CEDA DATA

Mapové dlaždice ve vektorovém formátu – novinka firmy CEDA v jejich datové nabídce

mapové dlaždice CEDA / GeoBusiness

Mapové dlaždice znáte například z mapových serverů Google Maps nebo Mapy.cz od Seznamu. Díky dlaždicím se mapy na obrazovce rychleji zobrazují než kdyby se renderovaly na základě prostorových dotazů do databáze. V podstatě jsou to předpřipravené mapové listy, které se pouze zobrazí.

Mapové dlaždice mohou být používány ve dvou formátech, podobně jako všechna jiná data – rastrové nebo vektorové. Oba datové formáty se od sebe liší v jejich přípravě, zpracování a možnostech používání.

Vektorové mapové dlaždice

Vektorové mapové dlaždice se generují na základě připravených vektorových dat a definovaného stylu pro jejich vykreslení. Jsou tvořeny nepravidelnou sítí a jejich vykreslování je průběžné, což znamená, že nemusíte fixovat zobrazovací kroky jako je tomu u rastrových mapových dlaždic.

Výhodou vektorového formátu je menší objem dat, přenášený mezi serverem a klientem. Vektorový formát je dále přizpůsobitelný v tom, že můžete měnit grafickou podobu mapy, vypínat viditelnost vybraných mapových prvků, přizpůsobovat natočení popisek aktuální orientaci mapy. A pokud byste chtěli mapovou kompozici vytisknout, tak vektorový formát umožňuje tisknout – ve srovnání s rastrovým formátem – v mnohem vyšší kvalitě.

Zdrojová data

Pro obsah dlaždic se využívají data z geodatabází StreetNet (síť pozemních komunikací, železnice, využití půdy, vodstvo, zastavěná území), StreetNet BUILDING (budovy a bloky budov), POI (zájmové body), adresních bodů databáze RÚIAN a StreetNet CROSSBORDER (pro příhraniční oblasti).

Mapový obsah a pokrytí

Obsahová a vizuální podoba map pro jednotlivé úrovně se samozřejmě mění v závislosti na měřítku. Mapy velkých měřítek z území České republiky a příhraničí obsahují všechny podrobnosti sítě pozemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch, směr provozu, název ulice, číslo silnice), budovy a adresní body (zatím jen na území ČR), široké spektrum zájmových bodů a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní plochy, vodstvo a hranice admi­nistrativních jednotek. Se zmenšováním měřítka potom dochází ke generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmových bodů.

Aktualizace dat

Firma CEDA mapové dlaždice aktualizuje a vydává dvakrát ročně, a to v obou souřadnicových systémech Web Mercator i S-JTSK. Mapové dlaždice jsou vždy plně kompatibilní s vektorovými geodatabázemi.

Zatímco rastrové mapové dlaždice firma CEDA vytváří a dodává zákazníkům již několik let, vektorové dlaždice jsou novinkou z března 2018.

Kde si dlaždice můžete naživo vyzkoušet

Rastrové dlaždice – https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=https://tiles.arcgis.com/tiles/uHTieZmnaGnqqM3o/arcgis/rest/services/maptiles_CEDA_WebMerc/MapServer

Vektorové dlaždice – https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=02df90a55e114be88e48ba4c66beb687&extent=17.6309,49.2052,17.6871,49.2325

 

rastrová mapová dlaždice - CEDA
Rastrové mapové dlaždice mají předem definované zobrazování

 

vektorová mapová dlaždice - CEDA
Vektorová mapová dlaždice má průběžné zvětšování či zmenšování měřítka, a to bez ztráty kvality grafické podoby

 

 

 

 

 

/* ]]> */