DOPRAVA Výzkum

Reálná dopravní data ŘSD pro studentské projekty

dopravni data / GeoBusiness

Dopravní fakulta Univerzity Pardubice se spojila s Ředitelstvím silnic a dálnic a vysokoškoláci mohou pro své projekty používat aktuální data z informačních systémů ŘSD.

Společný projekt mezi státní společností a univerzitou odstartoval začátkem dubna 2019 a v prvotní fázi se do něj zapojí třináct studentů. Tématy jednotlivých projektů, které vysokoškoláci i pomocí reálných dat ŘSD řeší, jsou například dopravní kolapsy, zvýšení plynulosti provozu nebo vývoj nových technologií a materiálů.

„Práce s reálnými daty dává studentům životní zkušenost o rozsahu jednotlivých dopravních proudů a dalších situací, ke kterým denně dochází na dálnicích a silnicích v České republice. To je velmi prospěšné pro naši výuku,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. z místní dopravní fakulty.

Po vyhodnocení první fáze počítá univerzita s jeho dalším rozšířením. Pro bližší informace můžete kontaktovat doc. Ing. Jaroslava Kleprlíka, Ph.D. z katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Telefon je 466 036 431, e-mail jaroslav.kleprlik@upce.cz

Ggenerální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa, FEng. říká: „Jsme připraveni podobným způsobem pomáhat i dalším univerzitám a jiným školám. Vzhledem k tomu, že jsme státní společnost, považuji takovouto pomoc za naši povinnost.“

/* ]]> */