeUdig“), aby společně spustily dosud nejpřesnější a nejkompletnější službu pro sdílení informací o podzemním vedení sítí ve Velké Británii.

Continue reading „Intelligent Trech a PelicanCorp spojily síly v projektu „beforeUdig““

bentley-navigator-ipad-w600

Společnost Bentley Systems oznámila, že v Apple iTunes App Store je k dispozici Bentley Navigator for the iPad. Navigator je první aplikací, kterou firma vytvořila pro tablet iPad.

Tablet Apple iPad je v současnosti nejprodávanějším tabletem na trhu. I přes svoji vyšší cenu má přibližně 75 procent trhu. Firma Apple oznamuje prodeje iPadu čtvrtletně, s tím, že od ledna do června 2011 se jich celosvětově prodalo 58,8 milionu kusů.

bentley-navigator-ipad-w600

Aplikace, kterou si můžete na iPad nainstalovat, je zatím produktové demo. V polovině září by měly podle firemních informací následovat další dvě iWare aplikace.

V té době by se také na webu Be Communities mělo objevit diskuzní fórum, věnované iWare aplikacím.

Firma Bentley oznámila, že v té době by měla být v App Storu k dispozici první verze aplikace ProjectWise Explorer for the iPad, poté co projde jako ostatní aplikace certifikačním kolečkem u Applu.

Na uživatelské konferenci BE Together Conference 2011 v květnu byly ukázány první verze aplikací.BentleyMap-complex-visualization-feat

Společnost Bentley Systems v dubnu 2011 zveřejnila novou verzi Bentley Map V8i (SELECTseries 2) − jedinou desktop GIS aplikaci pro správu infrastruktury, která je nativně ve 3D.

BentleyMap-complex-visualization-w600 (City of Quebec)

Bentley Map je využíván po celém světě designéry, inženýry a GIS profesionály, kteří potřebují mapovat, navrhovat, stavět a spravovat inženýrské sítě a slouží jako univerzální GIS platforma pro analýzy a distribuci 2D i 3D prostorových informací. Nová produktová řada Bentley Map nahrazuje předchozí produkty Bentley PowerMap Field, Bentley PowerMap, Bentley PowerDraft for Mapping, Bentley Cadastre a Bentley CADscript.

bentley-map-SpatialAnalysis-Capture-w600

Co nového přináší Bentley Map V8i (SELECTseries 2) a v jakých variantách je možné jej využívat?

Verze V8i (SELECTseries 2) přináší nové funkce, které šetří čas a zvyšují produktivitu, čímž snižují náklady a umožňují sdílení prostorových dat mezi různými projekty a firmami. Bentley Map V8i je dostupný ve třech variantách tak, aby uspokojil různé potřeby rozdílných skupin uživatelů:

 • Bentley Map PowerView pro snadné prohlížení a editaci prostorových dat
 • Bentley Map pro GIS profesionály, kteří vytváří, editují, analyzují a spravují prostorové informace
 • Bentley Map Enterprise pro GIS profesionály, kteří potřebují přístup k rozšířené správě obrazových informací, texturám, konverzi dokumentů a náročným operacím v Oracle Spatial bez potřeby serverové licence

Všechny tři edice nativně podporují pokročilé 3D modelování a analýzu pracovních postupů pomocí vysoce přesných prostorových dat.

Spolupráce s ProjectWise – využití dokumentů sady Microsoft Office

Nově rozšířená schopnost Bentley Map V8i spolupracovat s platformou ProjectWise umožňuje multidisciplinárním projektovým týmům snadno spravovat, vyhledávat, sdílet a vizualizovat geoprostorová a CAD data či dokumenty sady Microsoft Office. ProjectWise umožňuje rychlý přístup i k větším souborům, zvládá účinně a efektivně zapracovávat změny a také dovoluje různým skupinám spolupracovat na jednotlivých úkolech, čímž snižuje celkový čas potřebný pro splnění zadání a zvyšuje kvalitu jednotlivých projektů.

Funkce, které šetří čas a zvyšují produktivitu

Dodatečné funkce Bentley Map V8i (SELECTseries 2), které vedou k významným úsporám v čase a zvýšení produktivity práce jsou:

 • schopnost vytvářet 2D i 3D prostorová data a možnost uživatelům snadno upravovat a spravovat informace v průběhu pracovního procesu,
 • jednotné geoprostorové prostředí, které poskytuje přímý přístup k 2D a 3D datům v rámci standardní databáze Oracle. Nativní přístup je umožněn k mnoha dalším formátům prostorových dat, včetně *.SHP, *.TAB, a *.GML
 • schopnost provádět složité a přesné prostorové analýzy a vytvářet sémanticky inteligentní a fotorealistické 3D modely,
 • nástroje pro dokončování map, které usnadňují pokročilé umístění textů, separaci barev a PDF výstupů,
 • pokročilé funkce správy parcel včetně nástrojů pro úpravu katastrálních map a zvýšená interoperabilita s terénními daty,
 • schopnost práce s dlouhými transakcemi Oracle Spatial (ve verzi Bentley Map Enterprise) bez potřeby serverového produktu spolu s podporou pro pokročilou správu rastrových obrázků a 3D texturování − například podpora 3D City GIS se začleněním fotorealistických zobrazení.

Zvýšená interoperabilita umožňuje uživatelům nové verze Bentley Map V8i i další využívání PDF formátu a plné využití aplikace Google Earth pro vizualizaci projektů. Mimo to, exportované i-Modely přidají projektům na hodnotě a mohou být zobrazeny v programech Bentley View, Bentley Navigator a dalších.

Snadný programování nadstaveb díky API

Protože Bentley Map V8i nyní obsahuje plnohodnotné rozhraní pro programování aplikací (API), mohou jej softwaroví vývojáři využít k tvorbě vlastních GIS aplikací s neobvyklou jednoduchostí.

V komentáři na hlavní výhody nové verze Bentley Map V8i Richard Zambuni, ředitel marketingu Bentley, říká: „Bentley Map má dvě vynikající vlastnosti, které jej odlišují: schopnost dodávat geoprostorové informace, které splňují náročné požadavky inženýrů na přesnost, a to bez rozdílu zda se jedná o 2D či 3D data. Navíc je Bentley Map ideálním řešením pro rostoucí počet GIS projektů 3D City po celém světě.

Jak hodnotí nový Bentley Map uživatelé ve světě?

Jean Pellerin ze zeměměřičského úřadu v Montrealu v Kanadě komentuje nasazení Bentley Map následovně: “V současné době používáme Bentley Map pro dokumentaci vodovodní sítě města Montreal a jsme velice spokojeni s produktivitou práce v tomto softwaru. Bentley Map nám umožňuje jednoduše vytvářet objekty a vlastní nástroje pro zvýšení kvality dat. Schopnost bezproblémové spolupráce s ProjectWise a Bentley Geospatial Server nám umožňuje rozšířit prostorová data i pracovní postupy do celé naší organizace. Interoperabilita Bentley Map a Oracle Spatial nám umožňuje jednoduše sdílet informace se všemi zúčastněnými stranami v naší organizaci i s veřejností.

Erik Wirring, technický ředitel pro CAD a zeměměřičství v dánské firmě LE34 říká: ”Software od firmy Bentley používáme v naší firmě více než 20 let. S novou verzí Bentley Map V8i nyní můžeme využívat produkt, který kombinuje flexibilitu a preciznost nástrojů MicroStation a pokročilé funkce GIS, které potřebujeme v naší práci každý den.

Jak se vyvíjí práce geodetů, z pouhého “kreslení linek do mapy” na sběr vysoce přesných prostorových informací a detailních popisných informací, zjišťujeme, že XFM (XML Feature Modeling) koncept Bentley Map nám plně vyhovuje svou robustností a zároveň jednoduchostí propojení dat s našimi přístroji Trimble. Velkým přínosem je pro nás také nástroj Prohledat data (standardní součást Bentley Map), která nám umožňuje rychlou kontrolu atributů prostorových dat a umožňuje nám odhalit anomálie v datech. Naši klienti si velice váží vysoké kvality práce, kterou odvádíme.” dodává Wirring.

Pro více informací o Bentley Map V8i (SELECTseries 2), navštivte webové stránky http://www.bentley.com/bentleymap.

[zdroj: Tisková zpráva Bentley Systems ČR, web HSI]

hsi-bentley-top-selling-channel-partner

Společnost HSI, dodavatel komplexních IT řešení, získala v rámci setkání partnerů společnosti Bentley Systems (Bentley Eastern European Channel Partner Summit), který se konal 1. a 2. března v pražském hotelu Mövenpick, ocenění za nejlepší obchodní výsledky v prodeji softwarových produktů Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010. Pan Simon Horsley, ředitel Global Channel Sales společnosti Bentley Systems International Ltd. v rámci své prezentace poblahopřál společnosti HSI k jejímu obchodnímu úspěchu a předal plaketu s titulem „2010 Top Performing Channel Partner Geospatial Products“ do rukou Ludvíka Heringa, manažera obchodních služeb HSI.
hsi-bentley-top-selling-channel-partner-ludvik-hering-prebira-oceneni
Ludvík Hering (HSI, na fotografii vpravo) přebírá plaketu s oceněním z rukou Simona Horsleyho (Bentley Systems)

Totéž ocenění v rámci evropského kontinentu získala už jen společnost Cadventure Ltd. z Velké Británie, všichni ostatní ocenění partneři pocházeli z Asie.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světovou společností zaměřenou na poskytování komplexních softwarových řešení pro projekty budování a správy trvale udržitelné infrastruktury. Společnost Bentley Systems založená v roce 1984, má v současné době více než 2 700 zaměstnanců, pobočky ve více než 50 zemích a roční výnosy dosahující hranice 500 mil. dolarů. Od roku 1993 investovala více než 1 mld. dolarů do výzkumu, vývoje a akvizic.

O společnosti HSI, spol. s r. o.

Společnost HSI, spol. s r. o. patří na českém trhu dlouhodobě mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT řešení orientovaná převážně do oblastí provozně-technických informačních systémů (PTIS), informačních systémů pro správu majetku (ISSM), geografických informačních systémů (GIS), informační podpory činností facility managementu (CAFM), tvorby, zpracování, správy, atributové a topologické kontroly graficky orientovaných dat, průmyslových řešení v oborech geodézie, geologie, důlního měřictví, pozemkových úprav ad. HSI, spol. s r. o. je významným partnerem IT společností Bentley Systems, Intergraph, ESRI, Telvent Miner & Miner, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, aj. Mezi významné činnosti HSI patří také hardwarová řešení, zejména pak dodávky velkoformátových tiskových zařízení od Hewlett-Packard. HSI, spol. s r. o. je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO/IEC 20000-1.


Společnost Bentley Systems spustila portál STUDENTserver, což je samoobslužný portál pro získávání studentských licencí software Bentley. Na portálu rovněž studenti získají přístup ke školicím kurzům.

bentley-studentserver-screenshot

STUDENTserver je zdarma dostupný všem školám, které jsou zapojeny do akademického programu Be Careers Network s minimálně deseti předplacenými pracovišti.

Vedle základních produktů Bentley jako jsou MicroStation nebo Bentley Map jsou zde k dispozici také profesní aplikace pro architekturu, dopravní stavby, mapování a GIS nebo správu velkých infrastrukturálních komplexů.

Portál poskytuje také neomezený přístup ke školicím kurzům a vzdělávacím zdrojům. Nedílnou součástí je i přístup k Be Communities, jejichž prostřednictvím mohou studenti navazovat profesní kontakty, sdílet své zkušenosti a diskutovat s odborníky z komerčních společností.

Jakožto samostatný, samoobslužný portál má STUDENTserver minimální nároky na interní správu školským administrátorem. Registrace studentů, poskytování software, sledování školicích kurzů pro více než 50 odborných aplikací je prováděno na straně Bentley, bez nutnosti zásahu interního správce IT.

Kontakt s portálem probíhá na základě individuálního „školního kódu“, který je poskytnut pro danou vzdělávací instituci. Tento kód je možné volně sdílet mezi studenty a pracovníky dané instituce.

Portál je k dispozici na adrese http://apps.bentley.com/studentserver.

Pomocí služeb portálu STUDENTserver mohou studenti průběžně získávat a zlepšovat své znalosti při využívání profesionálních CAD/GIS/infrastructure řešení. S hloubkou svých získaných znalostí a schopností pokročilého využívání profesionálních softwarových nástrojů budou snadno nacházet své profesionální uplatnění například již v průběhu studií.

Příručka v češtině pro Bentley MicroStation V8i SELECTseries 2

Společnost Bentley Systems ČR oznámila, že je k dispozici česká příručka k programu MicroStation pro verzi Select Series 2.

Lokalizaci publikace, která je v angličtině známá pod názvem „MicroStation Quick Start Guide“, připravili Petr Sýkora (firma axis) a Jan Novák (Bentley Systems ČR).

Obsah stručného úvodu pro MicroStation V8i (SELECTseries 2)
Obsah stručného úvodu pro MicroStation V8i (SELECTseries 2)
Obsah stručného úvodu pro MicroStation V8i (SELECTseries 2)
Obsah stručného úvodu pro MicroStation V8i (SELECTseries 2)
Ukázka z příručky
Ukázka z příručky

80stránkovou příručku můžete bez nutnosti registrace stáhnout z http://docs.bentley.com/product.php?prod=1&

Aktualizováno 25. 7. 2014: Odkaz na stránky Bentley Systems bohužel již nefunguje – změnili strukturu webu.