Sleva na software ProGEO

TISKOVÉ ZPRÁVY

TZ: Pilotní provoz multi-modální navigace v Brně

Nový způsob kombinované navigace ve městě je pilotně zkoušen v Brně a zájemci si jej mohou zdarma vyzkoušet na svém zařízení iPhone.

Jde o nový typ služby, kdy veškeré dopravní informace z jinak oddělených systémů (informace o dopravních zácpách, městské hromadné dopravě nebo vlakových linkách) jsou implementovány do podoby jedné služby.

Výsledná aplikace tak v reálném čase bere v úvahu například aktuální zpoždění městské hromadné dopravy nebo aktuální dopravní data o kolonách na silnicích. Podle toho nabídne kombinaci dopravních prostředků, které uživatele dovedou co nejrychleji do jeho cíle.

Systém vyvíjený v rámci projektu In-Time bude v budoucnu také součástí nové generace navigačních systémů Dynavix, který tak nabídne tuto službu jako jeden z prvních na světě. Dynavix by díky tomu představil opravdový komfort v oblasti přepravy jednotlivců a ukázal budoucí trend v navigačních řešeních. Návštěvníci a obyvatelé Brna, tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si v pilotním provozu navigační aplikaci nové generace již nyní.

Snahou celého řešitelského týmu tvořeného univerzitami a společnostmi z různých států Evropské unie je poskytnout komplexní kombinovanou a efektivní službu pro velká města a regiony, která spočívá ve vytvoření multifunkční nabídky napříč dopravními a přepravními kapacitami městské dopravní sítě, které má uživatel v daný čas k dispozici díky jedné službě. Pokud se taková služba uplatní v praxi, tak dalšími pozitivními důsledky bude:

  • Menší znečištění, včetně emisí CO2 a hluku
  • Méně dopravních zácep
  • Nižší spotřeba energie
  • Odklon od individuální dopravy směrem k veřejné dopravě
  • Citlivé a adaptivní řízení dopravy

Předpokládá se také změna cestovního chování uživatele takové služby, směrem k efektivněji využívaným možnostem dopravy. Jedná se o další příspěvek k ekologické dopravě a zkvalitnění životních podmínek ve velkých aglomeracích.

Další informace o probíhajícím projektu: https://www.in-time-project.eu

Video je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=42xc5IvmAGY

Přímí odkaz na App Store ke stažení zdarma: https://itunes.apple.com/cz/app/intime-brno/id410004173?mt=8

O společnosti

Společnost Telematix Software se zabývá vývojem specializovaných softwarových systémů – navigačních, telematických, GIS a jiných aplikací vytvářených na míru pro široké spektrum klientů. V rámci projektů spolupracuje společnost na různých výzkumných projektech v oblasti telematiky a informačních systémů. Jedním z výsledků dlouholetého vývoje je také navigační software Dynavix, který byl nedávno představen také pro zařízení iPhone.

Kontakt:

Zdeněk Smutný, komunikační specialista

Telematix Software a.s., Branická 66/69, 147 00 Praha 4

Mobil: 728 372 495

www.telematix.cz, smutny@telematix.cz

/* ]]> */