BIM diskuzní setkání, APG, ARTN / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí pořádají diskuzní setkání o využívání BIM v praxi.

O čem

Mluvit se bude nejen o teorii, ale především o praxi BIM.

 • Teorie – co je BIM, jak funguje a převedení BIMu do praxe (zástupce Odborné rady pro BIM)
 • Jak na to – měření je základ, proč je důležité zaměřit přesná data a převést do správného formátu (zástupce Asociace podnikatelů v geomatice)
 • Konkrétní využití v praxi – pohled developera (zástupce společnosti Trigema Building) a facility managera (zástupce české pobočky mezinárodní asociace Facility Managementu IFMA)
 • Případová studie – administrativní budova Nekázanka 11 (architekt)

Kdo

O BIM budou diskutovat

 • Petr Vaněk, místopředseda představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) a moderátor diskuze,
 • Rudolf Vyhnálek, předseda představenstva czBIM,
 • Petr Glos, člen Asociace podnikatelů v geomatice,
 • Ondřej Štrup, IFMA Fellow – senior konzultant a lektor FM Institute, s.r.o. a Hein Consulting, s.r.o.
 • Karel Branda, výkonný ředitel Trigema Building a.s.,
 • Filip Hegner, architekt di5 architekti inženýři s.r.o.

Po krátkých přednáškách jednotlivých panelistů bude následovat prostor pro diskuzi.

Kdy a kde

Datum: 7. listopadu 2018
Čas: 10:00 – 12:00
Místo konání: CAMP Praha, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Na akci se můžete zaregistrovat ZDE.

 

/ úvodní ilustrace Isometric cityscape – Easy Edit | Free vector by Vexels

BIM day 2018, czBIM, Odborná rada pro BIM / GeoBusiness

Výroční konference Odborné rady pro BIM se uskuteční ve čtvrtek 11. října 2018 v Praze. Mezi letošními řečníky se objeví celá řada odborníků nejen z domova, ale také ze zahraničí. Se svými zkušenostmi se přijedou podělit experti z Nizozemska. Svoji účast přislíbili praktici s BIM zkušenostmi ve Spojených arabských emirátech či Kataru.

V domácí sekci se pak představí především zástupci členů Odborné rady pro BIM, ti kteří se již úspěšně vydali na cestu za digitalizací stavebnictví, aby se podělili o své praktické zkušenosti, úspěchy, ale i nástrahy, které bylo nutno na cestě k BIM zdolat. Prostor rovněž dostanou zástupci jednotlivých pracovních skupin czBIM, aby prezentovali své úspěchy při realizaci dílčích projektů na podporu zavádění metody BIM v České republice. V neposlední řadě dostanou prostor také zástupci Odboru koncepce BIM z České agentury pro standardizaci, aby posluchače seznámili s průběžným stavem zavádění metody BIM v ČR na vládní úrovni.

Přednášky BIM Day 2018

 • Podpora a prosazování BIM v ČR (Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu)
 • Metodiky SFDI (Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI)
 • Průběžná zpráva o naplňování koncepce BIM v ČR (Jaroslav Nechyba, ČAS, Odbor koncepce BIM)
 • Collaborative design and engeneering with IFC in the Netherlands (Léon van Berlo [NL] /TNO)
 • Open BIM (Rob Roef [NL] / buildingSmart International, Graphisoft)
 • Přínosy a negativa BIM – konkrétní projekty (Nikolaos D. Dimos [GR, QA] / Joannou & Paraskevaides (Overseas))
 • Přínosy a negativa BIM – konkrétní projekty (Stefanos Koutlis [GR, UAE] / IRIVET)
 • Argentinská OB – Přenos modelu do realizace
 • Ejpovický tunel – BIM jako přidaná hodnota (Ing. Martin Krátký, Metrostav a.s.)
 • Představení dokončeného SNIM – Standard negrafických informací v modelu BIM (Filip Kalina, czBIM / Tomáš Čermák, czBIM)

Na závěr akce se uskuteční networkingová Open BEER party – Pivní jistota.

Registrace BIM Day 2018

Pro veřejnou správu a pro akademiky je připraveno zvýhodněné vložné, zvýhodněné vstupenky získáte také za firmu, pokud dorazíte ve 3 až 5 účastnících.

Dvacetiprocentní slevu z vložného mají členové těchto organizací: Asociace pro rozvoj infrastruktury, Asociace rozpočtářů staveb, Britská obchodní komora v ČR, Česká asociace ocelových konstrukcí, Česká komora architektů, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora lehkých obvodových plášťů, Česká asociace konzultačních inženýrů, Česká rada pro šetrné budovy, Český svaz stavebních inženýrů, Envi. A, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu.

[zdroj oficiální stránky BIM Day 2018]
Letní škola BIM (czBIM) / GeoBusiness

Čtyřdenní kurz s názvem BIM letní škola, který pořádá Odborná rada pro BIM, se bude konat ve dnech 13. až 16. září v Žatci.

Partnery letošní školy jsou firmy Team Exact, Geo-5 a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA).

Lektory budou Michal Jirát, Viktor Johanis a Štěpánka Tomanová. Pracovat se bude s programem ArchiCAD 21. Cílem Letní školy BIM modelování v Žatci je vyzkoušet si BIM modelování v praxi, vyzkoušet si jak se pracuje s naskenovanými daty, tzv. mračny bodů od geodetů, naučit se s nimi pracovat a na jejich základě se naučit vytvořit základ pro BIM model stávajícího stavu stavby.

Letní škola BIM je určena studentům a pedagogům středních škol stavebních oborů.

Přihlásilo se 22 zájemců, kteří se chtějí BIM naučit. Kapacita kurzu je sice v tuto chvíli naplněna, pokud máte o budoucí školu BIM zájem, ozvěte se Odborné radě pro BIM, která kurz společně s partnery pořádá.

[zdroj Odborná rada pro BIM – czBIM]

 

BIM ve stavebnictví 2018 / GeoBusiness

Akce BIM ve stavebnictví 2018 se koná ve dnech 5. a 6. června v Praze. Hlavním tématem čtvrtého ročníku celostátní odborné konference je koncepce zavádění metody BIM v České republice.

Téma, které začalo rezonovat především poté, co byl v září 2017 vládou schválen stejnojmenný dokument a následně vznikla Česká agentura pro standardizaci a její odbor Koncepce BIM, který zahájil svoji činnost od ledna 2018.

V rámci dopoledního bloku programu tak bude na účastníky čekat aktuální zpráva o stavu naplňování koncepce zavádění metody BIM v ČR a také podrobnější seznámení se s aktuálně řešenými body koncepce.

Chybět nebude ani diskuze, která účastníkům nabídne možnost nejen se ptát, ale i dát zpětnou vazbu jak zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem zavádění metody BIM v Česku, tak i zástupcům České agentury pro standardizaci, kteří již řeší konkrétní kroky ve věci zavádění metody BIM. Nebudou však chybět ani příklady nasazení metody BIM v praxi, prezentované různými pohledy jednotlivých účastníků stavebního řetězce.

Odpolední program se ponese v duchu moderovaných workshopů, kdy se účastníci budou moci podrobně seznámit s různými tématy dotýkajícími se zavádění metody BIM. V prvním workshopu se bude hovořit a diskutovat na téma datových a informačních standardů, o šablonách vlastností stavebních výrobků či návaznostech na připravovaný zákon o stavebních výrobcích a také o podkladech pro oceňování v prostředí metody BIM.

Druhý, závěrečný odpolední blok prvního dne konference nabídne tři témata ve vazbě na informační modelování staveb. Postupně se bude diskutovat na téma BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS, BIM a stavební řízení a v neposlední řadě téma BIM a facility management.

Druhý den konference je vyhrazen pro studenty a pedagogy. Studentům z řad středoškoláků budou představeny nejnovější trendy v oblasti zavádění moderních technologií do stavebnictví.

Organizátory konference BIM ve stavebnictví 2018 jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Odborná rada pro BIM, Česká agentura pro standardizaci a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Konference má svůj web na http://www.bimkonference.cz/

Program konference BIM ve stavebnictví 2018

Hlavní témaKoncepce zavádění metody BIM v České republice

Program 5.6.2018

10:00 – 13:00.  –  1. blok – moderuje: Marek Růžička

Dopolední program  – Plenární zasedání

Úvodní slovo – Jan Fibiger, předseda Správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstrví 

 1. Organizace vládní Koncepce BIM – Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 2. Iniciativa Stavebnictví 4.0 ve vazbě na Koncepci BIM – Jan Fibiger, Nadace ABF
 3. Úloha a plány České agentury pro standardizaciJaroslav Nechyba, ČAS
 4. Role CZ BIM  při zavádění metody BIM v ČR –  Petr Matyáš, Odborná rada CZ BIM
 5. Příklady BIM v praxi
 •  Projekt NKÚ –Základní charakteristiky zadání stavební zakázky na výstavbu sídla NKU způsobem podle D&B prostřednictvím datové platformy BIM – Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce NKU; Jakub Masák, generální projektant
 • Praktické využití BIM v architektuře – zástupce Di5,
 • Využití modelu BIM pro oceňování stavby – zástupce ALLPLAN
 • Kam směřuje BIM v oblasti správy nemovitostí a měst – praktické ukázky využití BIM v zahraničí  – Ondřej Štrup, IFMA

6. Prezentace vystavovatelů

14:00 – 17:30 – 2. blokworkshopy

Cílem workshopů bude iniciovat krátkou prezentací živou diskusi s očekáváním Vašich dotazů či komentářů.

14:00 – 15:30 – workshop 2A  –  agentury ČAS za účasti vedoucí pracovních skupin
a  zástupce MPO, moderuje: Jaroslav Nechyba, ČAS

 • Datové a informační standardy – odborný garant: zástupce Agentury ĆAS
 • Šablony vlastností stavebních výrobků, návaznost na připravovaný zákon o stavebních výrobcích – odborní garanti: Štěpánka Tomanová ČAS, Ludmila, Kratochvílová MPO ČR
 • Podklady pro oceňování v metodě BIM, odborný garant: Jaroslav Nechyba

15:45 – 17:15  workshop 2B – moderuje Jan Fibiger, Nadace ABF

 • BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS- odborný garant: Leoš Svoboda
 • BIM a stavební řízení – odborný garant: Petr Matyáš
 • BIM a Facility management – odborný garant: Ondřej Štrup

17.30 – Společenské setkání

Program: 6.6.2018

10:00 – 13:00  – prezentace BIM pro studenty a pedagogy

 • technologie pro BIM ( virtuální reality, 3D modely, 3D tisk, 3D laser, 3D katastr )
 • ukázka práce s BIM modelem (simulace, analýzy, vizualizace …)
 • digitalizace

 

BIM Day 2017 / GeoBusiness
BIM ve stavebnictví. Minecraft v reálném životě / ilu koláž GeoBusiness
geobusiness-magazine-czbim-BIMday_2012_010
geobusiness-magazine-autodesk-infraworks-360-intro-w600

Cílem konference BIM DAY 2012 je představit BIM [Building Information Modeling] proces jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování a správy budov a majektu – práce s informacemi o budově během celého jejího životního cyklu.


Registrovat na konferenci se můžete na stránkách Odborné rady pro BIM. Do 5. června máte slevu jako „early bird“.

Program konference BIM DAY 2012 v PDFPředstavit BIM proces jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování a správy budov a majektu – práce s informacemi o budově během celého jejího životního cyklu.

Představit BIM proces jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování a správy budov a majektu – práce s informacemi o budově během celého jejího životního cyklu.

Odborná rada pro BIM pořádá první setkání, věnované teorii a praxi BIM. Akce se bude konat ve středu 18.května 2011 v odpoledních hodinách na pražském ČVUT.

czbim-01-pozvanka-w600

BIM: TEORIE A PRAXE
úvod do problematiky informačního modelu budovy

středa 18. května 2011 od 14 do 18 hodin
Ateliér D, Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Praha 6 – Dejvice, Česká republika

Program odborného setkání:
14:00 | Petr Vaněk [CzBIM]
Oficiální oznámení činnosti občanského sdružení Odborná rada pro BIM
Odborná rada pro BIM se chce zaměřit na uplatňování technologie informačního modelu budovy do odborné praxe na úrovni všech účastníků návrhového, projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy.

14:30 | Miroslav Vyčítal [SKANSKA]
Využití integrovaného modelu budovy ve stavební výrobě
Příklady využití BIM modelu ve stavební výrobe, se zamerením na koordinace výkresové dokumentace, využití informací obsažených v modelu, pro rízení dodávek a nákupu a logistiky materiálu a výrobku. Následné využití modelu pro Facility management. Požadavky na modely z pohledu stavební výroby. Využití modelu pro tvorbu výkazu výmer a cenotvorbu.

15:30 | Henri H. Achten [FA ČVUT v Praze]
BIM for design – requirements and promises
The Building Information Model concept allows professionals in the Building & Construction Industry to work together on projects, share information, and maintain a consistent model of the project. The design process however has many phases, each of which has its own characteristics. Does BIM fit all these phases well, or are there special requirements that need to be fulfilled from the technology side and the professionals side? The presentation will focus on these questions, and outline a number of future promises of BIM.

16:30 | Odilo Schoch [CITA Kodaň, ETH Curych]
BIM: why culture, competences and interfaces matter
When can architects BIM successfully – and when not.

Přijměte pozvání a pojďte se zapojit do aktivit Odborné rady pro BIM!

Svoji závaznou účast potvrďte prosím vyplněním registračního formuláře na
www.CzBIM.org / konference / registrace
http://www.czbim.org/5-odborne-setkani-01-registrace.aspx