logo-ikatastr-w200

Koncem roku 2010 byla vypuštěna pro platformu Apple iOS mobilní aplikace, kterou tvůrci nazvali iKatastr. Tato aplikace je dnes dostupná ve dvou verzích: iKatastr pro mobilní telefony Apple iPhone a verze s přídavkem HD pro tablet Apple iPad.

iKatastr (toto je přímý odkaz na instalaci v iTunes) se stal první mobilní aplikací, která dokáže zobrazit katastrální mapy a díky dostupnosti katastrálních dat z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního také vyžádat list vlastnictví, tzv. LV.


[iframe_youtube video=“1M7CRfllB48″]


Aplikace samotná má velice jednoduchý princip. Zobrazuje pouze základní mapu, pro kterou je použit jako zdroj dat Open Street Map, a na ni jsou přidávány další vrstvy. Standardně je zde zapnuta vrstva katastrálních map, která je stěžejní pro celou aplikaci. K ní se vztahují i informace, které lze získat po „tapnutí“ (obdoba kliknutí, s tím rozdílem, že na dotykových displejích „ťuknete“) na vybrané území. To jsou údaje z ISKN, které obsahují například číslo parcely, výměru, jméno vlastníka nebo také způsob ochrany případně zástavní právo pro případ exekuce.

Nejen pro nákup nemovitosti mohou posloužit i další vrstvy, které iKatastr nabízí. Například výskyt chráněné zóny v blízkosti nemovitosti může potěšit milovníky přírody. Naopak vyhnout se budete chtít kontaminovaným místům, jako jsou některé průmyslové zóny, chemické továrny atd.


ikatastr-mzl.soldzsce.320x480-75Nové vrstvy

Nová verze iKatastru přináší další vrstvy, které lze volitelně přidat do stávající mapové kompozice.

Tyto vrstvy zobrazují území, která mohou být zasažena pětiletou, dvacetiletou nebo stoletou vodou. Zdrojovými daty této vrstvy je DIBAVOD (DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat).

DIBAVOD provozuje a spravuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

K těmto vrstvám autoři přidali data o povodních z roku 2006 – ta jsou dostupná na Národním geoportálu INSPIRE. Taková data se hodí například při úvahách o nákupu pozemku či nemovitosti.

Mobilní aplikace je doplněna o webovou verzi na www.ikatastr.cz. Tato aplikace v základu nabízí stejné funkce jako její „mobilní bratříček“.

Webová verze však navíc disponuje možností přepínání mezi několika kompozicemi, které se liší použitými souřadnicovými systémy a některými vrstvami.

Lze říci, že se jedná o novou verzi oficiálního portálu ČÚZK „Nahlížení do KN“. Tento web je ale používán nejen k pohodlnému prohlížení katastru a přidružených informací, ale také je možné se na něj odkazovat pomocí mobilní aplikace iKatastr. Z mobilního zařízení lze velice jednoduše poslat e-mail, který odkazuje právě na tento web a každý bez ohledu na to, zda vlastní chytrý mobilní telefon, může tento odkaz využít.

iKatastr doposud nabízel svoje služby pouze majitelům zařízení s operačním systémem Apple iOS a návštěvníkům webu.

Nyní je možné vyzkoušet první verzi iKatastru také pro telefony se systémem Android, která by měla být již brzy je již k dispozici v Android Marketu. Tam oficiálně zatím není (dostupnost testujte zde), prozatím se nám od autorů podařilo získat odkaz na testovací verzi (nebo použijte přímý odkaz na instalační soubor pro Android).

iKatastr-Android-3

Jiří Kamínek z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně také připravuje verzi pro platformu Windows Mobile, takže aplikace iKatastr bude tak dostupná ve všech třech nejpoužívanějších mobilních variantách.
tomtom-Iphone-carkit-feat

Společnost TomTom uvolnila novou verzi v1.7 své navigační aplikace pro iPhone. Aplikace TomTom je k dostání pro iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G a iPod touch 3. a 4. generace prostřednictvím App Store. Cena se liší v závislosti na zvoleném regionu. Verze s mapovým pokrytím východní Evropy stojí 59,99 €, tedy přibližně 1 450 Kč. Z novinek, které přináší verze 1.7 oproti předchozí verzi 1.6, se regionu východní Evropy (včetně České republiky) týkají pouze aktualizované mapy.

tomtom-iphone-update-01

I s novou verzí aplikace mohou uživatelé nadále využívat populární navigační vlastnosti TomTom, včetně:

 • Map Share – TomTom Map Share umožňuje uživatelům iPhone provádět v reálném čase změny do svých map a zároveň využívat bezplatných mapových oprav provedených uživatelskou komunitou a ověřených společností TomTom.
 • Aktuální mapy – Silniční infrastruktura se každým rokem změní přibližně o 15 %, proto aplikace TomTom přichází také s nejnovější verzí map. K prohlížení mapy a navigování do cíle není vyžadován signál mobilního operátora ani datové přenosy.
 • IQ Routes – Pouze TomTom využívá skutečně naměřené rychlosti na silnicích shromažďované od milionů uživatelů po celém světě k přesnějšímu výpočtu cestovního času. Počítá s dopravními špičkami, semafory… a dokonce i s davy nakupujících. Takže bez ohledu kolik je právě hodin, IQ Routes vám spolehlivě řekne kdy dorazíte do cíle.
 • Navigace podle fotografie – Uživatelé se mohou nechat navigovat do cíle jednoduchým zvolením fotografie uložené v jejich galerii iPhone. Poloha cíle bude určena na základě vložených geotagů.
 • Multitasking – Umožňuje přijímat navigační instrukce, i když na svém iPhone máte právě spuštěné jiné aplikace.
 • Optimalizace pro iPhone 4 – Aplikace TomTom přináší vyšší grafické rozlišení, ostřejší mapy, pohotovější uživatelské menu a citlivější určování polohy dokonce i v místech s omezeným příjmem signálu GPS.
 • Navádění do jízdních pruhů – Názorně zobrazuje do kterého jízdního pruhu se zařadit, abyste neminuli blížící se odbočku/výjezd.
 • Lokální vyhledávání s Google – Umožňuje určit polohu a navigovat do nesčetného množství bodů zájmu (POI) nacházejících se v nejnovějších lokálních databázích Google, které jsou součástí aplikace TomTom.

getupp-feat

Na začátku roku si dáte závazek, že budete chodit pravidelně cvičit. To je také důvod, proč jsou fitcentra v prvních měsících roku plná odhodlaných cvičenců. Jenomže zvyk je železná košile. Pokud nemáte pevnou vůli, disciplínu a naprosté odhodlání změnit svůj návyk, je velmi pravděpodobné, že se po čase opět vrátíte ke svým stávajícím zvyklostem (tj. přestanete cvičit).

Takto bychom mohli uvést celou řadu příkladů, kdy i přes odhodlání skončíte zpět na začátku.

getupp-mzl.mkotgfim.320x480-75-1

Jak tedy zabránit tomu, aby vaše nadšení nevyprchalo a vydrželi jste potřebných 30 dní, které podle psychologů potřebujete na vytvoření nového návyku?

Jednou z možností je zveřejnění svého záměru. Tím snížíte pravděpodobnost vrácení se ke „starému pořádku“.

Německá firma Getupp přišla se zajímavou stejnojmennou aplikací pro Apple iPhone, která je založená na poloze (location-based service).

getupp-mzl.krjdtmku.320x480-75-2

V ní se můžete zavázat k něčemu, co chcete skutečně dotáhnout do konce. Například chcete chodit cvičit pravidelně třikrát týdně nebo se připravovat na maratón. Přihlásíte se, udáte svoji polohu a čas, kdy a kde chcete aktivitu uskutečnit.

Vaši přátelé na Facebooku mezitím mohou hlasovat, zda se vám to skutečně podaří.

Poté, co přijdete na místo, se znovu nalogujete do Getupp, program zkontroluje vaši polohu (s pomocí GPS) a vašim přátelům na Facebooku nahlásí, jak jste úspěšní.

Je jednoduché omlouvat sám sebe před sebou, těžší je ospravedlnit svůj nesplněný závazek před ostatními.

Program si můžete nainstalovat z Apple Appstore.

A až program vyzkoušíte, dejte vědět své postřehy ostatním čtenářům v diskuzi pod článkem.

Nový způsob kombinované navigace ve městě je pilotně zkoušen v Brně a zájemci si jej mohou zdarma vyzkoušet na svém zařízení iPhone.

Jde o nový typ služby, kdy veškeré dopravní informace z jinak oddělených systémů (informace o dopravních zácpách, městské hromadné dopravě nebo vlakových linkách) jsou implementovány do podoby jedné služby.

Výsledná aplikace tak v reálném čase bere v úvahu například aktuální zpoždění městské hromadné dopravy nebo aktuální dopravní data o kolonách na silnicích. Podle toho nabídne kombinaci dopravních prostředků, které uživatele dovedou co nejrychleji do jeho cíle.

Systém vyvíjený v rámci projektu In-Time bude v budoucnu také součástí nové generace navigačních systémů Dynavix, který tak nabídne tuto službu jako jeden z prvních na světě. Dynavix by díky tomu představil opravdový komfort v oblasti přepravy jednotlivců a ukázal budoucí trend v navigačních řešeních. Návštěvníci a obyvatelé Brna, tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si v pilotním provozu navigační aplikaci nové generace již nyní.

Snahou celého řešitelského týmu tvořeného univerzitami a společnostmi z různých států Evropské unie je poskytnout komplexní kombinovanou a efektivní službu pro velká města a regiony, která spočívá ve vytvoření multifunkční nabídky napříč dopravními a přepravními kapacitami městské dopravní sítě, které má uživatel v daný čas k dispozici díky jedné službě. Pokud se taková služba uplatní v praxi, tak dalšími pozitivními důsledky bude:

 • Menší znečištění, včetně emisí CO2 a hluku
 • Méně dopravních zácep
 • Nižší spotřeba energie
 • Odklon od individuální dopravy směrem k veřejné dopravě
 • Citlivé a adaptivní řízení dopravy

Předpokládá se také změna cestovního chování uživatele takové služby, směrem k efektivněji využívaným možnostem dopravy. Jedná se o další příspěvek k ekologické dopravě a zkvalitnění životních podmínek ve velkých aglomeracích.

Další informace o probíhajícím projektu: http://www.in-time-project.eu

Video je k dispozici zde: http://www.youtube.com/watch?v=42xc5IvmAGY

Přímí odkaz na App Store ke stažení zdarma: http://itunes.apple.com/cz/app/intime-brno/id410004173?mt=8

O společnosti

Společnost Telematix Software se zabývá vývojem specializovaných softwarových systémů – navigačních, telematických, GIS a jiných aplikací vytvářených na míru pro široké spektrum klientů. V rámci projektů spolupracuje společnost na různých výzkumných projektech v oblasti telematiky a informačních systémů. Jedním z výsledků dlouholetého vývoje je také navigační software Dynavix, který byl nedávno představen také pro zařízení iPhone.

Kontakt:

Zdeněk Smutný, komunikační specialista

Telematix Software a.s., Branická 66/69, 147 00 Praha 4

Mobil: 728 372 495

www.telematix.cz, smutny@telematix.cz