Kalendář událostí UDÁLOSTI

Konference o BIM v Praze koncem října

geobusiness-magazine-czbim-BIMday_2012_010

Chcete se dozvědět, co v současnosti BIM je a jak jej používají firmy a instituce v praxi? Přijďte koncem října na konferenci BIM Day, kterou pořádá odborná rada CzBIM.

Jak se píše na stránkách CzBIM, je pro většinu odborné veřejnosti pojem BIM stále spíše pomyslnou španělskou vesnicí než ideálním nástrojem pro jejich profesní činnost. Právě proto si nezisková organizace „Odborná rada pro BIM“ dala za cíl onu španělskou vesnici trochu počeštit.

Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 31. října 2013.

V dubnu 2013 na přednášce v Brně profesor Stephen Lockley, přední odborník na informační modelování budov ve Velké Británii, zmínil několik faktů:

  • 30 % projektů je dražší než původní schválený projekt
  • 92 % klientů nepovažuje 2D dokumentaci za dostatečnou
  • 37 % materiálu použitého na stavbě se stává odpadem
  • 10 % ceny projektu připadne na změny v projektu
  • 38 % emisí CO2 pochází z budov

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny dnes realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů dnešního stavebnictví. Pomoci změnit tato vskutku nepříznivá čísla by měla i metodika BIM.

geobusiness-magazine-czbim-BIMday_2012_010

Touto konferencí organizátoři navazují na předchozí konference BIM Day. Ty postupně naznačily účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřely diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR. I nadále sleduje Odborná rada pro BIM vývoj ve světě a také dění na domácí scéně.

Z pokračující spolupráce mezi CzBIM a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě by měl vzniknout první hmatatelný počin – BIM příručka, jež bude prezentována v rámci české sekce programu konference.

V I. bloku se představí členové CzBIM se svými pilotními projekty, na kterých ukáží své první zkušenosti s metodikou BIM. Mezi přednášejícími se představí zástupci těchto projekčních ateliérů: di5 architekti inženýři, EnergySim, MS Architekti, FADW.

Prostor bude věnován rovněž problematice výuky BIM, kdy bude prezentován patrně jeden z prvních bakalářských projektů zpracovaných metodikou BIM. Představíme činnost Odborné rady pro BIM a především její první pracovní skupiny pro BIM & Standardy a Legislativu.

Ve II. a III. bloku se představí zahraniční hosté, odborníci na zavádění BIM. Prvním potvrzeným řečníkem je architekt Ben Wallbank – BIM konzultant ze společnosti Smart BIM Solutions. Druhým potvrzeným řečníkem je Richard Vertigan ze společnosti 4Project. Mezi dalšími přednášejícími se představí přední odborníci na BIM z řad zástupců firem Bentley Systems, DDS-CAD, SKANSKA nebo Tekla (Construsoft).

Webové stránky CzBIM zatím neobsahují podrobný program ani registrační formulář, ale určitě si tuto konferenci poznačte již teď do svého kalendáře. BIM totiž v budoucnosti bude hrát ještě větší roli, bude považován za standard. Máte tedy příležitost být v centru dění.