Software Bentley Systems

INSPIRE Kalendář událostí UDÁLOSTI

Sdílení geodat podle INSPIRE – pozvánka na seminář

logo-inspire-feat
Acronis Cyber Protect Home Office

Technická pracovní skupina pracující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE pořádá počátkem června úvodní schůzku.

Dne 9. června 2011 od 9.30 se v konferenčním sále ČÚZK v Praze uskuteční úvodní schůzka další technické pracovní skupiny fungující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE (KOVIN). Tentokrát se setkání týká skupiny pro licence a legislativu.

Tato úvodní schůzka je opět pojata jako veřejný seminář, přístupný všem zájemcům. Potvrďte svoji účast Adéle Volfové na adrese adela.volfova@cuzk.cz

29. března 2010 vstoupilo v platnost Nařízení pro sdílení dat (úplný název: Nařízení, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek).

Přestože málokdo ví, co je obsahem tohoto nařízení a jak se k implementaci jeho požadavků postavit, jedno je jisté – jde o licence. Navíc termín pro implementaci požadavků je stanoven na říjen 2011.

Cílem červnového semináře proto bude:

  • Umožnit setkání a seznámení odborníků z organizací, které jsou povinnými poskytovateli dat a služeb, kteří mají již určité praktické zkušenosti s touto činností.
  • Informovat o roli a cílech TPS licencování a legislativa, informovat o možnostech zapojení v TPS LICENCE a LEGISLATIVA.
  • Informovat o praktických dopadech a opatřeních vyplývajících ze znění zákona 123/1998, směrnice PSI (Směrnice o opakovaném užití informací ve veřejné správě), autorského zákona a dalších právních předpisů jednotlivých povinných poskytovatelů.
  • Představit praktickou stránku implementace INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a dalších poskytovatelů dat a služeb a výměny zkušeností.
  • Představit záměr/úkol TPS zpracovat základní seznam datových sad souvisejících s INSPIRE, které jsou v rámci veřejné správy poskytovány, se zaměřením na podmínky jejich poskytování pro podporu implementace požadavků Nařízení 268/2010.Témata
/* ]]> */