BIM Vzdělávání

Střední školy budou BIM od podzimu 2022 učit povinně

BIM

Od září roku 2022 se na všech středních školách se stavebním zaměřením mají učit principy metody BIM. Ukládají to rámcové vzdělávací programy, platné od podzimu roku 2020.

Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují.

Díky iniciativě skupiny EDU BIM a odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci vzniká na základě konkrétních potřeb stavebních firem v Česku soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM. Se zaváděním metody BIM do výuky by měla pomoci také série workshopů, z nichž první se konal 25. března.

V loňském průzkumu (PDF), uspořádaným agenturou a vyplněným 44 zástupci odborné veřejnosti, se ukázalo, že velkou překážkou může být nedostatek odborníků. Stavební firmy již nyní pociťují velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi. Téměř tři čtvrtiny respondentů průzkumu uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích, souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví, za nedostatečnou.

Většina z účastníků průzkumu by uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí (CDE, Common Data Environment).

Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné školy zaměřené na stavebnictví ukládá povinnost zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby.

V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP se má metoda BIM učit v oborech

  • Stavebnictví
  • Technická zařízení budov
  • Geodézie a katastr nemovitostí
  • a ve zjednodušené podobě i v oboru vzdělání Stavební materiály

Pavel Pour, který učí na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové a zároveň působí jako expert pro oblast vzdělávání v České agentuře pro standardizaci, poznamenává, že nejpozději v roce 2026 by tedy měl mít každý maturant střední školy stavebního zaměření alespoň základní znalosti metody BIM.

 

/* ]]> */