Česká geografická společnost vyhlásila devátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. Přihlásit se mohou studenti a absolventi všech vysokých škol.

Soutěž studentských vědeckých prací klade důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu a chápání prostorovosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Pokud si myslíte, že vaše práce prezentuje zajímavé téma nebo je v něčem inovativní, je dobře zpracovaná a zajímá vás názor odborníků z jiné univerzity nebo ji chcete porovnat s pracemi jiných studentů – pak je to soutěž pro vás.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti a čerství absolventi bakalářského a magisterského studia všech vysokých škol na území České republiky. Práce budou členěny do dvou kategorií:

  • studentské práce po dobu bakalářského studia včetně bakalářské práce,
  • studentské práce po dobu magisterského studia, eseje, články, rozpracované části DP apod.

Přihlásit svoji práci můžete do 30. června 2013 (v případě účasti přes výběrové fakultní kolo rozhodují individuální termíny jednotlivých pracovišť).

Obhajoba práce před odbornou komisí proběhne 5. září 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci konference „Nové výzvy pro geografii“, která se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2013. Ve stejném termínu proběhne také vyhlášení vítězů a předání cen.

Přečtěte si cirkulář soutěže. (PDF)

[zdroj: ČGS]