Software Bentley Systems

INSPIRE

INSPIRE: nařízení o číselníku kódů

logo-INSPIRE-h150-featured
Acronis Cyber Protect Home Office

Dne 4. února 2011 vstoupilo v platnost Nařízení Komise pro číselník kódů. (Celý název tohoto nařízení je Nařízení Komise (EU) č. 102/2011, kterým se mění nařízení (EU) č.1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a  služeb prostorových dat.)

Vstoupením tohoto nařízení v platnost zároveň vstupuje v platnost i Nařízení 1089/2010 pro interoperabilitu dat a  služeb. Od 4.2.2011 se také počítají dvou a sedmiletá lhůta pro uvedení vašich dat z přílohy I do souladu s těmito pravidly.

Text nařízení v PDF je dostupný na webu českého INSPIRE.

/* ]]> */