Evropská unie

75,6 miliardy korun na operační program pro vědu, výzkum a vzdělávání

OP VVV MŠMT / GeoBusiness

Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) je jedním z deseti tematických operačních programů, ze kterých lze čerpat finanční prostředky ze Evropských strukturálních a investičních fondů.

Hlavním cílem je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a podpora kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaní pracovníci představují klíčový vstupní faktor.

Operační program, který je v zodpovědnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přináší více než 75 miliard korun z prostředků Evropské unie na podporu školství, vědy a výzkumu.

Finanční prostředky lze čerpat v období 2014 až 2020.

Prioritní osy jsou tři:
– Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
– Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
– Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VVV, MŠMT
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

+420 800 200 200 bezplatná linka Eurofon

opvvv@msmt.cz

 

/* ]]> */