PROJEKTY

Otevřená datová infrastruktura – projekt SmartOpenData

geobusiness-magazine-smartopendata-schema


Projekt SmartOpenData chce propojit existující otevřené datové zdroje do otevřené datové infrastruktury. Propojena přitom mohou být prostorová i neprostorová data.

To poskytne příležitosti pro malé a střední firmy k vytváření nových inovativních produktů a služeb mimo jiné v oblasti životního prostředí, regionálního rozhodování a oblastí politiky.  Hodnota dat bude výrazně posílena tím, že informace budou dostupné prostřednictvím společného dotazovacího jazyka, který umožní přístup k souvisejícím souborům dat, jež jsou k dispozici v datových cloudech.

Propojení otevřených dat se stane zdrojem nových údajů o životním prostředí, které umožní vytváření nových obchodních příležitostí, jakož i významný pokrok ve výzkumu v oblasti životního prostředí.

Tento projekt je zaměřen na to, jak mohou být vzájemně propojena data z veřejných zdrojů jako např.  GEOSS Copernicus, INSPIRE a tzv. VGI data (OpenStreetMap, GEPWIKI, atd.), a jak tyto informace mohou urychlit pokrok v evropském environmentálním výzkumu na ochranu biodiverzity.

geobusiness-magazine-smartopendata-schema

Projekt je financován z financí 7. FP, Contract No. 603824, 2013 – 2015.

S projektem SmartOpenData se můžete podrobněji seznámit na bezplatném semináři 9. prosince v Praze. Registrujte se zdarma.