GeoBusiness INSPIRE

Projekt roku 2012 získal Intergraph CS za řešení v E.ON

soutěž Projektový manažer roku 2012 / GeoBusiness


Nezisková organizace Společnost pro projektové řízení ve spolupráci s vydavatelstvím Economia oznámila výsledky prvního ročníku soutěže Projektový manažer roku.

Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery, manažerky a samotné projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, napříč všemi odvětvími v ČR. Unikátnost soutěže spočívá ve způsobu výběru a hodnocení jednotlivých soutěžících. Kandidáti na cenu Projektový manažer roku budou prokazovat své dovednosti v manažerské hře, při které budou simulovat řízení konkrétního projektu. Pravidla hodnocení dále vycházejí ze zkušeností s certifikací projektových manažerů podle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA) a celosvětové soutěže IPMA Awards.

Cílem soutěže, kterou bude občanské sdružení pořádat, pravidelně každý rok, bylo přiblížit projektové řízení široké veřejnosti.

„Chtěli jsme lidem ukázat příklady smysluplných a dobře řízených projektů, což se nám velmi dobře podařilo,“ uvedl prezident Společnosti pro projektové řízení Michael Motal.

Projekt roku

Vítězství v kategorii Projekt roku 2012 si převzal Jakub Svatý ze společnosti Intergraph CS za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON Česká republika. Projekt zahrnoval vedle vývoje a implementace vlastního GIS řešení také integraci rozhraní na okolní podnikové systémy. Hodnotící tým a porota ocenila vítězný projekt zejména za komplexnost, technickou náročnost a dobrou realizaci s prokazatelným užitkem.

Projektový manažer

Projektový manažerem roku 2012 se stal Michal Opat ze společnosti Aquasoft. Opat jasně dokázal, že je v praxi i odborně ze všech finalistů nejlepší. Byl oceněn hlavně za vynikající výkon z praktické simulace řízení projektu v manažerské hře „Pacifická dráha“. K vítězství mu přispěla také jeho práce na vývoji software pro zajištění podpory evidence hospodářsky chovaných zvířat. Michal Opat je certifikovaný projektový manažer IPMA Level B, PRINCE 2 a řízení projektů se věnuje již více než 11 let.

Neziskový projekt

Neziskovým projektem roku 2012 se stal Albert Triatlon tour. Cenu si převzal manažer projektu Tomáš Slavata, který představil silný příběh, kterým dokázal inspirovat spoustu dalších lidí. Ukázal, že kvalitní projekty pomáhají a v tomto případě dětem žijícím v nelehkých rodinných podmínkách. Albert Triatlon tour je série třinácti celorepublikových triatlonových závodů pro děti nejen z dětských domovů, ale také pro širokou veřejnost. Prostřednictvím sportovní aktivity dochází k nenásilné integraci dětí z běžných rodin a dětí ze zařízení náhradní výchovy a pěstounských rodin. Velkou roli v projektu hraje právě sportovec Tomáš Slavata, který svým vlastním životním příběhem motivuje děti k „boji“ s nepříznivým životním osudem. Prostřednictvím jeho vlastního životního příběhu projektem Albert Triatlon tour těmto dětem a mladým lidem ukazuje cestu, jak bojovat i přesto, že člověk vyrůstá v nelehkých poměrech. Projekt také motivuje děti k sportování, jako k přirozené součásti zdravého životního stylu.

Studentský projekt

Studentský projekt roku 2012 si převzali František Kraus a Silvia Bobeková za projekt Studentská modelová konference OSN – Prague MUN 2012. Hodnotící tým a porota ocenili hlavně jedinečnost projektu, kterou zvládli studenti zrealizovat téměř sami bez větší podpory školy. Cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat reálné podmínky jednání delegací různých států na půdě OSN. Státy reprezentovali studenti, kteří se snažili sepsat a prosadit rezoluci v jedné z rad OSN.

Síň slávy

Do Síně slávy byla za mohutného potlesku publika ve stoje uvedena Vladimíra Machová za celoživotní přínos v oblasti sítových analýz v řídících procesech, které předal ocenění výtvarník Bořek Šípek.

Tým hodnotitelů

Členové týmu hodnotitelů jsou držiteli certifikátu některého ze tří mezinárodních standardů projektového řízení (IPMA, PMI nebo PRINCE2) a zastupují různé profesní oblasti. Tým hodnotitelů tvoří Václav Brož (SPX Flow Technology), Miloš Celný (ČEZ), Josef Černý (Metrostav), Miroslava Frýdlová (Atos), Marian Kudela (Marbes Consulting), Vlastimil Poláček (AutoCont CZ), Richard Řehořek (London International Graduate School), Radek Švarz (KBC/ČSOB), Jaroslav Švec (Akademické centrum studentských aktivit), Miroslav Vlach (Banka projektů) a Aleš Zeman (Seiza).

Jak soutěž probíhala

Výzva k účasti v soutěži Projektový manažer roku 2012 byla vyhlášena 30. června 2012. Soutěžící se mohli registrovat nejpozději do 31. srpna na webu www.pmroku.cz, a to do kategorií Projektový manažer / Projektová manažerka roku, Projekt roku, Charitativní (neziskový) projekt roku, Studentský projekt roku a Síň slávy projektového managementu.

Závěrečné hodnocení poroty a vyhlášení vítězů se konalo na slavnostním galavečeru 9. října 2012 v Centru současného umění DOX v Praze. Publikum v jeho průběhu zvolilo z řad nominovaných finalistů Nejsympatičtějšího projektového manažera a Nejsympatičtější projekt.

Soutěž je unikátní ve způsobu hodnocení, které je pro každou kategorii tříkolové. Hlavními kritérii hodnocení soutěžících v kategorii Projektový manažer roku jsou proaktivita, snaha vyřešit potřeby zadavatele, práce s projektovým týmem, kompetence technické, behaviorální a kontextové a výsledky získané simulací projektu.

[zdroj: tisková zpráva Společnosti pro projektové řízení, redakčně upraveno]