Společnost CEDA oznámila, že rozšiřuje pokrytí daty rovněž za hranice České republiky. Nový datový produkt, pojmenovaný StreetNetCZE CROSSBORDER, nabízí v obalové zóně 20 kilometrů kolem českých hranic standardní datové vrstvy geodatabáze StreetNet a v menší zóně pět kilometrů další vybrané nadstavby.

Rozhodně nejde o malé území, jak by se vám z několika kilometrů mohlo na první pohled zdát.

Obalová zóna 20 km totiž zaujímá plochu více než 30 000 km2, což odpovídá téměř 40 procentům rozlohy České republiky (celá ČR má 78 866 km2).

Délka sítě pozemních komunikací ve StreetNetCZE CROSSBORDER je necelých 150 tisíc kilometrů, dohromady se StreetNet CZE je to tedy téměř 500 tisíc kilometrů sítě.

StreetNetCZE CROSSBORDER obsahuje kompletní bezešvou a plně routovatelnou síť pozemních komunikací (tedy použitelnou pro logistiku, vyhledávání trasy apod.). Tato síť je dále doplněna o další geografické vrstvy. Atributový popis jednotlivých prvků je zachován ve stejném rozsahu, jaký uživatelé znají z práce s daty geodatabáze StreetNet. Bezešvé napojení na česká data tak umožňuje prostorově neomezenou práci v příhraničních regionech.

Nadstavbami geodatabáze StreetNet jsou například zájmové body, turistická data či vybrané prvky z navigační nadstavby StreetNet NAV (manévry, omezení vjezdu podle typu vozidel, maximální dimenze, rychlostní omezení, průměrné rychlosti a informace o jízdních pruzích).

Nyní jsou tyto nadstavby zpracovány do vzdálenosti pěti kilometrů od hranic České republiky, do dalších verzí firma CEDA počítá s jejich rozšířením do vzdálenosti 20 kilometrů.

esri-geodatabase-api-feat

Společnost Esri představila dlouho očekávané aplikační rozhraní pro přístup k souborovým geodatabázím z ne-Esri programů.

API umožňuje vývojářům zpřístupnit tabulky v souborové geodatabázi tak, aby uživatelé viděli a mohli upravovat data přímo z ne-Esri aplikací.

API je určeno pro zkušené vývojáře, kteří potřebují přistupovat k souborové geodatabázi bez licence ArcObjects – díky tomu je zajištěna interoperabilita. API nenahrazuje ArcObjects, které společnost Esri standardně doporučuje pro komunikaci s geodatabázemi.

API v C++ umožňuje vývojářům:
– vytvářet nové geodatabáze
– číst schéma geodatabáze
– vytvářet schémata pro objekty uvnitř jednoduchého „feature modelu“
– číst a zapisovat data z/do geodatabáze
– provádět atributové dotazy na datové sady, a částečně také prostorové dotazy
– navigovat se mezi vztahovými třídami a přílohami

ArcGIS File Geodatabase API je k dispozici v ArcGIS Resource Centre. API obsahuje také příklady a návod, jak začít.

esri-geodatabase-api-w600