Den otevřených dveří FSv ČVUT 2018 / GeoBusiness

V pátek a sobotu 23. a 24. listopadu se na stavební fakultě pražského ČVUT konají dny otevřených dveří. Akce je volně dostupná jak zájemcům o studium na této technické univerzitě, ale také všem absolventům, kteří by se chtěli znovu potkat se svými spolužáky a profesory.

Pořadatelé vám ukáží praktické příklady studijního a vědeckého zaměření stavební fakulty. K vidění bude celá řada studentských prací, abyste se měli čím inspirovat.

Budou otevřené prostory, které jsou jindy pro veřejnost běžně nepřístupné, například experimentální vodohospodářské centrum, kde bude k vidění model vodní nádrže Hostivař nebo model plavební komory Děčín.

V Ateliéru D budou vystaveny modely staveb historické Prahy.

Také je naplánována celá řada komentovaných prohlídek, během nichž s vámi profesoři pohovoří o zajímavostech z laboratoří, výzkumu a prestižních projektů, na kterých se ČVUT podílí. Na stavební fakultě ČVUT se totiž celá řada věcí změnila, a pokud jste na ČVUT studovali, tak se možná přijďte podívat na svoji alma mater a setkejte se se svými spolužáky a profesory.

Program Dne otevřených dveří na FSv ČVUT

Pátek 23. 11. 2018

9.00 – 14.00 hod / Pro uchazeče o studium a rodiče
Každý návštěvník si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Program je rozdělen do samostatných bloků, osobního setkání v Ateliéru D a komentované prohlídky.

Sobota 24. 11. 2018

9.00 – 12.30 hod / Pro uchazeče o studium a rodiče
Každý návštěvník si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Program je rozdělen do samostatných bloků, osobního setkání v Ateliéru D a komentované prohlídky.

12.30 – 18.00 hod / Setkání absolventů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobnější program najdete na webu akce.

Kde se Den otevřených dveří bude konat

Stavební fakultu najdete v pražských Dejvicích vedle Národní technické knihovny.

Karel Pavelka, vedoucí katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze / foto archiv ČVUT / GeoBusiness

Od prvního října 2018 se vedoucím katedry geomatiky na Fakultě stavební ČVUT stal prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, který je současně i proděkanem pro zahraniční vztahy.

Karel Pavelka se odborně zabývá zejména dokumentací památkových objektů metodami digitální fotogrammetrie, laserového skenování, DPZ a geofyzikálními metodami (georadar a magnetometr), od roku 2011 též nízkonákladovou dokumentací, monitorováním a mapováním menších celků pomocí RPAS, lidově zvaných drony.

Ke katedře uvádí profesor Pavelka toto: „Geodézie se za posledních dvacet let zásadně změnila, zejména díky prudkému rozvoji výpočetní techniky. Dnešní měřicí geodetické přístroje jsou řádově rychlejší a produktivnější, než tomu bylo dříve, jsou schopny v mnoha případech téměř automatického provozu, což posunulo úlohu geodeta z erudovaného měřiče a počtáře na odborníka, který se věnuje zejména zpracování a analýze dat pro různá odvětví. Z tohoto důvodu nabývají na významu studijní předměty, které nejsou v geodézii tradiční, zasahují do geověd, informatiky, zpracování digitálního obrazu, virtuální reality či jiných moderních technologií. Vedle klasické stavební či katastrální geodézie a kartografie je trendem rychlý a plošný sběr dat pro různá odvětví hospodářství a technologie GIS, Tomuto trendu se snažíme přizpůsobit nejen v nově připravovaných akreditačních řízeních, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti. Obecně je naší snahou rozšířit uplatnitelnost našich absolventů nejen v geodézii, ale i v jiných oborech.“

Chcete se dozvědět principy mapové tvorby, kartografické zásady, přečíst si návody k ArcGIS nebo OCAD? Tým z katedry mapování a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze pro vás připravil e-learningový portál, věnovaný kartografii.

Projekt vznikl na Stavební fakultě ČVUT v Praze pod záštitou Fondu rozvoje vysokých škol ČR. Portál je určen především pro studenty kartografických oborů. Mohou jej však využít také zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.

Zaměřuje se na podporu výuky digitální kartografie v softwaru, který se v praxi při kartografické tvorbě používá nejčastěji. K dispozici jsou studijní materiály ke cvičením, a také další rozšiřující materiály jako jsou vstupní data pro cvičení a návody a postupy k samotnému programovému vybavení.

Okruhy portálu

  • Obecné kartografické zásady – tak, jak bývají uváděny v odborné literatuře, zde v ucelené a přehledné formě
  • Software ArcGIS, jeho možnosti a vlastnosti, návody ke konkrétním postupům, příklady chybných a správných postupů
  • Software OCAD, jeho možnosti a vlastnosti, tipy na méně zřejmé postupy, příklady chybných a správných postupů
  • Návody a texty k dalšímu softwaru, který se při kartografické produkci používá (grafické programy, publikační software, databáze apod.)
  • Užití výše zmíněného software ve výukových kurzech vyučovaných katedrou a sestavení návodných textů pro zpracování konkrétních cvičení zadávaných během těchto kurzů

kartografie-fsv-cvut-cz-screenshot-2