Unicorn GIS Day - 14. 6. 2022

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SOFTWARE

BIM software od Autodesku – InfraWorks 360

geobusiness-magazine-autodesk-infraworks-360-intro-w600

Nový BIM software, který představila firma Autodesk, se jmenuje InfraWorks 360 Pro a nabízí technologie pro 3D modelování, vizualizace a spolupráci přímo v cloudu.

BIM (Building Information Modeling, informační model budovy) nabírá v době, kdy se veřejná správa i soukromé firmy snaží šetřit finance, na mnohem větší důležitosti. Velké firmy ve svých stavebních projektech nasazují BIM již standardně, do veřejné správy zatím BIM příliš nepronikl.

BIM je označení procesu tvorby a správy stavebních projektů. Usnadňuje výměnu informací v procesu návrhu, výstavbě a používání budovy. V České republice se rozvojem znalostí kolem BIM zabývá odborná rada CzBIM.

BIM chce pomáhat veřejné správě, dalším investorům a projektantům urychlit infrastrukturní projekty a vytvořit tím základ pro udržitelný ekonomický rozvoj.

geobusiness-magazine-autodesk-infraworks-360-intro-w600

Jak se totiž píše ve zprávě na webu firmy CAD Studio, partnera Autodesku, pro zachování globálního růstu HDP do roku 2013 je potřeba podle poradenské firmy McKinsey investovat 60 bilionů dolarů do infrastruktury. Očekávaná výše investic z ekonomicky nejsilnějších států přitom ale nepřesáhne 24 bilionů dolarů.

Pro překonání této propasti jsou proto potřeba lepší způsoby pro správu komplexních projektů a snižování jejich nákladů. A jednou z možností je právě využívání softwarových nástrojů, které týmům odborníků pomáhají navrhovat varianty řešení.

Autodesk InfraWorks 360 Pro umí importovat širokou škálu typů dat, včetně satelitních snímků, GIS dat, CAD modelů a skenovaných mračen bodů. Nad těmito daty reálného světa pak rychle vytváří variantní návrhy projektů.

Díky cloudovým funkcím software mohou účastníci projektu publikovat, ukládat a spravovat velmi rozsáhlé modely – k nim lze následně přistupovat odkudkoliv, ze stolních i mobilních počítačů.

[youtube psiJXluW3GU 550]

Prakticky neomezený výkon cloudových serverů může sloužit pro výpočetně náročné funkce analýz a simulací chování, nebo vizualizací infrastrukturních projektů. Tyto 3D vizualizace pomohou projektantům lépe a přehledněji komunikovat obsah projektu úředníkům i veřejnosti.

Laická veřejnost může posuzovat varianty návrhů silnic a mostů v kontextu reálného okolí – prezentace bude výrazně srozumitelnější a přesvědčivější než běžné 2D výkresy.

geobusiness-magazine-autodesk-infraworks-360-layout-capabilities-w600

Firma Autodesk se rozhodla, že zjednoduší přístup k licenci tohoto softwaru – InfraWorks 360 Pro je proto dostupný formou průběžně obnovitelného čtvrtletního pronájmu. Uživatelé mohou pružně využívat licence pro krátkodobé i dlouhodobé projekty. Předplatné zahrnuje 150 kreditů pro cloudové úlohy jako je renderování nebo simulace v cloudu Autodesk 360.

Autodesk InfraWorks, který se dříve jmenoval Infrastructure Modeler, je také dostupný jako samostatný software nebo jako součást některých sad Design Suite.

InfraWorks 360 Pro kombinuje desktop verzi s cloudovými funkcemi (a plnou datovou kompatibilitou), za cenu pouhého pronájmu. Nástroj je tak lépe dostupný například pro uživatele AutoCADu Civil 3D.

Pro porovnání cenových variant doporučujeme kontaktovat firmu CAD Studio.

/* ]]> */