Software Bentley Systems

INSPIRE

Přidejte se do technických pracovních skupin pro INSPIRE

inspire-feat
Acronis Cyber Protect Home Office

V rámci KOVINu, koordinačního výboru pro INSPIRE, začaly pracovat technické pracovní skupiny.

Ministr životního prostředí zřídil KOVIN v listopadu 2010 jako svůj poradní orgán. Úkolem KOVINu je implementace směrnice INSPIRE včetně hodnocení pokroku, analýza výsledků a koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat.

Technické pracovní skupiny aneb TPS mají podpořit poskytovatele v  implementaci požadavků směrnice INSPIRE. Zároveň mají podněcovat ke sdílení zkušeností mezi zainteresovanými subjekty a následně k nalezení nejvhodnějšího způsobu implementace INSPIRE s využitím prováděcích pokynů (známé jako Technical Guidelines).

Tyto „nejvhodnější způsoby implementace“ bude KOVIN zveřejňovat ve formě doporučení nebo metodik.

Činnost podporuje KOVIN schválením a  zveřejněním dokumentu „TPS INSPIRE – pravidla, zaměření, cíle„.

Pracovních skupin je momentálně šest a jejich témata sledují okruhy nařízení či rozhodnutí ke směrnici INSPIRE.

Každá skupina má svého koordinátora (uvádíme v závorce):

  • metadata, katalogy, katalogové služby (Ministerstvo životního prostředí – MŽP)
  • interoperabilita, datové specifikace, kvalita dat (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK)
  • síťové služby a geoportály (MŽP)
  • licence, podmínky pro sdílení dat, legislativní (ČÚZK)
  • monitoring a zprávy o stavu implementace INSPIRE v ČR (MŽP)
  • finanční dopady implementace INSPIRE (není zatím stanoven)

Skupina pro metadata se schází již od ledna 2011 a zabývá se přípravou národního metadatového profilu.

Skupina pro data měla první schůzku formou veřejného semináře 28. dubna 2011 a jejím zaměřením je v tuto chvíli příprava na testování datových specifikací příloh II a III směrnice INSPIRE, druhou oblastí v této skupině je kvalita dat.

Pracovní skupiny jsou otevřené všem, tedy i zástupcům samosprávy, profesních sdružení, soukromému sektoru a  akademikům.

Chcete-li se zapojit a pomáhat vytvořit praktické metodiky pro implementaci požadavků směrnice INSPIRE v České republice, hlaste se do konkrétních skupin na adrese kovin@cenia.cz.

/* ]]> */