vars brno transoft solutions autoturn


Firma Vars Brno představí na semináři programy Transoft Solutions, které jsou určeny pro designéry dopravní sítě. Kruhové objezdy, dálniční obchvaty, složité křizovatky, parkoviště, letiště a železnice se dnes často vymýšlejí právě v software AutoTurn.

Brněnská firma Vars Brno, která je od léta 2014 součástí nadnárodní skupiny Vinci Energies, pořádá 1. června 2017 setkání, věnované programům pro silniční navrhování.

Na setkání se dozvíte o novinkách z programů od firmy Transoft Solutions,jejímiž partnery jsou Autodesk, Bentley Systems či Bricscad.

Na setkání firmy Vars Brno budou představeny nové české verze programů pro vlečné křivky AutoTurn a AutoTurn Pro (3D). Novinkou je také cloudové řešení AutoTurn OnLine. Při jeho používání nepotřebujete CAD. Stačí nahrát letecký snímek nebo výkres v DFX formátu, poté si nasimulujete situaci a její výsledek vyexportujete zpět do výkresu.

Představeny budou rovněž programy pro návrh parkovišť ParkCAD a areálů SITE CEM.

A dojde rovněž na programy Torus a Nexus, které se používají pro navrhování kruhových a klasických křižovatek.

Akce s názvem VARS/Transoft User Day se bude konat 1. června 2017 v Brně, přímo ve firemním školícím středisku (Kroftova 90).

transoft autoturn software design silnic vars brno

[zdroj Vars Brno]