Pokud jste se někdy ucházeli o práci v zahraničí, víte, že často se setkáte s tím, že některé zkoušky a tituly nejsou mezi jednotlivými státy uznány. Napravit by to mohla profesní karta inženýra.

Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) zahájil 1. února 2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů v rámci evropského projektu „engineerING card“, jehož cílem je především zvýšení mobility inženýrů v Evropě (v souladu se „Směrnicí EP a EC 2005/36/EG o uznávání profesních kvalifikací“).

Do projektu vstoupily a smlouvu o spolupráci s federací inženýrů FEANI podepsaly v říjnu 2012 Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Německo, Nizozemsko. Poslední dva zmíněné státy kartu vydávají od roku 2010, resp. od roku 2011.

Karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty má zjednodušit prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě.

Profesní karta inženýra může rozhodně přispět k procesu mobility. Dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Výsledkem je také zlepšení transparentnosti na evropském trhu práce pro inženýry, čímž firmám usnadňuje vybírat vhodné kvalifikované zaměstnance ze zahraničí. Průmyslové podniky, jak malé, tak střední, zaujímají čím dál více aktivní roli v zahraničním trhu práce. Poskytovatelé inženýrských služeb a technických kanceláří se také více zapojují do mezinárodních projektů. To zvyšuje poptávku po inženýrech, kteří se mohou flexibilně pohybovat po celoevropském pracovním trhu.

Karta je platná po dobu deseti let. Registrační poplatek je 2000 Kč pro členy odpovědných organizací (ČSVTS a ČKAIT) a 2500 Kč pro ostatní žadatele. V případě zamítnutí karty je tato částka nevratná. Výpis z Národního registru inženýrů je vždy k dispozici zdarma.

[zdroj: CAGI, ČSVTS]