CEDA DATA

CEDA oznámila novou zimní edici geodatabáze StreetNet

geodatabáze StreetNet / GeoBusiness

Firma Central European Data Agency informovala o aktualizaci své datové sady z území Česka (včetně příhraničí) a Slovenska. Pravidelná zimní edice dat je výsledkem půlroční práce týmu specialistů, kteří v terénu a v kanceláři připravují podklady pro vydání nové verze geodatabáze StreetNet a jejích nadstaveb, geodatabáze zájmových bodů (POI) a digitálních rastrových map, které z podkladů odvozené. Nejnovější data jsou rovněž k dispozici uživatelům naší mapové služby CWS (CEDA Web Services).

Tato aktualizace přispěla k dalšímu polohovému zpřesnění dat, revizi aktuálnosti atributů popisujících jednotlivé mapové prvky. Došlo také k rozšíření datového modelu navigační nadstavby NAV, která se nyní zaměřuje i na popis průjezdnosti a směrů omezení dle typů vozidel a jejich hmotnosti a rozměrů v síti pozemních komunikací.

Novinkou je například implementace dopravních značek „Průjezd zakázán“ nebo průjezdnost pro vozidla integrované záchranné služby. Značná pozornost byla také věnována turistické nadstavbě StreetNet Tourist.

Nově přibyly také tramvajové tratě, které jsou v souladu s liniemi pozemních komunikací.

StreetNet je tvořen 15 datovými vrstvami, přičemž nosnou vrstvou geodatabáze je kompletní routovatelná síť pozemních komunikací. Každý úsek této sítě je popsán řadou atributů, které nesou informaci o funkční kategorii a typu komunikace, čísle a třídě silnice, k ulicím jejich názvy, dále i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.). Zohledněna je rovněž časová složka, tedy komunikace ve výstavbě s evidenci termínu plánovaného otevření.

Doplňkovými vrstvami jsou dálniční výjezdy a kilometráž vybraných silnic, dále železnice, plochy zastavěného území, centra osídlení, řada kategorií využití půdy a les, vodní plochy a toky, chráněná území (zpracovaná z podkladů AOPK) a administrativní členění.

[zdroj: TZ CEDA]

/* ]]> */