Sleva na software ProGEO

ARCDATA PRAHA DATA

Vyšla nová verze vektorové databáze ArcČR verze 4.0. Je zdarma a navazuje na ArcČR 500 z roku 2016

arcdata-praha-arc-cr-4

Firma Arcdata Praha publikovala novou verzi ArcČR, vektorovou databázi České republiky, obsahující data administrativního členění, propojená s vybranými statistickými údaji z Českého statistického úřadu. Zdrojem dat jsou data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí), exportovaná k prvnímu únoru 2021.

Vrstvy OBEC, OKRES a KRAJ jsou doplněny o statistiky územně analytických podkladů (ÚAP), například o počet obyvatel v různých věkových kategoriích, zaměstnanost, podíl zemědělské půdy, vodních ploch, zástavby a lesů, počtu turistů nebo naděje dožití.

V popisu databáze autorský tým ze společnosti Arcdata Praha píše, že díky rozvoji služby ArcGIS Online a tzv. Living Atlas, který obsahuje obrovské množství dat a geografických informací, se rozhodli nepokračovat v další databázi ArcČR 500 a nepřidávat tak další databázi s geografickými informacemi.

Na webu ArcGIS Online jsou totiž volně k dispozici například data od Zeměměřického úřadu – DATA 50, DATA 200, Základní mapy, digitální modely terénu.

Zatím trochu chybí administrativní členění České republiky a na ně navazující statistická data. Nová databáze ArcČR 4.0 tedy obsahuje databázi Administrativního členění České republiky, odvozenou z databáze RÚIAN a vybrané statistické údaje z Českého statického úřadu.

Data odpovídají licenčním podmínkám RÚIAN, se kterými se můžete podrobně seznámit na stránce Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK a ČSÚ (Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ). Data jsou poskytována v licenci Creative Commons CC-BY 4.0 (uveďte původ) a autoři doporučují jejich původ označit větou Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2021.

Stáhnout databázi ArcČR 4.0

Před ArcČR 4.0 byla ArcČR 500 verze 3.3, což je starší verze geodatabáze ArcČR. Byla vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000 a vznikla ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem v roce 2016. Obsahuje dvě souborové geodatabáze: topografická data a data administrativního členění ČR s doplněnými vybranými statistickými údaji. Tato starší verze ArcČR 500 3.3 (2016) je stále dostupná ke stažení.

/* ]]> */