Kalendář událostí UDÁLOSTI

Informační model budovy – teorie a praxe (pozvánka)Odborná rada pro BIM pořádá první setkání, věnované teorii a praxi BIM. Akce se bude konat ve středu 18.května 2011 v odpoledních hodinách na pražském ČVUT.

czbim-01-pozvanka-w600

BIM: TEORIE A PRAXE
úvod do problematiky informačního modelu budovy

středa 18. května 2011 od 14 do 18 hodin
Ateliér D, Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Praha 6 – Dejvice, Česká republika

Program odborného setkání:
14:00 | Petr Vaněk [CzBIM]
Oficiální oznámení činnosti občanského sdružení Odborná rada pro BIM
Odborná rada pro BIM se chce zaměřit na uplatňování technologie informačního modelu budovy do odborné praxe na úrovni všech účastníků návrhového, projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy.

14:30 | Miroslav Vyčítal [SKANSKA]
Využití integrovaného modelu budovy ve stavební výrobě
Příklady využití BIM modelu ve stavební výrobe, se zamerením na koordinace výkresové dokumentace, využití informací obsažených v modelu, pro rízení dodávek a nákupu a logistiky materiálu a výrobku. Následné využití modelu pro Facility management. Požadavky na modely z pohledu stavební výroby. Využití modelu pro tvorbu výkazu výmer a cenotvorbu.

15:30 | Henri H. Achten [FA ČVUT v Praze]
BIM for design – requirements and promises
The Building Information Model concept allows professionals in the Building & Construction Industry to work together on projects, share information, and maintain a consistent model of the project. The design process however has many phases, each of which has its own characteristics. Does BIM fit all these phases well, or are there special requirements that need to be fulfilled from the technology side and the professionals side? The presentation will focus on these questions, and outline a number of future promises of BIM.

16:30 | Odilo Schoch [CITA Kodaň, ETH Curych]
BIM: why culture, competences and interfaces matter
When can architects BIM successfully – and when not.

Přijměte pozvání a pojďte se zapojit do aktivit Odborné rady pro BIM!

Svoji závaznou účast potvrďte prosím vyplněním registračního formuláře na
www.CzBIM.org / konference / registrace
http://www.czbim.org/5-odborne-setkani-01-registrace.aspx