Software Bentley Systems

KRÁTCE

Unipetrol bude spravovat vozový park 500 vozidel s pomocí AMI

Acronis Cyber Protect Home Office

Skupina Unipetrol RPA dlouhé roky využívá systém pro správu majetku AMI od společnosti HSI.

AMI je zkratka pro

  • Moderní komplexní software pro facility management
  • Zastřešuje procesy evidence, provozu, správy a údržby nemovitého i movitého majetku
  • Efektivně spolupracuje s dalšími systémy v podniku

AMI je modulární řešení pro správu majetku a facility management, takže jeho jednotlivé moduly lze skládat jako stavebnici. Základním kamenem řešení je centrální grafický pasport nemovitostí, díky kterému je k dispozici jasný přehled o stavu objektů. Ten lze pak jednoduše doplňovat ostatními popisnými údaji, které mohou být dále využívány dalšími moduly. Na základě pasportu je snadné generovat reporty, které slouží jako podklad k zefektivnění chodu vnitropodnikových procesů.

Systém se dokáže plně uživatelsky přizpůsobit a lze jej snadno začlenit do podnikového informačního prostředí. AMI pracuje s popisnými, grafickými i multimediálními daty, s výkresy a dokumenty a zajišťuje podporu pracovních postupů (workflow). Dokáže pracovat s prostorovou lokalizací objektů (nemovitostí, místností, zařízení, zaměstnanců atd.). Komplexní přístup systému pro správu majetku AMI pomáhá vytvořit jednotné a transparentní informační prostředí, ve kterém jsou data správy majetku a data údržby, dokumenty, technické informace a další podniková data o majetku a jeho správě operativně k dispozici oprávněným osobám v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku.

Společnost HSI, člen skupiny Unicorn, zahájila v září 2017 na základě vyhraného výběrového řízení implementaci fleet management systému ve skupině UNIPETROL RPA.  Nově vyvinutý systém AMI Fleet vznikl na základě specifických požadavků společnosti a je součástí již nasazeného systému AMI, který zajišťuje komplexní správu majetku celé skupiny UNIPETROL RPA.

AMI Fleet zahrnuje činnosti, které souvisí s pořízením, správou, péčí, obnovou a odpisem vozidel ve vozovém parku skupiny UNIPETROL RPA. Nově implementovaný systém bude zajišťovat správu vozového parku o velikosti cca 500 vozidel.

Předpokládané ukončení implementace je do konce roku 2017.

/* ]]> */