GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Zpracování a využití LiDARových dat – pozvánka na seminář

geobusiness-magazine-ecognition-software-w600

Geologie, archeologie, geomorfologie, seizmologie, lesnictví – to je jen část oborů, kde se lidarová metoda používá pro tvorbu map s vysokým rozlišením.

Společnost Gisat každoročně pořádá seminář o využívání lidarových dat, která můžete zpracovat v softwaru Trimble eCognition.

Letošní seminář se bude konat 26. září 2013 9:00 – 15:00 hod. v Gisatu (Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7).

Předběžný program:
1. Úvod
2. Uživatelské zkušenosti (UK, AVČR, ČÚZK, ÚHÚL, Gisat, Trimble)
3. Představení novinek produktů Trimble
4. Volná diskuze

Pozor – kapacita semináře je omezena na 30 účastníků.

geobusiness-magazine-lidar-data-w600

Z Wikipedie:

LIDAR (Light Detection And Ranging, také LADAR) je metoda dálkového průzkumu měření vzdálenosti na základě výpočtu rychlosti odraženého pulsu laserového paprsku od snímaného objektu. Obvykle se využívá spektra 1064 – 1540 nm, pro batymetrická měření cca 530 nm. Výsledkem je mračno bodů, které se po zpracování může interpolovat do podoby digitálního modelu povrchu či 3D modelů budov a jiných objektů. Po aplikaci filtrů je možné z mračna bodů získat digitální model terénu.

geobusiness-magazine-ecognition-software-w600

/* ]]> */