KRÁTCE

Seminář Nemofora o GeoInfoStrategii je obsazen

Tento pátek se v Praze v prostorách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bude konat seminář „Implementace GeoInfoStrategie“, pořádaný sdružením Nemoforum. Vzhledem k tomu, že se v rámci GeoInfoStrategie mají údajně rozdělovat miliardy korun, není divu, že je o dění kolem strategie zájem.

Program setkání v pátek 16. října 2015

9:30 – 9:40 ZAHÁJENÍ, Ing. Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum + Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, místopředseda sdružení Nemoforum

9:40 – 11:30 GEOINFOSTRATEGIE A JEJÍ IMPLEMENTACE, moderuje RNDr. Eva Kubátová, odbor eGovernmentu, MV

9:40 – 10:00 Implementace GeoInfoStrategie, Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, MV

10:00 – 10:20 Představení Akčního plánu GeoInfoStrategie, Mgr. Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie

10:20 – 10:40 Možnosti financování implementace GeoInfoStrategie, Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a ESIF, MV

10:40 – 11:00 Technická normalizace v oblasti prostorových informací, Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, ÚNMZ

11:00 –    11:20 Potenciál využití prostorových informací nejen ve veřejné správě Michal Rada, 1. místopředseda Řídicího výboru projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie

Odpolední blok

12:00 –    13:50 RESORTNÍ AKTIVITY V RÁMCI IMPLEMENTACE GEOINFOSTRATEGIE moderuje Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI, místopředseda sdružení Nemoforum

12:00 –    12:20 Rozvoj zeměměřictví a RÚIAN, Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel ZÚ; Ing. Petr Souček, Ph.D., vedoucí oddělení provozních analýz a programování, odbor správy dat; ČÚZK

12:20 – 12:40 GeoInfoStrategie v rámci resortu Ministerstva obrany, plk. Ing. Radek Wildmann, hlavní inženýr, zástupce ředitele VGHÚř Dobruška

12:40 – 13:00 Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v projektech souvisejících s implementací GeoInfoStrategie, Ing. Vilém Veselý, Ing. Jiří Bitter, odbor elektronických komunikací, MPO

13:00 –    13:20 Na cestě k digitálnímu obrazu dopravní infrastruktury, Ing. Ondřej Šváb, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací, odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI, MD

13:20 –    13:40 DMVS krajů – současný stav a co dál v rámci GeoInfoStrategie, Ing. Pavel Matějka, Ing. Michal Souček, zástupci Asociace krajů ČR v Řídicím výboru projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie

13:50 –    14:00 ZÁVĚR, Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, místopředseda sdružení Nemoforum

Video záznam ze setkání

Právě kvůli většímu zájmu o GeoInfoStrategii sdružení Nemoforum plánuje pořízení audiovideo záznamu všech vystoupení, aby i ti, kteří se na setkání z kapacitních důvodů nedostanou, mohli být o aktivitách informováni.

/* ]]> */