Software Bentley Systems

GeoBusiness INSPIRACE

Mapy roku 2012

Acronis Cyber Protect Home Office

Na veletrhu Svět knihy se konalo ve čtvrtek 16. května 2013 vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2012. V patnáctém ročníku kartografické soutěže o titul soutěžilo celkem 104 produktů, které do soutěže přihlásilo 25 producentů z celé České republiky.

Pokud bychom měli hodnotit podle počtu přihlášených, tak nejvíce „frčí“ samostatná kartografická díla, kterých bylo přihlášeno celkem 70. Firmy vytvářejí také atlasy, soubory a edice map (20), naopak kartografických děl pro škol nejspíš moc nevzniká (přihlášeno bylo pouze jedno). A soutěž nejspíš vůbec neoslovuje digitální producenty – digitálních kartografických produktů a aplikací na internetu bylo přihlášeno pouze 3.

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány

 • Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu (Magistrát města Brna)
 • Edice Turistické mapy pro každého 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Atlas fenologických poměrů Česka (Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Česká republika ‒ autoatlas 1 : 100 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Praha ‒ Atlas města 1 : 15 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)

Vítězem této kategorie se dle odborné poroty stal Atlas fenologických poměrů Česka, který vytvořily týmy Českého hydrometeorologického ústavu a Univerzity Palackého v Olomouci.

V kategorii Samostatná kartografická díla o titul v užším výběru soutěžily

 • Šumava‒Lipno 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (Česká geologická služba)
 • Mapa na šátku ‒ Beskydy (Mgr. Vlasta Smékalová a Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Věže a rozhledny České republiky 1 : 840 000 (Mapcentrum, spol. s r. o.)
 • Obce České republiky M.A.P.S. Num. 4 (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vítězem se stala mapa Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje vydavatele Česká geologická služba.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací, kterých bylo do soutěže přihlášeno 10, bojovaly o titul mapy roku

 • Aplikace tematických map: Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby (Bc. Pavel Vlach)
 • Hodnocení vlivu barev na čitelnost digitálních map (Bc. Veronika Obadálková)
 • Možnosti tvorby vybraných prvků znakového klíče pro školní atlasy (Bc. Adéla Otevřelová)
 • Správa informací Archívu map ČSOS (Mgr. Ondřej Veselý)

Protože práce měly zcela odlišnou formu zpracování a všechny byly kvalitní, porota neurčila vítěze. Autoři všech prací proto byli odměněni nominačními diplomy Kartografické společnosti České republiky.

V kategoriích Kartografická díla pro školy a Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu nebyly nominace z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů vůbec vyhlášeny a tudíž ani nebyly uděleny ceny.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2012 udělila kromě cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií celkem tři zvláštní ocenění.

 • společnosti Kartografie PRAHA, a. s. za kvalitní zpracování autoatlasů ČR a plánů Prahy v různých měřítkách v jednotném stylu
 • Mgr. Vlastě Smékalové a společnosti Kartografie PRAHA, a. s. za netradiční způsob propagace kartografie mezi turisty formou mapových šátků
 • společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o. za dlouhodobou kvalitní kartografickou produkci turistických map

Divácká cena Mapa roku – Miss sympatie čtenářů GISportal.cz byla udělena za dílo Mapa na šátku – Beskydy Mgr. Vlastě Smékalové a společnosti Kartografie PRAHA, a. s.

Kartografická díla, přihlášená do soutěže, hodnotili Vít Voženílek (předseda komise), Jiří Cajthaml, Václav Čada, Lucie Friedmannová, Jaromír Kaňok, Ladislav Plánka, Ondřej Roubík, Zdena Roulová a Petr Skála.

Chcete-li se dozvědět, kdo vyhrál v předchozích letech, nebo si přečíst pravidla, pak se podívejte na web http://www.czechmaps.cz/maparoku

 

/* ]]> */