Markus Neteler / GeoBusiness

Jedna z významných osobností open sourceového gisového světa Markus Neteler, který v 90. letech významně posunul vývoj GRASS GIS, bude přednášet v Praze. Vyzvaná přednáška se uskuteční ve středu 6. února od 15 hod. na Stavební fakultě ČVUT v Praze (Thákurova 6, Praha 6).

Přednáška ponese název „Open Source business in practice: Earth observation and more“.

Dále přebíráme z pozvánky:

In the presentation we introduce concepts of Free and Open Source (FOSS) GIS software. The presenter is involved for more than two decades in community building and GIS development. On the grounds of a scientific career, he co-founded the startup mundialis in 2015. Specialized in the analysis of remote sensing data and the processing of massive geodata, mundialis relies on and develops FOSS GIS software. Through the analysis of Copernicus Sentinel and MODIS satellite data using cloud based ondemand processing, mundialis assesses changes in land use, forest health, land surface temperatures or vegetation phenology. In the presentation several projects for WHO, ESA, and industry are shown in addition to research projects related to tree planting in arid areas and urban monitoring. The software stack used at mundialis includes GRASS GIS, GDAL, QGIS, OTB, GeoServer, SHOGun and Openshift. The growth of mundialis over the past three years highlights the fact that enterprises can be based on and contribute to Free and Open Source software by applying innovative business models.

Markus Neteler, PhD, is cofounder and CEO of mundialis. After 15 years as a researcher in Italy with focus on eco-health, biodiversity, GIS and Earth observation he now oversees in mundialis numerous projects on remote sensing,
GIS and cloud computing. Since 1997, he is coordinator of the GRASS GIS project.

 

Den otevřených dveří FSv ČVUT 2018 / GeoBusiness

V pátek a sobotu 23. a 24. listopadu se na stavební fakultě pražského ČVUT konají dny otevřených dveří. Akce je volně dostupná jak zájemcům o studium na této technické univerzitě, ale také všem absolventům, kteří by se chtěli znovu potkat se svými spolužáky a profesory.

Pořadatelé vám ukáží praktické příklady studijního a vědeckého zaměření stavební fakulty. K vidění bude celá řada studentských prací, abyste se měli čím inspirovat.

Budou otevřené prostory, které jsou jindy pro veřejnost běžně nepřístupné, například experimentální vodohospodářské centrum, kde bude k vidění model vodní nádrže Hostivař nebo model plavební komory Děčín.

V Ateliéru D budou vystaveny modely staveb historické Prahy.

Také je naplánována celá řada komentovaných prohlídek, během nichž s vámi profesoři pohovoří o zajímavostech z laboratoří, výzkumu a prestižních projektů, na kterých se ČVUT podílí. Na stavební fakultě ČVUT se totiž celá řada věcí změnila, a pokud jste na ČVUT studovali, tak se možná přijďte podívat na svoji alma mater a setkejte se se svými spolužáky a profesory.

Program Dne otevřených dveří na FSv ČVUT

Pátek 23. 11. 2018

9.00 – 14.00 hod / Pro uchazeče o studium a rodiče
Každý návštěvník si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Program je rozdělen do samostatných bloků, osobního setkání v Ateliéru D a komentované prohlídky.

Sobota 24. 11. 2018

9.00 – 12.30 hod / Pro uchazeče o studium a rodiče
Každý návštěvník si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Program je rozdělen do samostatných bloků, osobního setkání v Ateliéru D a komentované prohlídky.

12.30 – 18.00 hod / Setkání absolventů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobnější program najdete na webu akce.

Kde se Den otevřených dveří bude konat

Stavební fakultu najdete v pražských Dejvicích vedle Národní technické knihovny.

Karel Pavelka, vedoucí katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze / foto archiv ČVUT / GeoBusiness

Od prvního října 2018 se vedoucím katedry geomatiky na Fakultě stavební ČVUT stal prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, který je současně i proděkanem pro zahraniční vztahy.

Karel Pavelka se odborně zabývá zejména dokumentací památkových objektů metodami digitální fotogrammetrie, laserového skenování, DPZ a geofyzikálními metodami (georadar a magnetometr), od roku 2011 též nízkonákladovou dokumentací, monitorováním a mapováním menších celků pomocí RPAS, lidově zvaných drony.

Ke katedře uvádí profesor Pavelka toto: „Geodézie se za posledních dvacet let zásadně změnila, zejména díky prudkému rozvoji výpočetní techniky. Dnešní měřicí geodetické přístroje jsou řádově rychlejší a produktivnější, než tomu bylo dříve, jsou schopny v mnoha případech téměř automatického provozu, což posunulo úlohu geodeta z erudovaného měřiče a počtáře na odborníka, který se věnuje zejména zpracování a analýze dat pro různá odvětví. Z tohoto důvodu nabývají na významu studijní předměty, které nejsou v geodézii tradiční, zasahují do geověd, informatiky, zpracování digitálního obrazu, virtuální reality či jiných moderních technologií. Vedle klasické stavební či katastrální geodézie a kartografie je trendem rychlý a plošný sběr dat pro různá odvětví hospodářství a technologie GIS, Tomuto trendu se snažíme přizpůsobit nejen v nově připravovaných akreditačních řízeních, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti. Obecně je naší snahou rozšířit uplatnitelnost našich absolventů nejen v geodézii, ale i v jiných oborech.“

alquist-tym-ai-amazon-alexa-soutez-2018

Tým Alquist, složený ze studentů Českého vysokého učení technického, zaujal v soutěži Alexa Prize, pořádané firmou Amazon. Úkolem soutěže je vytvořit nejlepší umělou konverzační inteligenci. Účastníci soutěže si rozdělí více než 3,5 milionu dolarů.

Umělá inteligence by měla prostřednictvím zařízení Amazon Echo vést plynulou konverzaci s člověkem o všemožných populárních tématech, například o filmech či sportech. Tým ČVUT svého chatbota pojmenoval podle postavy ze slavné Čapkovy hry R.U.R..

Tým pod vedením Jana Šedivého, ve složení Jan Pichl, Petr Marek, Jakub Konrád, Martin Matulík a Petr Lorenc, porazil tentokrát dalších sedm soutěžících univerzit. V roce 2017 se totiž tým Alquistu, tehdy ve složení Jan Pichl, Petr Marek, Martin Matulík, Jakub Konrád a Hoang Long Nguyen, dostal na druhou příčku z dvanácti soutěžících univerzitních týmů.

Jednotlivé boty hodnotí samotní uživatelé Amazon Alexa, kteří používali prosté hodnocení od jedné do pěti hvězdiček, a každý bot absolvoval desítky tisíc reálných hovorů.

Každý z osmi vybraných týmů získal od Amazonu grant ve výši 250 tisíc dolarů. Třetí nejlepší umělá inteligence bude odměněna 50 tisíci dolary, druhá 100 tisíci dolary a první 500 tisíci dolary.

Vítězný tým také může získat další milion dolarů, pokud jejich AI zvládne hlavní výzvu. Tou je bezproblémová a zábavná dvacetiminutová konverzace, přičemž hodnocení musí být alespoň 4 z 5 hvězdiček.

 

Alquist AI můžete sledovat třeba na Twitteru: https://twitter.com/alquistai

[zdroj AlquistAI]
uava-4-rocnik-konference-drony-2018-zari-plzen

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, zve na čtvrtý ročník své konference. Tentokrát se akce uskuteční 27. září 2018 v Plzni. Hostitelem bude Správa informačních technologií města Plzně a její organizační složka Drony SITMP.

Jednodenní konference bude mít tři tematické bloky. Budete mít příležitost se dozvědět o aktuálním stavu a plány v evropské a tuzemské legislativě, která je spojena s bezpilotními letadly. Druhý konferenční blok je zaměřen na vzdělávání, technické a aplikační novinky, které mají významný dopad na bezpilotní letecký průmysl. A třetí nejrozsáhlejší blok je určen pro reálné využití dronů a jejich senzorů v praxi.

Akce se koná 27. září 2018 od 9:30 do 15:30 v plzeňském areálu DEPO 2015 (sál Klempírna, vjezd z Presslovy ulice). Vstupné na akci je 440 Kč, přičemž parkovné je v ceně vstupného.

Program konference

Blok I „Úvod“ 09:30-09:35

úvodní slovo organizátorů

Blok II „Autority“ 09:35-10:45

 • 09:35-09:55 | Úřad pro civilní letectví – přednáška
 • 09:55-10:10 | Ministerstvo dopravy – přednáška
 • 10:10-10:25 | Řízení letového provozu – přednáška
 • 10:25- 10:45 | UpVision a AirMap – UTM, praktická ukázka řešení pro Řízení leteckého provozu)

Blok III „Inovace – vývoj, výzkum“ 10:45-12:00

 • 10:45-11:00 | Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzita v Plzni – Autonomní senzorové jednotky pro hasičský záchranný sbor, nesené bezpilotními leteckými prostředky
 • 11:00-11:15 | Elektrotechnická fakulta, České vysoké učení technické v Praze – Stabilizace a lokalizace UAV v oblasti bez GNSS a fyzická interakce s prostředím
 • 11:15-11:30 | BIZGARDEN – projekt SIS-SREM
 • 11:30-12:00 | Telink – představení Lidar (Yellowscan), představení DJI Enterprise – ukázky ve venkovní letové aréně

Oběd / možnost návštěvy festivalu Plzeňské Inovace 12:00-13:00

Blok IV „Aplikační využití UA v reálné praxi“ 13:30-15:30

 • 13:00-13:15 | TopGeosys – představení Phase One
 • 13:15-13:30 | Workswell – Využití letecké termografie a multispektrálního snímkování v precizním zemědělství
 • 13:30-13:50 | Miloslava Pošvářová, SITMP – metodika revize hal, metodika revize mostních konstrukcí
 • 13:50-14:05 | Robodrone Industries – představení Gate4Places
 • 14:05-14:20 | 601, ČVUT – Identifikace dronu v perimetru a jeho autonomní odchyt
 • 14:20-14:35 | AgentFly Technologies – integrace bezpilotních prostředků do sdíleného vzdušného prostoru
 • 14:35-14:50 | Easymap – aplikace při přípravě a realizace staveb a návaznost na BIM
 • 14:50-15:05 | UpVision – mapování největšího asijského dolu na měď v Mongolsku
 • 15:05-15:20 | CheckTerra – Pozemní a letecká fotogrammetrie v praxi – na Kavkazu a ve Střední Asii
 • 15:20-15:30 | Představení partnerské Asociace podnikatelů v geomatice

Závěrečné slovo 15:30

Networking 15:30-16:30 (kavárna DEPO 2015)

 

[zdroj Aliance pro bezpilotní letecký průmysl]

Katedra geoinformatiky na pražském Českém vysokém učení technickém pořádá v červnu 2015 další ročník konference Geoinformatics.

Žhavým tématem od roku 2013 se mezi odbornou veřejností stala otevřená data, a začalo se o nich mnohem více mluvit. Před pár dny představil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, že bude svoje geodata poskytovat jako otevřená. Jiří Čtyroký z tohoto institutu bude mít na konferenci také vystoupení.

Konference Geoinformatics se bude konat ve dnech 11. a 12. června 2015 v prostorách Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Stěžejním tématem konference jsou letos otevřená data.

Čtvrteční dopoledne 11. června je vyhrazeno pro workshopy. Při přihlášení na konferenci můžete i vy rozhodnout, o jaké workshopy máte zájem.

Čtvrteční odpoledne bude první část konference, ve které uslyšíte a uvidíte referáty na témata týkající se otevřených dat, otevřeného software, GIS a geoinformačních věd. Finální program konference bude znám nejspíš až počátkem června, protože až do 25. května se mohou hlásit zájemci s referátem.

Na pátek 12. června 2015 je naplánována sekce s klíčovými referáty. Pozvání přijali Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), Jiří Poláček z Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, Petr Dvořáček ze Zeměměřického úřadu a zástupce z Českého statistického úřadu.

A teď to hlavní – konference i workshop jsou bez účastnického poplatku.

Přijďte tedy diskutovat o možnostech využití otevřených dat. Jsou nafouknutou bublinou, která splaskne? Nebo jsou již stálicí, se kterou se komerční poskytovatelé dat zkrátka musejí smířit a vymyslet si jiné cesty, jak vzniklou díru v příjmech zacelit? Přináší snadná dostupnost dat vyšší kreativitu geoinformatikům a tvůrcům geoportálů?

Co na to Jan Tleskač? A superúředník Josef Postránecký?

Přijďte na konferenci Geoinformatics.
Přihlašte svůj referát.

volejbalovy-turnaj-gk-2012-o01-w600

Chcete se dozvědět principy mapové tvorby, kartografické zásady, přečíst si návody k ArcGIS nebo OCAD? Tým z katedry mapování a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze pro vás připravil e-learningový portál, věnovaný kartografii.

Projekt vznikl na Stavební fakultě ČVUT v Praze pod záštitou Fondu rozvoje vysokých škol ČR. Portál je určen především pro studenty kartografických oborů. Mohou jej však využít také zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Zaměřuje se na podporu výuky digitální kartografie v softwaru, který se v praxi při kartografické tvorbě používá nejčastěji. K dispozici jsou studijní materiály ke cvičením, a také další rozšiřující materiály jako jsou vstupní data pro cvičení a návody a postupy k samotnému programovému vybavení.

Okruhy portálu

 • Obecné kartografické zásady – tak, jak bývají uváděny v odborné literatuře, zde v ucelené a přehledné formě
 • Software ArcGIS, jeho možnosti a vlastnosti, návody ke konkrétním postupům, příklady chybných a správných postupů
 • Software OCAD, jeho možnosti a vlastnosti, tipy na méně zřejmé postupy, příklady chybných a správných postupů
 • Návody a texty k dalšímu softwaru, který se při kartografické produkci používá (grafické programy, publikační software, databáze apod.)
 • Užití výše zmíněného software ve výukových kurzech vyučovaných katedrou a sestavení návodných textů pro zpracování konkrétních cvičení zadávaných během těchto kurzů

kartografie-fsv-cvut-cz-screenshot-2