zmena-nazvu-ceda-na-ceda-maps-f

Společnost Central European Data Agency, a.s. (CEDA) mění k 1. dubnu 2019 oficiální název a sídlo. Od pondělí 1. dubna společnost najdete jako CEDA Maps na nové adrese v Jihlavské 1558/21 v Praze 4 – Michli.

Společnost Central European Data Agency, a. s. (CEDA), která působí na českém a slovenském trhu, byla zapsána do obchodního rejstříku v lednu 2001. Společnost vytváří a spravuje vlastní databázi vektorových mapových podkladů České republiky a Slovenska, spolupracuje na tvorbě celoevropské bezešvé navigační databáze, vytvářené nadnárodní společností TomTom, a data dodává také celé řadě výrobců navigací.

CEDA je Google Cloud Partnerem (dříve Google for Work Partner) v oblasti prodeje map a mapových služeb. Firma poskytuje také konzultační služby v oblasti informačních systémů v dopravě a podílí se na vědecko-výzkumných projektech.

CEDA byla založena v roce 2000 firmami P. F. art, spol. s. r. o. a Kartografie Praha, a. s. za účelem pokrytí obchodních aktivit zakládajících společností na trhu s digitálními mapami a prostorovými databázemi. Od začátku roku 2006 pak vlastní dceřinou společnost CEDA Slovakia, s.r.o.

 

 

geodatabáze StreetNet / GeoBusiness

Firma Central European Data Agency informovala o aktualizaci své datové sady z území Česka (včetně příhraničí) a Slovenska. Pravidelná zimní edice dat je výsledkem půlroční práce týmu specialistů, kteří v terénu a v kanceláři připravují podklady pro vydání nové verze geodatabáze StreetNet a jejích nadstaveb, geodatabáze zájmových bodů (POI) a digitálních rastrových map, které z podkladů odvozené. Nejnovější data jsou rovněž k dispozici uživatelům naší mapové služby CWS (CEDA Web Services).

Tato aktualizace přispěla k dalšímu polohovému zpřesnění dat, revizi aktuálnosti atributů popisujících jednotlivé mapové prvky. Došlo také k rozšíření datového modelu navigační nadstavby NAV, která se nyní zaměřuje i na popis průjezdnosti a směrů omezení dle typů vozidel a jejich hmotnosti a rozměrů v síti pozemních komunikací.

Novinkou je například implementace dopravních značek „Průjezd zakázán“ nebo průjezdnost pro vozidla integrované záchranné služby. Značná pozornost byla také věnována turistické nadstavbě StreetNet Tourist.

Nově přibyly také tramvajové tratě, které jsou v souladu s liniemi pozemních komunikací.

StreetNet je tvořen 15 datovými vrstvami, přičemž nosnou vrstvou geodatabáze je kompletní routovatelná síť pozemních komunikací. Každý úsek této sítě je popsán řadou atributů, které nesou informaci o funkční kategorii a typu komunikace, čísle a třídě silnice, k ulicím jejich názvy, dále i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.). Zohledněna je rovněž časová složka, tedy komunikace ve výstavbě s evidenci termínu plánovaného otevření.

Doplňkovými vrstvami jsou dálniční výjezdy a kilometráž vybraných silnic, dále železnice, plochy zastavěného území, centra osídlení, řada kategorií využití půdy a les, vodní plochy a toky, chráněná území (zpracovaná z podkladů AOPK) a administrativní členění.

[zdroj: TZ CEDA]
mapové dlaždice CEDA / GeoBusiness

Mapové dlaždice znáte například z mapových serverů Google Maps nebo Mapy.cz od Seznamu. Díky dlaždicím se mapy na obrazovce rychleji zobrazují než kdyby se renderovaly na základě prostorových dotazů do databáze. V podstatě jsou to předpřipravené mapové listy, které se pouze zobrazí.

Mapové dlaždice mohou být používány ve dvou formátech, podobně jako všechna jiná data – rastrové nebo vektorové. Oba datové formáty se od sebe liší v jejich přípravě, zpracování a možnostech používání.

Vektorové mapové dlaždice

Vektorové mapové dlaždice se generují na základě připravených vektorových dat a definovaného stylu pro jejich vykreslení. Jsou tvořeny nepravidelnou sítí a jejich vykreslování je průběžné, což znamená, že nemusíte fixovat zobrazovací kroky jako je tomu u rastrových mapových dlaždic.

Výhodou vektorového formátu je menší objem dat, přenášený mezi serverem a klientem. Vektorový formát je dále přizpůsobitelný v tom, že můžete měnit grafickou podobu mapy, vypínat viditelnost vybraných mapových prvků, přizpůsobovat natočení popisek aktuální orientaci mapy. A pokud byste chtěli mapovou kompozici vytisknout, tak vektorový formát umožňuje tisknout – ve srovnání s rastrovým formátem – v mnohem vyšší kvalitě.

Zdrojová data

Pro obsah dlaždic se využívají data z geodatabází StreetNet (síť pozemních komunikací, železnice, využití půdy, vodstvo, zastavěná území), StreetNet BUILDING (budovy a bloky budov), POI (zájmové body), adresních bodů databáze RÚIAN a StreetNet CROSSBORDER (pro příhraniční oblasti).

Mapový obsah a pokrytí

Obsahová a vizuální podoba map pro jednotlivé úrovně se samozřejmě mění v závislosti na měřítku. Mapy velkých měřítek z území České republiky a příhraničí obsahují všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice), budovy a adresní body (zatím jen na území ČR), široké spektrum zájmových bodů a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo a hranice admi­nistrativních jednotek. Se zmenšováním měřítka potom dochází ke generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmových bodů.

Aktualizace dat

Firma CEDA mapové dlaždice aktualizuje a vydává dvakrát ročně, a to v obou souřadnicových systémech Web Mercator i S-JTSK. Mapové dlaždice jsou vždy plně kompatibilní s vektorovými geodatabázemi.

Zatímco rastrové mapové dlaždice firma CEDA vytváří a dodává zákazníkům již několik let, vektorové dlaždice jsou novinkou z března 2018.

Kde si dlaždice můžete naživo vyzkoušet

Rastrové dlaždice – http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=https://tiles.arcgis.com/tiles/uHTieZmnaGnqqM3o/arcgis/rest/services/maptiles_CEDA_WebMerc/MapServer

Vektorové dlaždice – https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=02df90a55e114be88e48ba4c66beb687&extent=17.6309,49.2052,17.6871,49.2325

 

rastrová mapová dlaždice - CEDA
Rastrové mapové dlaždice mají předem definované zobrazování

 

vektorová mapová dlaždice - CEDA
Vektorová mapová dlaždice má průběžné zvětšování či zmenšování měřítka, a to bez ztráty kvality grafické podoby

 

 

 

 

 

Máte obchodního ducha a chcete pracovat pro Google? Kontaktujte nás…

Hledáme do našeho týmu nového kolegu na pozici Obchodně – projektový manažer v segmentu Google Business View. Nabízíme kreativní práci v zajímavém obchodním odvětví, přátelské prostředí a zázemí české společnosti s tradicí.


Kvalifikační požadavky:

 • minimálně SŠ
 • orientace v problematice geografických informačních systémů GIS či IT
 • obchodní zkušenosti
 • organizační schopnosti
 • dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
 • řidičský průkaz B
 • pracovní styl orientovaný na dosažení výsledku
 • ochota k vysokému pracovnímu nasazení
 • ochota k přebírání osobní odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 • schopnost týmové práce
 • schopnost aktivně řešit svěřené agendy v rámci vymezeném rozhodnutím vedoucího oddělení
 • asertivita

Odpovědnost za:

 • vedení obchodních případů v rámci obchodně produkční práce
  • obchodní činnost (příprava obchodních jednání, jednání s klientem…),
  • ve spolupráci s výrobním oddělením zabezpečení obchodního případu organizačně i technicky,
  • sledování ekonomiky projektu,
  • prezentace výsledků projektu.
 • přípravu obchodních dokumentů jako nabídky, prezentace či smlouvy.

Nadřízení a podřízení:

 • Odpovědnost vůči vedoucímu obchodního oddělení
 • Organizace společnosti má projektovou strukturu – v rámci vedení projektu nadřízený všem členům týmu.

Ohodnocení a pracovní vybavení:

 • základní plat dohodou
 • odměnové schéma: základní plat + provizní systém + roční odměny (určuje vedoucí obchodního oddělení na základě pracovních výsledků)
 • k dispozici dostanete notebook, mobilní telefon a služební auto dle potřeby

Nástup a kontakty:

Společnost CEDA oznámila, že rozšiřuje pokrytí daty rovněž za hranice České republiky. Nový datový produkt, pojmenovaný StreetNetCZE CROSSBORDER, nabízí v obalové zóně 20 kilometrů kolem českých hranic standardní datové vrstvy geodatabáze StreetNet a v menší zóně pět kilometrů další vybrané nadstavby.

Rozhodně nejde o malé území, jak by se vám z několika kilometrů mohlo na první pohled zdát.

Obalová zóna 20 km totiž zaujímá plochu více než 30 000 km2, což odpovídá téměř 40 procentům rozlohy České republiky (celá ČR má 78 866 km2).

Délka sítě pozemních komunikací ve StreetNetCZE CROSSBORDER je necelých 150 tisíc kilometrů, dohromady se StreetNet CZE je to tedy téměř 500 tisíc kilometrů sítě.

StreetNetCZE CROSSBORDER obsahuje kompletní bezešvou a plně routovatelnou síť pozemních komunikací (tedy použitelnou pro logistiku, vyhledávání trasy apod.). Tato síť je dále doplněna o další geografické vrstvy. Atributový popis jednotlivých prvků je zachován ve stejném rozsahu, jaký uživatelé znají z práce s daty geodatabáze StreetNet. Bezešvé napojení na česká data tak umožňuje prostorově neomezenou práci v příhraničních regionech.

Nadstavbami geodatabáze StreetNet jsou například zájmové body, turistická data či vybrané prvky z navigační nadstavby StreetNet NAV (manévry, omezení vjezdu podle typu vozidel, maximální dimenze, rychlostní omezení, průměrné rychlosti a informace o jízdních pruzích).

Nyní jsou tyto nadstavby zpracovány do vzdálenosti pěti kilometrů od hranic České republiky, do dalších verzí firma CEDA počítá s jejich rozšířením do vzdálenosti 20 kilometrů.

geobusiness-magazine-pracovni-nabidka-feat
gis-v-doprave-feat

Společnost Central European Data Agency vydala další aktualizovanou a rozšířenou verzi mapového podkladu StreetNet CZE verze 1111, ve které je nyní zahrnuto již 292 tisíc kilometrů pozemních komunikací v České republice.

V porovnání s rokem 2005, kdy tento produkt vznikl, a kdy bylo zpracováno 142 000 km, se jedná o více než dvojnásobnou délku silničních a uličních úseků v tomto jedinečném datovém souboru, který pokrývá všechny kategorie pozemních komunikací od dálnic, rychlostních a dalších silnic, až po účelové komunikace – polní, lesní cesty, chodníky pro pěší a stezky pro cyklisty. Právě těchto naposledy jmenovaných úseků přibylo za posledního půl roku nejvíc, a to přes 87 tisíc kilometrů. Celkový nárůst od jara 2011 je téměř 89 tisíc kilometrů.

Výrobní procesy při práci s datovým souborem dosahujícím velikosti 1 GB a zahrnujícím více než 2,2 milionu linií jsou velmi náročné na čas i používané technologické procesy. Nejen při zahušťování sítě komunikací spoléhá CEDA na technologie společnosti Esri a také na svůj tým odborných pracovníků a externích partnerů. Rozsáhlá práce probíhající při sběru dat a jejich zpracování rozšiřuje možnosti využití mapového podkladu StreetNet CZE verze 1111 z široké oblasti plánování tras a navigace pro automobily také do oblasti navigování pro jednostopá vozidla, cyklisty a pěší.

Takovou podrobnost routovatelné sítě ocení zejména provozovatelé systémů pro záchranu osob v lokalitách mimo silniční síť, subjekty zabývající se lesním hospodářstvím nebo plánováním využití krajiny, dále pak organizace sportovní a turistické nebo provozovatelé webových aplikací zaměřených na turistický ruch, plánování sportovních akcí v přírodě a další podobné aktivity, až po tvůrce aplikací určených pro lokalizaci osob, například dětí pro jejich ochranu nebo zaměstnanců při plnění jejich úkolů v terénu.

[zdroj: CEDA]