Melown screenshot San Diego / GeoBusiness
geobusiness-magazine-pavel-zima-seznam-cz-2014-03-20-w600

Nadace Partnerství pořádá konferenci s názvem „Mapy jsou pro každého – geoinformace / rozhodování / bezpečnost“.

Datum konání je 2. – 3. června 2015 v Netvořicích (hotel VZ Měřín).

Akci organizuje nadace Partnerství, firemními partnery jsou firmy Seznam.cz a TopGis.

Témata konference

• Nové technologie v optimalizaci dopravy
• Energetika a bezpečnost
• Majetek obcí a jeho správa
• Geoportálová řešení
• 3D vizualizace v praxi
• Aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí
• Prostorové analýzy v každodenním životě
• Integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
• Nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
• Open source trendy
• Vzdělávání v geoinformatice
• Dotační možnosti pro oblast ICT

Seznam přednášek (předběžný, finální bude 19. 5.)

Na konferenci bude přítomen také Pavel Zima, předseda představenstva firmy Seznam.cz.

Název jeho referátu sice v době psaní tohoto textu nebyl znám, určitě je však na co se těšit, vzhledem k tomu, že Seznam má v geoinformatice co ukázat. Na Mapy.cz přibývají funkce jako houby po dešti.

 • GIS v ochraně přírody KÚ Jihočeského kraje / Ing. Milan Vlášek / Jihočeský kraj
 • Plánovaní krajiny v 3D / Ing. Jozef Sedláček / Mendelova univerzita
 • Územně analytické podklady hl. M. Prahy – soubor aktivit a výstupů, jejich zařazení v systému podpory územního rozvoje / Mgr. Eliška Bradová /  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
 • Říční informační služby v České Republice / ​Ing. Miroslav Rychtařík / Státní plavební správa
 • Mapy naživo – pro váš GIS palivo / Bc. Michal Sýkora / TopGis, s.r.o.
 • Územní plánování s 3D nástroji / Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. / Městský úřad Český Krumlov
 • Metoda hodnocení environmentální zátěže, neboli bez map to nejde / Hilbert, R. H., Hilbert, H. H., Šmída, J. / Staturání město Liberec
 • GIT jako nástroj vzdělávání / Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. / B.I.B.S, a.s.
 • Zkušenosti v oblasti územního plánování a GIS na městském úřadě / Mgr. Dagmar Montagová / Město Kuřim
 • Jáchym Čepický / Geosense s.r.o.
 • Pavel Zima / Seznam.cz

Registrace

Program ještě zcela není naplněn, proto se můžete při registraci rovněž přihlásit se svým referátem.

Přihlášeno je zatím 68 účastníků, proto máte příležitost poslechnout si praktiky (kapacita sálů může být omezena, proto se raději přihlaste ihned, dokud je čas).

 

geobusiness-magazine-pavel-zima-seznam-cz-2014-03-20-w600
kamera Vexcel Ultracam Eagle / GeoBusiness
geobusiness-magazine-pavel-zima-seznam-cz-2014-03-20-w600
mapy-cz-w600

Společnost GEODIS Brno oznámila, že dodala tzv. šikmé letecké snímky pro veřejný mapový portál Mapy.cz. Firma je dlouholetým dodavatelem ortofotomap pro Seznam.cz. Od prosince 2011 si tedy mohou uživatelé ve vybraných lokalitách zapnout také vrstvu s „ptačím pohledem“.

mapy-cz-w600

Tyto snímky jsou běžně součástí firemní technologie PixoView a umožňují řadu dalších funkcí (odměřování vzdáleností, výšek budov, nadmořských výšek objektů přímo ve snímcích). Snímky jsou pořizovány svazkem pěti digitálních kamer a umožňují pohled na budovy ze čtyř směrů.

GEODIS Brno začal se šikmým snímkováním již v roce 2006 a v současnosti je zdokumentováno více než 140 měst České republiky. Nejpodrobnější snímkování má v současnosti město Nymburk.

Nad Prahou se muselo snímkovat zhruba ve dvojnásobné výšce než v ostatních městech (letová výška 1600 metrů oproti běžným 800 metrům), takže detailnost snímků pro Prahu je nižší. Pro rok 2012 firma oznámila svůj záměr pokračovat se snímkováním měst převážně v Čechách, případně aktualizovat vybraná moravská města.

[zdroj: GEODIS Brno, Seznam.cz]

Screenshot beta verze nových Mapy.cz


Screenshot beta verze nových Mapy.cz
Screenshot beta verze nových Mapy.cz


Nové mapy naleznete na adrese beta1.mapy.cz a obsahují celou řadu změn a novinek

Nejvíce viditelnou změnou je nový design ovládacích prvků, které nyní zabírají méně prostoru v mapě. Proto se nyní prvky animovaně vysouvají. Ovládání zoomování navíc uživateli již nenabízí pouze málo názornou číselnou stupnicí, ale textové popisky jasně napovídající, do jakého detailu se mapa po kliku na danou úroveň přiblížení dostane.

Unikátní funkcí je vybarvování území vyhledaných regionů přímo v mapě. Vyberete-li si některý z vyhledaných regionálních výsledků (mají červené ukazatele) a kliknete na něj, vykreslí se vám v mapě červenou poloprůhlednou barvou celá plocha daného regionu. Zřejmě nejužitečnější je to při vyhledávání ulic, ale plocha se zobrazí i u států, krajů, okresů a obcí.

Výrazných změn doznal také plánovač tras, u nějž došlo zejména ke zjednodušení itineráře vyhledané trasy a širším možnostem při zadávání průjezdních bodů. Nový plánovač tak nabízí možnost zadat průjezdní body nejen napsáním názvů v plánovacím formuláři, ale i klikem do mapy a také přetahováním již zadaných praporků na mapě. Vypsaný itinerář trasy v pravém sloupci je přehlednější, zobrazuje jen seznam obcí a klíčových úseků mezi obcemi. Na obce v itineráři lze kliknout a rozbalit tak detailní seznam projížděných křižovatek.

Zajímavou novinkou je nabízení různých druhů bodů zájmu jakožto zapínatelných vrstev ikonek na mapě (najdeme je v pravém sloupci pod nápisem „Zobrazit na mapě“). Takto si uživatel může vyhledat místo na mapě, které ho zajímá (ať už přes hledání, nebo „ručním“ pohybem a zoomováním mapy), a zapnout si na mapě jen to, co jej momentálně zajímá.

Bubliny s informací o obci jsou nyní doplněny o fotografie a texty o nejzajímavějších místech v okolí, které usnadní prvotní orientaci a upozorní na místa, která stojí za to navštívit. V současné době jsou detaily obsaženy u cca. 4/5 všech českých obcí, zbývající budou postupně doplňovány.

V levém dolním rohu obrazovky najdeme funkci „Vzdálenosti“, která kromě naměřené vzdálenosti zobrazuje i přibližný čas potřebný ke zdolání vytyčeného úseku, a azimuty jednotlivých úseků, což jistě ocení zejména turisté, funkce měření se však hodí i pro plánování pěší chůze po městě.

Nemalých změn doznalo i hledání, které bylo upraveno tak, aby reagovalo na aktuální pozici mapy. Když například nazoomujeme na detail nějaké lokality a zadáme do hledání slovo „bankomaty“, na mapě se automaticky zapne vrstva ikonek „Bankomaty a banky“ a zároveň se provede hledání bankomatů v nejbližším okolí aktuálně zobrazené mapy. Byla tak zrušena funkce „hledání v okolí“, která byla integrována přímo do běžného vyhledávání. Hledací pole bylo rovněž obohaceno o našeptávač, který usnadňuje hledání a umožňuje např. vyhnout se překlepům.

Doposud Mapy.cz nabízely pouze letecké snímky „aktuální“ a „staré“. Nově však byl přidán další mezistupeň a mapy tak kromě snímků aktuálních obsahují ještě 2 sady snímků z let 2004-6 a 2002-3.

Základem aplikace je zbrusu nové mapové API, které je mnohem rychlejší při práci s mapovými dlaždicemi. Nově umožňuje mimo jiné kupříkladu větším zatočením kolečkem myši přeskočit přes několik zoomů a velice rychle tak nazoomovat na oblast, která nás zajímá.