INSPIRE

Přidejte se do technických pracovních skupin pro INSPIRE

inspire-feat


V rámci KOVINu, koordinačního výboru pro INSPIRE, začaly pracovat technické pracovní skupiny.

Ministr životního prostředí zřídil KOVIN v listopadu 2010 jako svůj poradní orgán. Úkolem KOVINu je implementace směrnice INSPIRE včetně hodnocení pokroku, analýza výsledků a koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat.

  Technické pracovní skupiny aneb TPS mají podpořit poskytovatele v implementaci požadavků směrnice INSPIRE. Zároveň mají podněcovat ke sdílení zkušeností mezi zainteresovanými subjekty a následně k nalezení nejvhodnějšího způsobu implementace INSPIRE s využitím prováděcích pokynů (známé jako Technical Guidelines).

  Tyto „nejvhodnější způsoby implementace“ bude KOVIN zveřejňovat ve formě doporučení nebo metodik.

  Činnost podporuje KOVIN schválením a zveřejněním dokumentu „TPS INSPIRE – pravidla, zaměření, cíle„.

  Pracovních skupin je momentálně šest a jejich témata sledují okruhy nařízení či rozhodnutí ke směrnici INSPIRE.

  Každá skupina má svého koordinátora (uvádíme v závorce):

  • metadata, katalogy, katalogové služby (Ministerstvo životního prostředí – MŽP)
  • interoperabilita, datové specifikace, kvalita dat (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK)
  • síťové služby a geoportály (MŽP)
  • licence, podmínky pro sdílení dat, legislativní (ČÚZK)
  • monitoring a zprávy o stavu implementace INSPIRE v ČR (MŽP)
  • finanční dopady implementace INSPIRE (není zatím stanoven)

  Skupina pro metadata se schází již od ledna 2011 a zabývá se přípravou národního metadatového profilu.

  Skupina pro data měla první schůzku formou veřejného semináře 28. dubna 2011 a jejím zaměřením je v tuto chvíli příprava na testování datových specifikací příloh II a III směrnice INSPIRE, druhou oblastí v této skupině je kvalita dat.

  Pracovní skupiny jsou otevřené všem, tedy i zástupcům samosprávy, profesních sdružení, soukromému sektoru a akademikům.

  Chcete-li se zapojit a pomáhat vytvořit praktické metodiky pro implementaci požadavků směrnice INSPIRE v České republice, hlaste se do konkrétních skupin na adrese kovin@cenia.cz.