Karel Pavelka, vedoucí katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze / foto archiv ČVUT / GeoBusiness
ČVUT

Karel Pavelka vedoucím katedry geomatiky na stavební fakultě ČVUTOd prvního října 2018 se vedoucím katedry geomatiky na Fakultě stavební ČVUT stal prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, který je současně i proděkanem pro zahraniční vztahy.

Karel Pavelka se odborně zabývá zejména dokumentací památkových objektů metodami digitální fotogrammetrie, laserového skenování, DPZ a geofyzikálními metodami (georadar a magnetometr), od roku 2011 též nízkonákladovou dokumentací, monitorováním a mapováním menších celků pomocí RPAS, lidově zvaných drony.

Ke katedře uvádí profesor Pavelka toto: „Geodézie se za posledních dvacet let zásadně změnila, zejména díky prudkému rozvoji výpočetní techniky. Dnešní měřicí geodetické přístroje jsou řádově rychlejší a produktivnější, než tomu bylo dříve, jsou schopny v mnoha případech téměř automatického provozu, což posunulo úlohu geodeta z erudovaného měřiče a počtáře na odborníka, který se věnuje zejména zpracování a analýze dat pro různá odvětví. Z tohoto důvodu nabývají na významu studijní předměty, které nejsou v geodézii tradiční, zasahují do geověd, informatiky, zpracování digitálního obrazu, virtuální reality či jiných moderních technologií. Vedle klasické stavební či katastrální geodézie a kartografie je trendem rychlý a plošný sběr dat pro různá odvětví hospodářství a technologie GIS, Tomuto trendu se snažíme přizpůsobit nejen v nově připravovaných akreditačních řízeních, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti. Obecně je naší snahou rozšířit uplatnitelnost našich absolventů nejen v geodézii, ale i v jiných oborech.“