Výzkum VĚDA

Rada vlády jmenovala nového koordinátora hodnocení vědy a výzkumu

geobusiness-feat-2020-6

Ve středu 27. října 2021 se v pražské Strakově akademii uskutečnilo další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Národní plán obnovy, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a výsledky mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur.

V prvém bodu jednání k podpoře vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy (NPO) se členové RVVI zabývali dvěma souvislými tématy – přípravou prováděcí dokumentace pro implementaci NPO za přizvání relevantních náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a pokračující diskusí k variantám zajištění chybějících finančních prostředků pro komponentu 5.2 v oblasti průmyslového aplikovaného výzkumu.

V této souvislosti proběhne jednání předsednictva Rady a MPO, Technologické agentury ČR a dalších poskytovatelů s cílem dohodnout zajištění prostředků pro příští veřejnou soutěž programu TREND a projednat možnosti realokace finančních prostředků v rámci NPO v příštím roce. Rada zároveň deklarovala svoji připravenost projednat na příštím zasedání návrhy rozpočtových opatření, pokud budou Technologickou agenturou ČR v součinnosti s MPO předloženy.

Pravidelným bodem jednání je Implementace Metodiky hodnocení 2017+. Na druhém říjnovém zasedání RVVI schválila nový Statut Odborných panelů a Statut Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů tak, aby odpovídaly aktuálním trendům a požadavkům.

Rada dále schválila návrh na obsazení funkce hlavního koordinátora hodnocení a na tuto nově zřízenou pozici jmenovala Tomáše Polívku. Členové RVVI zároveň poděkovali Michaelu Šebkovi, za dosavadní koncepční koordinaci hodnocení.

Rada také schválila návrh aktualizovaného složení Odborných panelů, návazně na požadavek zahájení pravidelné obměny jejich členů, a dle výsledků tajné volby doporučila svému předsedovi jmenovat

  • předsedou Odborného panelu 1. Natural Sciences Petra Štěpničku,
  • předsedou Odborného panelu 2. Engineering and Technology Františka Štěpánka,
  • předsedou Odborného panelu 3. Medical Sciences Josefa Vymazala,
  • předsedou Odborného panelu 4. Agricultural and Veterinary Sciences Luboše Borůvku,
  • předsedou Odborného panelu 5. Social Sciences Davida Šmahela,

Odborné panely byly ustaveny jako poradní orgán RVVI za účelem hodnocení výzkumných organizací. Odborné panely zajišťují průběh každoročního hodnocení dle platné Metodiky 2017+.

V dalším z klíčových bodů zasedání RVVI pokračovala v jednání k tématu velkých výzkumných infrastruktur. Členové Rady byli informováni o výsledcích hodnocení mezinárodní komise. RVVI schválila stanovisko k provedenému Mezinárodnímu peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur uskutečněnému v roce 2021.

„Velké výzkumné infrastruktury představují významný nástroj podpory české vědy a výzkumu s mezinárodním přesahem. Jakkoliv jde o nástroj v gesci Ministerstva školství, Rada vlády v souvislosti s připravovaným hodnocením a návrhem nových infrastruktur vstupuje do procesu přípravy tohoto nástroje a zdůvodňuje a navrhuje vládě jejich financování. Aktuálně jsme se soustředili zejména na přípravu formulování parametrů posuzování socioekonomických dopadů výzkumných infrastruktur na společnost, ekonomiku a hospodářství,“ sdělil k průběhu jednání první místopředseda RVVI Pavel Baran.

RVVI se dále mj. věnovala námětům pro činnost Rady v následujícím období a problematice otevřeného přístupu k datům státní správy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

/ zdroj: RVVI

/* ]]> */