BIM

Jak se BIM používá v Česku. Zúčastněte se průzkumu

Obálka elektronické verze příručky o BIM, kterou napsali členové Odborné rady pro BIM.


Odborná rada pro BIM dělá desetibodový průzkum mezi stavebními podniky. A za odměnu dostanou všichni účastníci průzkumu tištěnou verzi příručky o BIM.

Na malé a střední stavební podniky do 250 zaměstnanců cílí průzkum, iniciovaný Martinem Zemanem, jedním z členů Odborné rady pro BIM. Zeman pracuje na diplomové práci, jejíž součástí je také průzkum trhu.

Cílem je zjistit stav o povědomí a zavádění BIM v malých a středních stavebních firmách. Pokud vaše firma spadá do uvedené kategorie, nebo znáte někoho, kdo by se průzkumu měl zúčastnit, vyplňte stručný desetibodový formulář (většinou se jen zatrhává jedna z možností). Odměnou vám bude tištěná Příručka o BIM.

Příručka je již nyní ke stažení na stránkách Odborné rady pro BIM v elektronické podobě. Kromě samotné definice BIM, se zde mohou čtenáři seznámit se zkušenostmi s BIM v zahraničí nebo se dozvědět, pro koho je BIM určen a jaké přínosy, ale i úskalí BIM přináší jednotlivým účastníkům stavebního procesu.

Obálka elektronické verze příručky o BIM, kterou napsali členové Odborné rady pro BIM.
Obálka elektronické verze příručky o BIM, kterou napsali členové Odborné rady pro BIM.

Zúčastnit se BIM průzkumu mohou zástupci malých a středních stavebních firem nejpozději do 5. května 2014, na kdy je naplánována uzávěrka průzkumu.

Zkratka BIM označuje „informační model budovy“, a rozumí se tím vytváření a používání koordinovaných, konzistentních a počítačově zpracovatelných dat o stavebním projektu. Tato data jsou zásadní pro efektivnější rozhodování o návrzích, vytváření přesné stavební dokumentace, předpovídání provozních vlastností, odhadování nákladů a plánování výstavby, rovněž jsou neocenitelné při řízení provozu budov.

Příručku si můžete rovněž prolistovat přímo na stránkách GeoBusinessu.

Témata