Sleva na software ProGEO

BIM FACILITY MANAGEMENT Kalendář událostí konference

Od Minecraftu k BIM. Jaký je BIM ve stavebnictví

BIM ve stavebnictví. Minecraft v reálném životě / ilu koláž GeoBusiness

BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR. Takové je téma třetího ročníku odborné konference BIM ve stavebnictví 2017. Přijďte si koncem května poslechnout přednášky na tuto dvoudenní akci v Praze.

Organizátoři si za hlavní téma letošní konference zvolili metodiku BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR. Na konferenci proto zazní žhavá témata, jakými jsou současný stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR vznikající pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Témata konference BIM ve stavebnictví 2017

Účastníky konference zcela jistě zaujme také nevyhnutelnost celkové digitalizace oboru stavebnictví a s tím stále více se prosazující termín Stavebnictví 4.0. Dnes snad již málokoho překvapí to, že BIM znamená především změnu procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb nebo, že na změny ve stavebnictví je potřeba nahlížet v širším kontextu, s čímž bezesporu souvisí témata jako GIS či problematika Smart Cities zasazená do kontextu využití metodiky BIM.

A protože témata nastolená řečníky v plenární části nejsou jen snové vize a představy, ale také témata aplikovaná již s úspěchem v praxi, podělí se o ně řečníci i účastníci konference na workshopech.

Jejich tématy budou

 • Tvorba výrobkových databází, jejich užití a jejich standardizace
 • Stavebnictví 4.0 versus možnosti digitalizace postupů procesu výstavby
 • BIM ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti studentů na vysokých školách
 • Vzdělávání středoškolské mládeže aneb od Minecraftu k BIM a dál
 • Dokumentace provedení stavby v BIM. Základ pro facility management?
 • Veřejná zakázka a BIM

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SIA ČR – Radou výstavby, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, asociací IFMA CZ a Odbornou radou pro BIM. Dvoudenní akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva dopravy ČR. Záštitu akci poskytl také František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR.

BIM ve stavebnictví (foto archiv CzBIM) BIM ve stavebnictví (foto archiv CzBIM) BIM ve stavebnictví (foto archiv CzBIM) BIM ve stavebnictví (foto archiv CzBIM)

Program 24. května 2017

 • Stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR – zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Digitalizace stavebnictví 4.0 – nástroj pro intenzivnější komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými rezorty – Jan Fibiger
 • Prezentace výsledků BIM na realizovaných projektech s využitím výsledků Stavby roku a ceny BIM – Petr Vaněk
 • Výrobci a tvorba databází – Štěpánka Tomanová
 • Požadavky na vzdělávání pro střední a vysoké školství a celoživotní vzdělávání – Petr Matějka
 • BIM a změna procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb – Petr Matyáš
 • BIM a GIS – cesta k chytrému městu – Michal Postránecký
 • Prezentace vystavovatelů Miniexpa

Odborné workshopy

 • A. Tvorba výrobkových databází a jejich užití a jejich standardizace / Garant Štěpánka Tomanová
 • B. Digitalizace postupů podle stavebního zákona, náměty, možnosti ve světle stavebnictví 4.0 / Garant Marcela Pavlová, Tomáš Sklenář
 • C. BIM ve vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti studentů na vysokých školách – prezentace odborných studentských prací, spolupráce s praxí / Garant Petr Matějka

Na odborné přednášky a workshopy na konci prvního dne konference plynule naváže BIM Party.

Program 25. května 2017

Odborné workshopy

 • A. Vzdělávání středoškolské mládeže: Od Minecraftu k BIM a jak dál – setkání středoškolských studentů se zástupci vystavujících firem / Garant Petr Matějka
 • B. Dokumentace provedení stavby v BIM základ pro facility management – předání do poslední fáze užití, dokumentace stavu. / Garant Tomáš Minka
 • C. Veřejná zakázka jen s BIM (v procesu vzniku veřejné zakázky s BIM) pro veřejného zadavatele

Registrace na konferenci BIM ve stavebnictví

Registraci zajišťuje Nadace ABF, na jejíchž stránkách je online formulář.

/* ]]> */