PROJEKTY

Mapování sněhové pokrývky jedním z projektů GMES

V říjnu loňského roku byla v evropském parlamentu v Bruselu představena publikace „The Growing Use of GMES across Europe’s Regions“, která uvádí 67 vybraných regionálních aplikací GMES ze sedmnácti evropských zemí.

Mapování sněhové pokrývky v České republice, které v operačním režimu provádí společnost Gisat, je využíváno Českým hydrometeorologickým ústavem pro zpřesnění hydrologických povodňových předpovědí. Operační monitorování sněhové pokrývky pomocí družicových dat provozuje Gisat od počátku roku 2011. Systém, který je založen na družicových scénách Terra MODIS s prostorovým rozlišením 250 metrů, je určen pro podporu stávajících předpovědních a monitorovacích aktivit Českého hydrometeorologického ústavu.

Satelitní snímky, přinášející komplexní pohled na výskyt sněhu na území České republiky, jsou pořizovány každý den. Bezoblačné scény, pokud alespoň třetinu našeho území nepokrývají mraky, jsou dále zpracovávány za účelem vytvoření klasifikace sněhové pokrývky v rastrové nebo vektorové podobě, případně jako soubor kompatibilní s aplikacemi Google Earth a Google Maps.

Kromě toho je vypočítávána i pravděpodobnostní mapa výskytu sněhové pokrývky z pozemních měření z 80 meteorologických stanic ČHMÚ. V případě velké oblačnosti jsou mraky v klasifikaci nahrazovány vypočtenou pravděpodobností a vzniká tzv. kombinovaná mapa sněhu. Vedle mapových produktů jsou uživateli poskytovány i sněhové statistiky, tj. grafy vyjadřující podíl sněhové pokrývky v povodí druhého řádu, její rozložení dle typu krajiny a nadmořské výšky.

Všechny uvedené produkty jsou k dispozici denně prostřednictvím mapového serveru nebo jako týdenní zpráva o stavu sněhu, která je uživateli zasílána e-mailem každé pondělí ve formátu PDF.

Služba byla vyvinuta v rámci projektu FLOREO, který řešil Gisat ve spolupráci se společností SPRINX a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v programu PECS Evropské kosmické agentury ESA.

Publikace „The Growing Use of GMES across Europe’s Regions“ byla vydána sdružením evropských regionů NEREUS a ESA.

Publikace o projektech GMES je k dispozici online nebo v PDF (25 MB).


[zdroj: GISAT]

/* ]]> */