ČVUT

Karel Pavelka vedoucím katedry geomatiky na stavební fakultě ČVUT

Karel Pavelka, vedoucí katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze / foto archiv ČVUT / GeoBusiness

Od prvního října 2018 se vedoucím katedry geomatiky na Fakultě stavební ČVUT stal prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, který je současně i proděkanem pro zahraniční vztahy.

Karel Pavelka se odborně zabývá zejména dokumentací památkových objektů metodami digitální fotogrammetrie, laserového skenování, DPZ a geofyzikálními metodami (georadar a magnetometr), od roku 2011 též nízkonákladovou dokumentací, monitorováním a mapováním menších celků pomocí RPAS, lidově zvaných drony.

Ke katedře uvádí profesor Pavelka toto: „Geodézie se za posledních dvacet let zásadně změnila, zejména díky prudkému rozvoji výpočetní techniky. Dnešní měřicí geodetické přístroje jsou řádově rychlejší a produktivnější, než tomu bylo dříve, jsou schopny v mnoha případech téměř automatického provozu, což posunulo úlohu geodeta z erudovaného měřiče a počtáře na odborníka, který se věnuje zejména zpracování a analýze dat pro různá odvětví. Z tohoto důvodu nabývají na významu studijní předměty, které nejsou v geodézii tradiční, zasahují do geověd, informatiky, zpracování digitálního obrazu, virtuální reality či jiných moderních technologií. Vedle klasické stavební či katastrální geodézie a kartografie je trendem rychlý a plošný sběr dat pro různá odvětví hospodářství a technologie GIS, Tomuto trendu se snažíme přizpůsobit nejen v nově připravovaných akreditačních řízeních, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti. Obecně je naší snahou rozšířit uplatnitelnost našich absolventů nejen v geodézii, ale i v jiných oborech.“

/* ]]> */